Valilikten provokasyon uyarısı

  • Giriş : 09.11.2006 / 00:00:00

Ankara Valiliği, "Ecevit'in cenaze törenine katılacak bazı kişiler ile sivil toplum kuruluşu üyelerinin cenaze törenine gelen kitleyi kışkırtacaklarına dair bilgilerin intikal ettiğini" bildirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Valilik, bu tür bir eyleme tevessül edilmesi halinde güvenlik güçlerinin engellemek zorunda kalacağını ve ilgililer hakkında yasal ve idari işlem yapılacağını" açıkladı.
Ankara Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, 5 Kasımda vefat eden eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in cenaze töreninin, 11 Kasım Cumartesi günü Kocatepe Camii’nde yapılacağı belirtilerek, törene Ecevit’in yakınları, devlet erkanı, sevenleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu mensubunun katılacağı ifade edildi.
Törene katılacak bazı kişiler ile sivil toplum kuruluşu üyelerinin beraberlerinde getirecekleri pankart, döviz, kuruluşları simgeleyen bayraklar ve flamalar, aynı zamanda suç teşkil eden sloganlarla gösteri yapacağına ve provokasyon amaçlı kişi ve grupların cenaze törenine gelen kitleyi kışkırtacaklarına dair bilgilerin intikal ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2911 Sayılı yasanın 22. maddesi, ’Genel yollar ile parklarda, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve bunların eklentilerinde ve TBMM’ye bir kilometre uzaklıktaki alan içinde toplantı yapılamaz ve şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez’ hükmüne amirdir.
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesinde, ’İl sınırları içinde
huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi, valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali, gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında bu kanunun 66. madde hükmü uygulanır’ denilmektedir. 26 Sayılı Kabahatler Yasası’nın 32. maddesinde, ’Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu cezaya, emri veren makam tarafından karar verilir’ denilmektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 217. maddesinde, ’Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır’ denilmektedir. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 68. maddesinde yayaların uyacakları kurallar ve bu kurallara uymayanlara para cezası verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yukarıdaki meri mevzuat çerçevesinde herhangi bir provokasyona meydan verilmemesi bakımından Kocatepe Camii ve müştemilatında, cenaze töreniyle ilgili olarak çeşitli sivil toplum örgütlerine ait pankart, döviz ve flama taşınması, konusu suç teşkil eden slogan atılması, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı olacağından, bu tür bir eyleme tevessül edilmesi halinde güvenlik güçlerimizce engellenmek zorunda kalınacağı gibi, haklarında 2911 Sayılı Kanun, TCK’nın 217. maddesi, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 26 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesine istinaden belirtilen hususlara uymayanlar hakkında gerekli yasal ve idari işlem yapılacaktır. Ayrıca, söz konusu cenaze töreninde Kocatepe Camii ve müştemilatında, çeşitli sivil toplum örgütlerine ait pankart, döviz ve flama taşınması, konusu suç teşkil eden slogan atılması, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesine göre de uygun bulunmamaktadır. Ayrıca, görevli olan polis ve askeri hava araçları haricinde, 11 Kasım 2006 Cumartesi günü tören süresince Kızılay, Kocatepe Camii çevresi ve ilimiz merkezi bölgelerinde uçuş yapılması yasaklanmıştır."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious