Vatikan'dan Ramazan mesajı

  • Giriş : 20.10.2006 / 00:00:00

PDDK, "Hristiyanlar ve Müslümanlar: Dünyamızın sorunlarını göğüslemek için güvene dayalı bir diyalog" başlığıyla mesaj yayınladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

"Geride bıraktığınız Ramazan ayı, bir dua ve dünyamızın yaşadığı zor duruma ilişkin bir tefekkür vesilesi de olmuştur. İyi olan şeyleri görmek ve Tanrı'ya şükretmekle birlikte, çağımızın durumunu kötüleştiren sorunlara işaret etmemek de olanaksızdır: Adaletsizlik, yoksulluk, gerek ülkelerdeki kendi içlerindeki, gerekse ülkeler arasındaki çatışmalar ve gerilimler... Şiddet ve terörizm, son derece acı veren bir musibet konumundadır. Nice insanın hayatı mahvedildi, nice kadınlar dul bırakıldı, nice çocuklar ebeveynlerini yitirerek öksüz kaldı. Nice kadınlar ve erkekler, bedenlerinin ve yüreklerinin yaralanmasıyla özürlü konuma düştü. Birkaç dakikada meydana gelen bu yıkımlar, yıllar boyunca pek çok fedakarlık ve masraflarla oluşturulmuş emekleri de silip süpürüvermiştir."
PDDK Başkanı Kardinal Paul Poupard'ın imzasıyla yayımlanan mesajda, Roma Katolik Kilisesinin dinler ve kültürler arası diyaloğa önem verdiğine işaret edilerek, Papa 16. Benediktus'un 25 Eylül 2006'da İslam ülkelerinin büyükelçilerini ve İtalya'daki Müslüman cemaatlerin kimi yetkililerini Castelgondolfo'da kabul etmesi de Müslümanlara gösterilen ilginin göstergesi olarak yorumlandı.
Mesajda bu görüşmenin, Papa'nın 12 eylülde Regensburg'da yaptığı konuşmadan sonra Vatikan ile İslam dünyası arasında baş gösteren gerilimi yumuşatma amaçlı bir buluşma olduğuna değinilmedi.
Müslümanlara esenlik ve barış dilenen mesajda, Papa'nın Ramazan ayının başlangıcına rastgelen 25 eylüldeki konuşmasında da benzer dileklerin yer aldığına işaret edilmekle yetinildi.
Her iki dinin de "sevgi, merhamet ve dayanışma" temalarına önem verdiğine değinilen mesajda, Papa 16. Benediktus'un "Tanrı sevgidir" dediği hatırlatılarak, Hristiyanlık'taki sevgi kavramı Kitab-ı Mukaddes'ten örnekler eşliğinde ayrıntılı biçimde açıklandı.
PDDK Başkanı Kardinal Poupard, mesajında dile getirdiği konular üzerinde Müslümanları iyice düşünmeye de davet ettikten sonra, son paragrafta şu ifadeye yer verdi:
"Sizleri samimi dostluk duygularımla selamlarken, anlatılan bu hususları da sizlerin tefekkürünüze havale ediyorum. Her şeye gücü yeten Tanrı'dan, bu duyguları, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında daha kapsamlı bir anlayış ve daha geniş bir işbirliği sağlamaya yönelik bir katkıya vesile kılmasını diliyorum. Bu, tüm inananların ve iyi niyet sahibi insanların arzuları doğrultusunda, ülkeler ve halklar arasında barışı tesis etme ve güçlendirme bakımından da önemli bir katkı olacaktır."
VATİKAN'IN RAMAZAN MESAJLARININ TARİHÇESİ
Vatikan nezdindeki kurumlardan biri olan PDDK, geçen yıllardan farklı olarak bu yılki Ramazan mesajını bir basın toplantısıyla tanıttı. Kardinal Poupard, basın toplantısında Roma Katolik Kilisesinin ve kurumlarının dinler ve kültürler arası diyalog konusundaki çabalarının kısa bir özetini yaptı.
PDDK Sekreteri Piskopos Pier Luigi Celata, Ramazan ayında yayımlanan mesajlarda her yıl, Müslümanlara hitaben belirli temalar üzerinde durulduğunu anlattı.
Sekreter Yardımcısı Papaz Felix Anthony Machado ise papaların 1963-2005 yılları arasında yaptığı konuşmalarda, dinler arası diyalog konusundaki sözlerinin derlenmesinden oluşan bir kitabın tanıtımını yapmakla yetindi.
Vatikan, 40 yıldan bu yana Ramazan aylarında Müslümanlara hitaben mesaj yayımlıyor. Ancak bu mesajlar, Ramazan Bayramı vesilesiyle Müslümanlara jest çerçevesinde bir "bayram kutlama mesajı" niteliği taşımıyor. PDKK, bu mesajların Ramazan'ın başlangıcına veya bayram tarihine rastlamamasına büyük özen gösteriyor. Uzmanlar, "Müslümanların oruç ayına veya bayramına, Vatikan'dan bir 'dini onay' biçiminde algılanmaması için PDDK'nın bu yönteme başvurduğu" görüşünde.
Nitekim Vatikan'ın Ramazan mesajları bir kutlamadan çok, bu vesileyle belirli konulara ilişkin Roma Katolik Kilisesinin görüşlerini Müslümanlara aktarmaya yönelik araç olarak kullanılıyor.
Dikkat çekici bir başka özellik ise, Ramazan ayında Müslümanlara hitaben mesaj yayımlayan PDDK'nın, İslam dünyasının diğer önemli dini bayramı konumundaki Kurban Bayramı konusunda ise kutlama mesajı yayımlamamaya öteden beri özen göstermesi. Bu, İkinci Vatikan Konsilindeki belgelerde (1962-1965), diğer dinlere yaklaşım biçimi konusunda benimsenen politikadan kaynaklanıyor.
Roma Katolik Kilisesi, aralarında İslam'ın da bulunduğu dinlerde "iyi unsurlar da bulunabileceğini" kabul ediyor. Bir başka deyişle, vahiy olarak değerlendirilmeyen diğer dinlerde iyi unsurların yanı sıra kötü unsurlar da bulunabileceği ima ediliyor. II. Vatikan Konsili, bu durumun, diğer dinlere mensup insanların "iblis tarafından kandırılmış" olmasından kaynaklandığını iddia ediyor. Katolikler, konsil belgelerinde, diğer dinlerdeki iyi öğeleri değerlendirip ön plana çıkarmaya davet ediliyor.
PDDK da "oruç" kavramının Katoliklikte de mevcudiyetinden hareketle, her yıl Ramazan vesilesiyle Müslümanlara seslenerek, muhataplarını belirli konulara ilişkin aydınlatma yolunu seçiyor.
Ancak İslam'daki kurban kavramı Katoliklik inancıyla örtüşmediğinden, Kurban Bayramı esnasında Müslümanlara hitaben mesaj yayımlanmaması tercih ediliyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious