Tuzla'da 124 ölümden sonra gelen akıl!

Tuzla'da 124 ölümden sonra gelen akıl!.15657
  • Giriş : 01.06.2009 / 23:16:00

'Ölüm tersaneleri'nde krizle birlikte büyük iş kaybı yaşanırken, Çalışma Bakanlığı kayıpları önleyecek ve kaliteyi artıracak bir düzenlemeye imza attı. Mesleki eğitim artık zorunlu olacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Ölümlerin bir türlü durdurulamadığı Tuzla tersanelerinde, işçi güvenliğini artıracak bir düzenlemeye imza atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan tebliğe göre, tersanelerde artık eğitim zorunlu olacak.

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, 'Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği' kapsamında bulunan işyerlerinde çalışan işçileri kapsıyor. Bu kapsamda, onlarca ölümle gündeme gelen Tuzla tersaneleri de eğitimsiz işçi çalıştıramayacak.
Tebliğe göre, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, işe alınmadan önce mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunlu olacak. İşyerinde yapılan işler, asıl iş itibarıyla 'Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği' kapsamında yer almakla birlikte, işçinin yaptığı iş ağır ve tehlikeli işler kapsamı dışındaysa 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 4857 sayılı İş Kanunu'nun 85. maddesi kapsamında mesleki eğitim alma zorunluluğu aranmayacak. Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, şu belgelerden birisine sahip olmaları gerekiyor:

* 3308 sayılı kanuna göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi.

* İşsizlik Sigortası Kanunu ile Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre faaliyet gösteren kurslardan aynı yönetmeliğin 23. maddesine göre alınan kurs bitirme belgesi.

* Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi, operatör belgesi ve sürücü belgesi.

* Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi.

* Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler ile işçi ve işveren kuruluşları veya işveren tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayı ile düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler.

* Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler.

Müfettişler denetleyecek

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin zorunlu mesleki eğitim diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı, İş Kanunu'na göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri tarafından denetlenecek. İşverenler, ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini, özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermekle yükümlü tutulacak.

RADİKAL

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*