Tütün ve alkole sıkı denetim

Tütün ve alkole sıkı denetim .3526
  • Giriş : 08.10.2007 / 10:34:00

TAPDK Yeni Başkanı Kazım Çalışkan, yasal boşluğu giderecek ve sektöre çeki düzen verecek yeni bir Ceza Kanunu çıkaracaklarını bildirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

TAPDK Yeni Başkanı Kazım Çalışkan, yasal boşluğu giderecek ve sektöre çeki düzen verecek yeni bir Ceza Kanunu çıkaracaklarını bildirdi.

Çalışkan, tütün ve alkol gibi sadece bugün değil, gelecek kuşakların sağlığını da doğrudan etkileyecek 2 ürünün yer aldığı bir sektörü düzenlemekle görevli TAPDK'nın, yeniden yapılanmaya tabi tutulacağını belirtti.

Bu çerçevede Kurul gündeminde önem arzetmeyen rutin işleri, Kurumun ilgili birimlerine vereceklerini ve böylece TAPDK'yı daha vizyoner ve daha politika üretir hale getireceklerini vurgulayan Çalışkan, ''Ben yeni yapılanma ile silkinişe geçeceğimizi düşünüyorum'' dedi.

Üst Kurumun, tütün ve alkollü ürünlerin üretiminde, dağıtım ve satışında bulunan firmaların faaliyetlerini düzenlemekle ve o düzenlemelere uyulup, uyulmadığını denetlemekle görevli olduğuna dikkati çeken Çalışkan, yeni döneme ilişkin düzenlemeleri de şu şekilde açıkladı:

CEZALAR İÇİN KANUN GELİYOR

''Halen 2 konuda yasal açmazımız var. Birincisi cezai yaptırımlara ilişkin kanuni dayanağımız yok. Bunun için Yönetmelik çıkarılmış ama yasal dayanak bulunmadığı için pek uygulanamamış. İkincisi personele ilişkin kadro cetvelleri Anayasa Mahkemesince iptal edildiği için onlar da eksik.

Öncelikle cezai yaptırımları ve personel açmazımızı çözeceğiz. Bunlar çok öncelik arzeden acil düzenlemeler. Şimdiye kadar bir şey yapılamadıysa, bunlar çıkarılamadığı için. Bu düzenlemelerin bütçeden önce yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle devam edemeyiz çünkü. Yasalar çıkacak ki biz, Kurul olarak fonksiyonları icra etmeye başlayalım.''

Cezalarla ilgili düzenlemenin ardından hızlı şekilde denetimlere başlayacaklarını anlatan Çalışkan, şöyle devam etti:

''İçerik beyanları alınmış ama içeriğin beyanlara uygun olup olmadığı denetlenmemiş. Mesela nikotin ve karbon monoksit değerleri pakette yazıyor. Ancak ürünün pakette yazan değere uygun olup olmadığı belli değil. Öncelikle ve hızlıca bunların denetimini yapacağız.

Nikotin ve karbon monoksit değerleri zaten uluslararası standart değerler. Firmalar, 1 Ocak 2007'den itibaren bu standartlara uygun üretim yaptığını beyan ediyor. Ama bu beyanları gerçekten pazara verdikleri ürünlerle mutabık mı değil mi? Bu çok önemli bir konu. Sağlık açısından da önemli. Bu denetimleri periyodik hale getireceğiz. Aynı şekilde bandrol denetimlerini de başlatacağız.''

YENİ YÖNETMELİKLER GELECEK

Sektörde rekabeti bozucu uygulamaların tespiti ve önlenmesine dönük düzenlemeleri olduğunu da belirten TAPDK Başkanı, bunları da hayata geçireceklerini kaydetti.

Aynı şekilde sektörde şimdiye kadar düzenlenmemiş konular bulunduğuna da işaret eden Çalışkan, bunlarla ilgili bir takım düzenlemelerin de gündeme geleceğini bildirdi.

AB'nin sektördeki ürünlerin nitelikleri, nitelik beyanları ve bu beyanların denetimine ilişkin bir taslak hazırladığını da vurgulayan Çalışkan, kendilerinin de AB'ye uyum çerçevesinde, bu düzenlemeyi bir Yönetmelik şeklinde uygulamaya sokacağını söyledi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious