Üniversiteliler Avrupa Birliği için ne düşünüyor?

Üniversiteliler Avrupa Birliği için ne düşünüyor?.11127
  • Giriş : 28.11.2007 / 12:40:00

Türkiye genelinde 7 bin 568 üniversite öğrencisiyle yapılan araştırmada, üniversite gençliğinin AB bakışı belirlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muammer Yaylalı'nın başkanlığında 9 öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilen ''Üniversite Gençliğinin Sosyo-Ekonomik Profili Araştırması''yla, üniversite gençliğinin Avrupa Birliğine dönük beklentileri saptandı.


Devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenim gören 7 bin 568 öğrencinin katılımıyla yapılan araştırmada, üniversiteli öğrencilerin, eğitim gördükleri şehir, fakülte, ailelerinin ikamet ettiği yerler, siyasi düşünceleri gibi özelliklerine göre AB'ye bakışları ve beklentileri değerlendirildi.

-VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE KATILIMA DESTEK FAZLA-

Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 68.7'si Türkiye'nin AB'ye girişine olumlu bakıyor. Devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler arasında AB'ye katılımı destekleyenlerin oranı yüzde 68.6 olurken, vakıf üniversitelerindeki öğrencilerin katılımı destek oranı ise yüzde 72.8 olduğu belirlendi.

-''10 YIL İÇİNDE ÜYELİK''-

Üniversite öğrencilerin yüzde 33.4'ü Türkiye'nin 10 yıl içinde AB'ye üye olacağını, yüzde 29'u 20 yıl içinde, yüzde 12.1'i de 20 yıldan fazla bir süre içinde üye olabileceği düşüncesini taşıyor. Öğrencilerin yüzde 25.4'ü ise Türkiye'nin AB üyeliğine kabul edilmeyeceğine inanıyor.
Öğrencilerin yüzde 55.5'i AB'ye katılım sonrası serbest dolaşımın sağlanacağını, yüzde 23.7'si ise serbest dolaşımın sağlanamayacağı düşüncesini taşırken, bu konuda kararsız olanların oranı ise yüzde 20.8 oldu.

-''İŞSİZLİK-ENFLASYON''-

Araştırmada, Türkiye'de AB üyeliği sonrası işsizliğin azalacağına inanların oranı 40.2 olurken, işsizliğin azalacağına hiç katılmayanların oranı yüzde 10, katılmayanların oranı 19 oldu. Bu konuda kararsız olanların oranı ise yüzde 30.8 olarak tespit edildi.


AB'ye katılım sonrası enflasyonun düşeceğini düşünen öğrenci oranı yüz 31.6 olurken, enflasyonun düşeceği fikrine katılmayanların oranı yüzde 19.1 bu fikre hiç katılmayanların oranı yüzde 9.8 oldu. Bu konuda kararsız olanların oranı ise 39.5 oldu.


Üniversite öğrencilerinin yüzde 43.7'sinin AB'ye katılımla gelirin artacağı, yüzde 24.9 öğrencinin ise gelirin artacağı fikrine katılmadığı ortaya çıktı. Gelirin artacağı yönünde kararsız olanlar ise yüzde 31.4 oldu.

-''EĞİTİM VE SOSYAL GÜVENCE''-

Araştırmada, Türkiye'nin AB'ye katılımıyla birlikte eğitim ve sosyal güvenlikte, iyileşme olup olmayacağı sorusu da soruldu. Öğrencilerin yüzde 63.1'i eğitim ve sosyal güvencede iyileşme olacağını düşünürken, yüzde 14.1 öğrenci de bu fikre karşı çıktı. Öğrencilerin 22.7'si ise bu konuda kararsız kaldı.

-''ULUS DEVLET BİLİNCİ''-

AB'ye katılımın ulus devlet bilincini zayıflatacağı görüşüne tamamen katılan öğrencilerin oranı yüzde 17.6 olurken, bu fikre katılanların oranı yüzde 26 oldu. Söz konusu fikir karşısında kararsız olanların oranı yüzde 25.4 olurken, katılmadığını ifade edenlerin oranı yüzde 21.5, hiç katılmayanların oranı ise yüzde 9.5 oldu.


Üniversite öğrencilerinin yüzde 51.2'si AB'ye katılımın kültürel değerleri zayıflatacağına, yüzde 30.4'ü katılımın kültürel değeri zayıflatmayacağına inandığını beyan etti. Bu konuda kararsızların oranı ise yüzde 18.4 oldu.

-''DEMOKRASİ VE BİREYSEL ÖZGÜRLÜK''-

AB'ye katılım ile birlikte daha fazla demokrasi ve bireysel özgürlük sağlanacağına ilişkin olumlu görüş taşıyanların oranı yüzde 53.6 iken, bu konuda kararsız olanların oranı yüzde 27.8, bu konuda olumsuz düşünenlerin oranı da yüzde 18.6 oldu.
Öğrencilerin yüzde 49.5'i de AB'ye katılım ile birlikte çevrenin korunması konusunda duyarlılığın artacağı düşüncene inandıklarını kaydetti.

-''ÜLKE KAYNAKLARI VE DIŞ POLİTİKA''-

Öğrencilerin yüzde 53.2'si AB'ye katılımla birlikte ülke kaynaklarının yabancıların eline geçeceği düşüncesini taşırken, yüzde 22.4'ü ise bu fikre karşı çıktı. Bu konuda öğrencilerin yüzde 24.4 kararsız olduğu ortaya çıktı.
AB'ye katılımla dış politikada bağımsızlığı kaybedileceği görüşünü taşıyan öğrencilerin oranı ise 46.1 oldu.

-BÖLGELERE GÖRE FARKLILIKLAR-

Araştırmada, bölgelere göre üniversitelerde okuyan öğrencilerin AB'ye katılıma verdikleri destek de belirlendi. Güney Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki öğrencilerin yüzde 76.8'i AB'ye katılımı desteklerken, Doğu Anadolu'daki öğrencilerin yüzde 72.3, Marmara'daki öğrencilerin yüzde 69.2'si, Ege Bölgesi'ndeki 69.3, Akdeniz'deki yüzde 69, İç Anadolu'daki yüzde 67.7, Karadeniz'deki yüzde 65.1 oldu.


Araştırmada, eğitim fakültesi öğrencilerin yüzde 65.2, fen-edebiyat fakültesi öğrencilerinin yüzde 67.3, güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinin yüzde 62.7'si, hukuk fakültesi öğrencilerinin yüzde 57.7, iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin yüzde 70.3'ü, ilahiyat fakültesi öğrencilerinin yüzde 64'ü, iletişim fakültesi öğrencilerinin yüzde 68'i, mesleki-teknik eğitim fakültesi öğrencilerinin yüzde 67.4'ü, mühendislik fakültesi öğrencilerinin yüzde yüzde 74.4, tıp fakültesi öğrencilerinin yüzde 67.2, ziraat fakültesi öğrencilerinin de yüzde 70.4'ü Türkiye'nin AB'ye katılımını destekleri de belirlendi.

-ERKEK ÖĞRENCİLERİN DESTEĞİ DAHA FAZLA-

Araştırmada cinsiyete göre AB hakkında öğrencilerin görüşleri de belirlendi. Araştırmaya katılan kız öğrencilerin yüzde 66.9'u AB'ye katılımı desteklerken bu oran erkek öğrenciler arasında yüzde 70.2 olması dikkati çekti.
Erkek öğrencilerden yüzde 33.6'sı Türkiye'nin 10 yıl içinde AB'ye üye olacağını düşünürken bu oran kız öğrenciler arasında 33.1 oldu. Kız öğrencilerin yüzde 26.2'si Türkiye'nin AB'ye kabul edilmeyeceği fikrini taşırken, erkek öğrenciler arasında bu oran yüzde 24.9 olması dikkati çekti.
Kız öğrencilerin yüzde 37.7'si, erkek öğrencilerin ise 42.2'si AB'ye katılımla birlikte işsizliğin azalacağı düşüncesinde olduğu da belirlendi.


Araştırmada kız öğrencilerin yüzde yüzde 57.6'sı AB'ye girişte ülke kaynaklarının yabancılar eline geçeceği düşünürken erkek öğrenciler arasında bu oran yüzde yüzde 49.3 oldu. Kız öğrencilerin yüzde 47.9'u AB'ye üyelikle birlikte dış politikada bağımsızlığın kaybedileceği düşüncesinde iken bu oran erkek öğrencilerde 44.6 oldu.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious