Unakıtan, köstebekleri doğruladı

Unakıtan, köstebekleri doğruladı.2184
  • Giriş : 29.01.2007 / 00:00:00

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, bir araştırma sırasında, bazı personelin yetkilerini kötüye kullandığına yönelik emarelerin tespit edilmesi üzerine olayın soruşturulmasına başlandığını belirtti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Unakıtan, "Bundan böyle, konuyla ilgili olarak soruşturmanın selameti açısından, basın ve yayın organlarına açıklama yapılmayacak olup bu nedenle, tarafımdan açıklanmayan bu husustaki bilgilere itibar edilmemesi gerekmektedir" dedi.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Bakanlıkta ortaya çıkan usulsüzlük iddiaları ile ilgili ilk kez açıklama yaptı. Unakıtan, yaptığı yazılı açıklamada, tüm vergi mükelleflerinin vergi kimlik bilgileri, sicil, tahakkuk, tahsilat gibi vergilendirmeye ilişkin iş ve işlemleri Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) kapsamında tüm vergi dairelerince elektronik ortamda yürütüldüğünü hatırlattı.

Unakıtan, sistemin, kişilerin banka hesapları ve kredi kartlarına ilişkin bilgileri içermediğini belirtti. Gelir İdaresine bağlı vergi dairelerinin yönetim kademesindeki personeli ile tüm Bakanlık denetim elemanlarının bu sistem üzerinden görevlerinin gerektirdiği işlemleri ve denetim hizmetlerini yürütmeleri için kendilerine kişisel kullanım yetkisi sağlayan şifreler verildiğine dikkat çeken Bakan Unakıtan, "Bu yetkinin, Bakanlığımın yetkilendirilen tüm personeli tarafından yasalarla belirlenmiş görev sınırları çerçevesinde, görev bilinci ve etik kurallara uygun olarak kullanılması esastır. Uzun yıllardan beri uygulama da hep böyle süregelmiştir. Ancak, Bakanlığımız Teftiş Kurulu tarafından veri güvenliği yönünden yapılan bir araştırma sırasında, bazı personelin söz konusu yetkiyi kötüye kullandığına yönelik emarelerin tespit edilmesi üzerine, talimatım gereğince söz konusu araştırmanın genişletilerek soruşturulmasına başlanılmıştır" dedi.

Bundan böyle, konuyla ilgili olarak soruşturmanın selameti açısından, basın ve yayın organlarına açıklama yapılmayacağını kaydeden Unakıtan, konu ile ilgili kendisinin yapmadığı açıklamalara itibar edilmemesini istedi. Unakıtan, "Bakanlığımın yetkilendirilmiş tüm personelinin, görevlerinin gereği olarak yürüttükleri hizmetleri; veri ve vergi mahremiyeti, görev bilinci ve etik kurallara uygun olarak özenle sürdürmeye devam edecekleri tabiidir" ifadelerine yer verdi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious