USIDER'den Deniz Feneri açıklaması

USIDER'den Deniz Feneri açıklaması.5444
  • Giriş : 10.10.2008 / 11:44:00

USİDER bugüne Değin deniz Feneri Derneği ile hiçbir ortak faaliyet yapmadığı gibi her derneği tüzükleri ile belirlenmiş faaliyet alanlarının da farklı olduğunu açıkladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

USİDER'DEN BASIN AÇIKLAMASI

09.10.2006 tarihli Milliyet Gazetesi'nin 14. sayfasında yer alan "İçişleri ile Deniz Feneri Arasındaki Or1:ak Nokta" başlıklı haberde USİDER-Uluslararası Sivil ' Toplumu Destekleme ve Geliştirme Demeği ve bazı yöneticilerinin isimleri haksız ve istifhamlara yol açacak şekildi yer almıştır. Bu sebeple kamuoyunu ilk elden bilgilendirme gereği hasıl olmuştur.

USİDER, Türkiye'de sivil toplumun etkin ve sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkıda bulunmak gibi toplum alanında önemli bir misyon üstlenme düşüncesiyle bilgi ve birikimi olan sivil toplum gönüllüleri tarafından 26 Aralık 2005 tarihinde kurulmuştur.

Demeğimiz, pek çok diğer sivil toplum örgütü gibi ilgili mevzuat çerçevesinde kamu kurum ve kurulaşları ve diğer sivil toplum örgütleri ile ortak projeler yürütmektedir. Bu çerçevede haberde adı geçen Demekler Mevzuatı kitabının güncelleştirilmiş 2007 baskısı da sİvil toplum örgütlerinin bağlı oldukları mevzuat bakımından bilgilendirilmesi amacıyla Derneğimiz tarafıondan bile bedel bastırılmıştır.

Bugüne değin Denizi Feneri Demeği ile derneğimiz arasında hiçbir ortak faaliyet yapılmadığı gibi her iki derneğin tüzükleri ile belirlenmiş faaliyet alanları da farklıdır. Dolayısıyla demeğimizin İçişleri Bakanlığı ile Deniz Feneri Demeği aresında "ortak nokta" olarak nitelendirilmesi' haksız ve maksatlı bir iddiadır.

Demeğimizin yönetim kurulu başkanı olan Sayın Yusuf Atalay, Deniz Feneri Demeği'ndeki görevinden ayrılmasından uzun bir süre sonra sivil toplum alanındaki bilgi ve birikiminden yaralanılması düşüncesiyle bu göreve seçilmiştir. Demeğimiz Genel Başkanı olan Sayın Yusuf Atalay, sivil toplum örgütlerinde daha önce yürütmüş olduğu görevleri, yasalara tam bir uygunluk içinde dürüst, saygın ve topluma yararlı bir biçimde yerine getirmiştir. Gerek demeğimizdeki görevi ve başansı gerekse diğer sivil toplum örgütlerindeki çalışmaları ile toplumumuza önemli katkılar sağlamaktadır.

Demeğimizin yönotim kurulu üyesi Sayın Dr. Şentürk Uzun, yine sivil toplumla ilgili bilgi ve birikiminden istifade edilmek üzere kurucular tarafından demek ve yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. Sayın Dr. Şentürk Uzun, derneğimiz üyeliği dışında ülkemizde kurulu birçok spor kulubü ve derneğe de üyedir. Yürütmekte olduğu kamu görevi, sivil toplum kuruluşlarında görev almasına engel olmadığı gibi bu durum hiçbir şekilde üyesi olduğu kuruluşlar ile bağlı bulunduğu Bakanlık arasında bir bağ olduğunu da göstermez.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ÜSİDER YÖNETİM KURULU

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*