Uluslararası yöneticiler Türkiye'yi nasıl görüyor?

Uluslararası yöneticiler Türkiye'yi nasıl görüyor?.10701
  • Giriş : 23.06.2009 / 16:56:00

'Economist Yuvarlak Masa Toplantısı' için gerçekleştirilen ''Uluslararası Yöneticiler Türkiye'yi Nasıl Görüyor araştırmasının sonuçları açıklandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Uluslararası yöneticilerin Türkiye'ye yönelik bakış açısına ilişkin araştırmaya katılanların yüzde 60'dan fazlası, Türkiye'de halihazırdaki yatırım seviyelerini koruyacaklarını belirtirken, yüzde 25'lik kesim, Türkiye'de uzun vadede yatırımlarını genişletmek amacıyla içinde bulunulan ortamın avantajlarından faydalandıklarını ifade etti.

Economist Conferences tarafından düzenlenen ''Economist Yuvarlak Masa Toplantısı'' için gerçekleştirilen ''Uluslararası Yöneticiler Türkiye'yi Nasıl Görüyor: Kısa ve Uzun Vadede İş Potansiyeline İlişkin Bir Araştırma''nın sonuçları katılımcılarla paylaşıldı.

Bu yılın mayıs ayında diğer pazarların yanı sıra Türkiye konusunda da çalışan, çeşitli sektörlerden 102 üst düzey yönetici ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, uzun vadeli potansiyel açısından son derece olumlu, kısa vade için ise ciddi endişeleri içeren bir bakış açısı ortaya koydu.

Araştırmaya katılanların yüzde 90'dan fazlası, Türkiye'nin şirketleri için stratejik önemde bir pazar olduğunu belirtirken, 3'te 1'i, Türkiye'yi, Çin, Hindistan ve Rusya gibi en büyük yükselen piyasalar ile aynı kategoriye yerleştirdi. Katılımcıların sadece yüzde 1'i, Türkiye'yi kendileri için düşük öncelikli bir piyasa olarak tanımladı.

Ayrıca, Türkiye'ye yönelik olumlu bakış açısının, enerji ve sağlık sektörleri ile daha üst düzey yöneticilerde daha yoğun olduğu görüldü.

Şirketlerin Türkiye konusundaki ''hevesli'' yaklaşımlarının nedenlerine bakıldığında, ilk sırada pazarın büyüklüğü, ülkenin genç ve hızlı büyüyen nüfusu ile Avrupa ve Orta Doğu arasındaki stratejik konumu öne çıktı.

Ülkeye ilişkin endişeler konusunda ise katılımcıların 3'te 2'si, orta vadede gördükleri en büyük risk olarak makroekonomik istikrarsızlığa işaret ederken, yüzde 50'si, son birkaç yılda yaşanan gerilimlerin ardından siyasal istikrarsızlık endişesini vurguladı.

AB ÜYELİĞİ

Araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcıların 4'te 1'i AB müzakerelerinin durmasını önemli bir endişe kaynağı olarak tanımlayarak, bu unsuru riskler sıralamasında 5. sıraya yerleştirdi.

Katılımcıların yüzde 18'i hükümetin, üyelik sürecini yeniden yola koymasının politika öncelikleri içerisinde yer alması gerektiğini belirtti.

KÜRESEL KRİZİN ETKİLERİ

Araştırma sonuçları, küresel ekonomik krizin Türkiye'de önemli bir etkisi olduğunu, ancak pek çok şirketin kriz başlamadan önce satışlarında yavaşlama görmeye başladıklarını ortaya koydu.

Buna göre, katılımcıların yüzde 70'i satışlarında düşüş yaşadıklarını belirtirken, sadece yüzde 7'si, büyüme beklentisi dile getirdi.

Küresel şirketlerin yatırım stratejilerine bakıldığında ise, yöneticilerin yüzde 60'dan fazlası halihazırdaki yatırım seviyelerini koruyacaklarını, yüzde 25'lik kesim ise Türkiye'de uzun vadede yatırımlarını genişletmek için içinde bulunulan ortamın avantajlarından faydalandıklarını ifade etti.

Katılımcıların yarısı, özellikle ithalatçıları etkileyen, liranın değer kaybını, krizin en zarar verici yönü olarak belirledi.

HÜKÜMETİN KRİZ ÖNLEMLERİ

Katılımcıların yarıdan fazlası hükümetin krize karşı aldığı önlemleri ''gecikmiş ve yetersiz'' olarak tanımlarken, yaklaşık yüzde 30'u hükümetin krize yanıt vermedeki yetersizliğinin, kriz döneminde işlerine zarar veren faktörlerden biri olduğunu belirtti.

Uluslararası şirketlerin yöneticileri, hükümetten beklentileri listesinin başına makroekonomik istikrarın sağlanmasını yerleştirirken, bunu, iş yapmanın üzerindeki kısıtlamaları ortadan kaldıracak yapısal reformlar izledi.

Katılımcıların yüzde 41'ini oluşturan Türkiye'de görev yapan yöneticiler ise yapısal reformları ilk sıraya yerleştirdi. Anketi yanıtlayanların 3'te 2'si, hükümetin iş yapma ortamını iyileştirecek önemli reformları gerçekleştirmesi durumunda Türkiye'nin yatırımcılar için bir çekim alanı olacağını vurguladı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*