Uluslararası İbn Sînâ sempozyumu

Uluslararası İbn Sînâ sempozyumu.15370
  • Giriş : 22.05.2008 / 11:32:00

İlim alemi, Doğu ve Batı alimlerini kendine hayran bırakan, çağını aşan fikirleriyle dünyayı etkileyen ve eserleri Avrupa'da ders kitabı olan ünlü filozof için toplanıyor...

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

İbn Sîna, çağını aşan fikirleri ile Avrupa’yı etkileyen, Aristo felsefesini doğuda benimseten ve eserleri Avrupa Üniversitelerinde 18.y.y.la kadar ders kitabı olarak okutulan Büyük Türk Filozofudur.

Büyük filozofumuz İbn Sînâ, 22-24 Mayıs 2008’de gerçekleştirilecek bir uluslar arası sempozyum ile yeniden bilim gündemine geliyor. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinin, Ankara İslam Felsefecileri Derneği ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın birlikte organize ettiği bu sempozyum, ülkemizde düzenlenmiş ve münhasıran İbn Sînâ’yı konu edinen uluslar arası toplantıların üçüncüsü olarak, 22 – 24 Mayıs 2008 tarihleri arasında Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Bugün saat: 10.00’da Prof. Dr. Esin Kahya’nın açılış konferansıyla başlayacak olan sempozyumda Hayrani Altıntaş, İlhan Kutluer, Mahmut Kaya, İsmail Kara, Ekrem Demirli, ABD’den John McGinnis, Frank Griffel, Yahya Michot; İran’dan Pirooz Fatoorchi, İsrail’den Y. Tzvi Langermann, Belçika’dan Jules Janssens, Almanya’dan Heidrun Eichner, Türkmenistan Tahir Aşirov gibi yurtiçi ve yurtdışından 50’nin üzerinde seçkin İbn Sînâ uzmanı tebliğ sunacak.

Daha önceki toplantıların ilki 1937 yılında bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle Türk Tarih Kurumu tarafından; ikincisi, 1983 yılında Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenmiştir. İbn Sînâ hakkında son yirmi beş yıldır sürdürülen araştırmalar ülkemizde geniş katılımlı yeni bir sempozyum düzenlenmesini bilimsel bir gereklilik haline getirmiştir.

Bu ihtiyacı bir ölçüde karşılamak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi himayesinde, İbn Sînâ’nın felsefî ve bilimsel mirasını ele alan bir sempozyum düzenlenmektedir.

Sempozyum Başkanı / Director of Symposium

Prof. Dr. Raşit Küçük

Marmara Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dekanı

Düzenleme Kurulu / Organizing Committee

Düzenleme Kurulu Başkanı / Chair of the Organizing Committee

Prof. Dr. Hayrani Altıntaş

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

İslam Felsefecileri Derneği Başkanı

Üyeler / Members:

Prof. Dr. İlyas Çelebi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Ali Durusoy, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. İlhan Kutluer, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Muhittin Macit, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Rahim Acar, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Fehrullah Terkan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Müfit Selim Saruhan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Gürbüz Deniz, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İbn Sînâ Kimdir?İbn Sînâ (tam adı Ebu Ali el-Hüseyin ibni Abdullah ibn-i Sina el-Belhi) (d. 980, Buhara yakınları - ö. 1037, Hemedan), Türk filozof ve hekim. Samanoğulları sarayı kâtiplerinden Abdullah Bin Sina'nın oğlu olan İbn-i Sina; babasından, ünlü bilgin Natili'den ve İsmail Zahit'ten ders aldı. Geometri (özellikle Eukleides geometrisi), mantık, fıkıh, sarf, nahif, tıp, doğabilim üstüne çalışmalar yaptı. Farabi'nin El-İbane's aracılığıyla Aristoteles felsefesini ve metafiziğini öğrenip, hastalanan Buhara prensini iyileştirince (997) saray kütüphanesinden yararlanma olanağına kavuştu. Babası ölünce, Cür-can'da Şiraz'lı Ebu Muhammed'den destek gördü, (Tıp Kanunu'nu Cürcan'da yazdı). Çağında tanınan bütün Yunan filozoflarının, Anadolu doğacılarının yapıtlarını incelemiştir.

Başlıca Eserleri:
el-Kanun fi't-Tıb: İbn Sînâ’nın ünlü eseri “Kanun" tıp ile ilgili zamanının bilgilerini ihtiva eder. Orta Çağ’da dört yüz yıl Batı'da ders kitabı olarak okutulmuştur. Latinceye 10 çevirisi yapılmıştır.

Kitabü'n-Necat: "Kurtuluş Kitabı", metafizik konularda yazılmış özet bir eserdir.

Risale fi-İlmü'l-Ahlak: "Ahlak Konusunda Kitapçık"

İşarat ve'l-Tembihat: "Belirtiler ve Uyarılar": Felsefe ve metafizik konularında yazılmış çok önemli bir eserdir.

Kitabü'ş-Şifa: Mantık, Matematik, Fizik, İlahiyat, Metafizik konularında yazılmış 11 ciltlik hacimli bir eserdir. Bir çok kereler Latinceye çevrilmiş ve ders kitabı olarak okutulmuştur.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious