Unutulan sivil anayasa, yeniden gündeme geliyor

Unutulan sivil anayasa, yeniden gündeme geliyor.11716
  • Giriş : 28.10.2007 / 11:21:00

Terör olayları ve sınır ötesi tartışmalarıyla unutulan sivil anayasa, yeniden gündeme geliyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Siyasî parti temsilcileri ile akademisyenler Kamu Araştırmaları Vakfı'nın 1 Kasım'da Ankara'da düzenleyeceği 'Sivil Anayasa Sempozyumu'nda 'anayasa taslağını' masaya yatıracak. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da davet edildiği sempozyumun açış konuşmasını, anayasa taslağını hazırlayan 6 kişilik akademik heyetin başkanı Prof. Dr. Ergun Özbudun yapacak. 'Nasıl bir anayasa?' başlıklı oturumu eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk, 'Sivil ve siyasi perspektif: Anayasadan beklentiler' oturumunu eski TBMM Başkanı Bülent Arınç yönetecek.

Sabahki oturumda sivil anayasa taslağı çalışmalarına katılan profesörler Levent Köker, Fazıl Hüsnü Erdem, Yavuz Atar, Zühtü Arslan ve Doç. Dr. Serap Yazıcı, görüşlerini açıklayacak. Katılımcılar arasında, eski Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, TESAV Başkanı Erol Tuncer, MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal, Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Hasan Ürel ve bazı gazeteciler yer alıyor. Sempozyumla ilgili 'sivilanayasasempozyumu.org' adlı bir de site açıldı.

Kamu Araştırmaları Vakfı Başkanı Dr. Ulvi Saran, sempozyumla Türkiye'nin hak ettiği, geniş toplum kesimlerinin üzerinde anlaştığı bir 'toplum sözleşmesi' olarak yeni anayasanın şekillenmesine katkı vermeyi amaçladıklarını söyledi. Yeni anayasaya olan ihtiyacın gün geçtikçe daha da belirginleştiğini kaydeden Saran, "Bu sempozyum, sivil ve demokratik anayasa tartışmalarının yoğun olarak yapıldığı şu günlerde konuyu hem bilimsel hem akademik bakış açısıyla ele almayı; siyasetin ve sivil toplumun beklentileri ışığında bir toplumsal uzlaşmanın nasıl sağlanabileceğini irdelemeyi amaçlamaktadır." diye konuştu.

BBP'ye bağlı Birlik Akademisi de bugün 'Nasıl bir anayasa?' konulu panel düzenliyor. TOBB Konferans Salonu'ndaki panelde, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk ve eski Adalet Bakanı Oltan Sungurlu konuşacak.

Yeni anayasa süreci haziranda başladı

Sivil anayasa süreci haziran ayında başladı. Başbakan Tayyip Erdoğan, 8 Haziran'da anayasa profesörü Ergun Özbudun'dan bir taslak hazırlamasını istedi. 100 saati aşan tartışmalar sonucunda bir taslak oluşturuldu. Başbakan Erdoğan, taslağı AK Partili hukukçulardan oluşan 11 kişilik komisyona havale etti. Ardından akademisyenler ve AK Partili hukukçular Sapanca'da kampa girerek taslağı revize etti. Halen AK Parti organlarınca incelenen son taslak, Erdoğan'ın onay vermesinin ardından tartışmaya açılacak. Üniversiteler, basın yayın kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin konuyla ilgili görüşleri alındıktan sonra Meclis Genel Kurulu'na getirilecek. Anayasa Değişikliği, TBMM'de kabul edildikten sonra referanduma sunulacak.

Sivil anayasada neler var?

YÖK sadece planlama ve koordinasyon kurulu olarak yeniden düzenleniyor. Rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi uygulaması sona eriyor.

Yüksek Askerî Şûra ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları yargı denetimine açılıyor.

Cumhurbaşkanının yetkileri kısıtlanıyor. Cumhurbaşkanının atama yetkisi vali ve büyükelçilerle sınırlandırılarak, konumu sembolik hale getiriliyor.

Başlangıç kısmı kısaltılıyor. Atatürk'ün çağdaşlık vurgusu öne çıkarılıyor.

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri zorunlu olacak. Din eğitimi ise seçmeli olarak isteyen öğrenciye verilecek.

Vatandaşlık tanımı, 1924 Anayasası'ndaki gibi "Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese din ve ırk farkı gözetmeksizin Türk denir." şeklinde yapılıyor.

Fişleme yasağıyla ilgili olarak, 'kişisel verilerin korunması' hükmü ilk kez anayasaya giriyor.

'Yükseköğretimde kılık kıyafet serbesttir' veya 'Kişiler kılık kıyafet sebebiyle öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz' hükmü getiriliyor.

Milletvekili dokunulmazlıkları sınırlandırılıyor. Zimmet, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlarda milletvekilleri tutuklanmadan yargılanabilecek.

'Millet, egemenliği yetkili organlar eliyle kullanır' ifadesi yerine, 'Türk milleti, egemenliğini, yasama, yürütme ve yargı organları eliyle kullanır' hükmü getiriliyor.

Suç işleyen kamu görevlilerinin (bürokrat) yargılanması için amirden izin alınması şartı kaldırılıyor. Cumhuriyet savcılarına doğrudan kovuşturma yapma yetkisi tanınıyor.

'Eğitim ve öğretim dili Türkçedir. Türkçeden başka dillerde eğitim demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olarak kanunla düzenlenir.' hükmü getiriliyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious