Uygulanmayan 118 kanun kaldırılıyor

  • Giriş : 07.12.2006 / 00:00:00

Uygulama imkanı kalmayan 118 kanun yürürlükten kaldırılıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

AK Parti Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan başkanlığında toplanan Adalet Komisyonu, Uygulama İmkanı Kalmamış Bazı Kanunların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı görüştü. Komisyona bilgi veren Adalet Bakanlığı temsilcisi Niyazi Güney, kanunların bir yıl tarandığını ve 118 kanunun hiç uygulanmadığının tespit edildiğini belirterek, aynı şekilde yönetmelik ve tüzüklerin de tarandığını, yönetmeliklerin 14 binden 4 bin 500'e indirildiğini, 46 tüzüğün de yürürlükten kaldırıldığını söyledi.

Yürürlükten kaldırılması öngörülen kanunlar arasında Marshall Planı Çerçevesi Dahilinde Elde Edilecek Yardımların Bütçe ve Hazine Hesaplarına İntikal Şekline İlişkin Kanun da yer alıyor.

Teknoloji ve sanayinin gelişmesi ile kese kağıdının yerini poşet çantalar alınca Yazılı ve Basılı Kağıtların Kese Kağıdı Olarak Kullanılmamasına Dair Kanun da uygulanabilirliğini kaybeden yasalar arasında yer alıyor.

1926 tarihinde çıkarılan İpek Böceği ve Tohumu Yetiştirilmesi ve Muayene ve Satılması Hakkında Kanunu, 1926 yılında çıkarılan Merinos Koyunları Yetiştirilmesi ve Islah Edilmiş Pamuk Tohumu Üretilmesi Hakkında Kanun, 1936 yılında çıkarılan İskelelerin Ne Suretle İdare Edileceğine Dair Kanun da kaldırılması öngörülen yasalar arasında yer alıyor.

Yine 1945 yılında çıkarılan 11 Haziran'ı takip eden Pazar gününün Toprak Bayramı olarak kutlanmasını öngören kanun ile Bataklıkların Kurtarılması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar Hakkında Kanunu da kaldırılacak.

Kaldırılması düşünülen diğer bazı kanunlar şöyle: ''Taşocakları Nizamnamesine Müzeyyel Kanun, Tababeti Adliye Kanunu, Yerli Kumaştan Elbise Giyilmesine Dair Kanun, İpek Böceği ve Tohumu Yetiştirilmesi ve Muayene ve Satılması Hakkında Kanun, Tasarruf Sandıkları Hakkında Kanun, Kan Gütme Sebebiyle İşlenen Adam Öldürme ve Buna Teşebbüs Cürümleri Failleri Hısımları Hakkında Tatbik Olunacak Muameleye Dair Kanun, Amerika Birleşik Devletleri'nce Türkiye'ye Yapılacak Yardımdan Münhasıran Milli Savunma İhtiyaçları İçin Sağlanacak Maddelerin Vergi Muaflıkları Hakkında Kanun, Deniz Kuvvetlerine Yabancı Memleketlerden Harb Gemileri, Harb Gemisi Cihaz ve Silahları ve Harb Gemisi İnşa Malzemesi Satın Alınmasına Dair Kanun, Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere ve Bunlarla İlgili Kişilere Uygulanacak Ceza ükümleri Hakkında Kanun."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious