Vergi borçları, mükelleflerin hesabından otomatik çekilecek

Vergi borçları, mükelleflerin hesabından otomatik çekilecek.43861
  • Giriş : 29.09.2007 / 16:36:00

Vergi borçları, mükelleflerin banka hesabından otomatik şekilde ve cebren (zorla) tahsil edilecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Banka ekstreleri gibi vatandaşa vergi ekstresi de gönderilmeye başlanacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2009 yılı sonuna kadarki düzenlemeleri içeren Stratejik Planı belli oldu.

Plana göre, vergisini zamanında ödemeyenler tespit edilecek, süresinde ödenmeyen vergi ve cezaların cebren tahsilini sağlayacak sistemler oluşturulacak.

Bu amaçla Borç Takip ve Değerlendirme Sistemi kurulacak. Mükelleflerin borç ve alacaklarına ilişkin kayıtlarını güncel olarak tutmak için "Mükellef Cari Hesabı" oluşturulacak ve bu hesap mükelleflerin ve ödeme yapacakları kurumların bilgisine açılacak.

Böylece mükelleflerin alacak ve borçlarını net şekilde görebilmeleri sağlanacak. Cari hesap sistemiyle mükelleflere, vergi borçlarını zamanında ödeyebilmeleri için vergiyle ilgili tüm işlemlerini içeren vergi ekstresi şeklinde aylık hesap özeti gönderilecek.

Kamu alacaklarının takibinin gecikmeksizin sağlanması için sorunun erken tespitine yönelik bilgi teknolojisi temelli analiz ve takip sistemi oluşturulacak.

Cebri tahsilat (haciz ve satış) süreci hızlandırılacak. Amme borçlusunun gayrimenkul ve motorlu taşıt bilgileri öncelikli olmak üzere tüm malvarlığına elektronik ortamda ulaşılabilmesi için ilgili kurumlarla işbirliği yapılacak.

Vergi borcunun mükellefin banka hesabından otomatik olarak cebren tahsili sağlanacak. Ayrıca hacizli malların satışının kısa sürede gerçekleşmesine yönelik çalışma yapılacak.

Stratejik Plan hayata geçirilecek düzenlemeler şöyle:

* Mükelleflere verilen hizmet kalitesi sürekli iyileştirilecek ve yeni hizmet seçenekleri geliştirilecek.
* Elektronik ortamda verilen hizmetler artırılacak. E-Beyanname uygulamasının kapsamı genişletilecek. Gelir vergisinde zorunlu E-Beyanname verme sınırı aşağı çekilecek. Kurumlar vergisini zorunlu olarak E-Beyanname ile veren mükelleflerin KDV ve muhtasar beyannameleri de aynı yolla beyan etmeleri sağlanacak.
* Mükelleflerin işe başlama bildirimi gibi her türlü bildirim, belge ve formların alınması, verilmesi ve saklanması elektronik ortamda yapılacak. Belge istem başvuruları internet yoluyla gerçekleştirilecek.
* Tüm bankaların internet bankacılığı sayfalarında, mükelleflerin ödeyecekleri motorlu taşıtlar vergisi tutarlarını görmeleri sağlanacak. Bunun yanı sıra ödenecek motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerin cep telefonuna kısa mesaj şeklinde gönderilecek. Ödeme yapılması durumunda, tahsilatın Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına intikal ettiği yine kısa mesaj yolu ile mükellefe bildirilecek.
* Mükellef ihtiyaçlarına cevap vermek üzere telefon aracılığı ile hizmet verecek Çağrı Merkezi faaliyete geçirilecek.
* Mükelleflere e-posta yoluyla bilgi sistemi uygulamaya konulacak.
* Elektronik imza ve mobil elektronik imza konusunda başlatılan çalışmalar tamamlanacak.
* Mükelleflerin her türlü başvurularının takibini sağlayacak bir Evrak Takip Sistemi oluşturulacak.
* Sivil toplum örgütleriyle anket ve görüşmeler yoluyla, çeşitli sektörlerin ve mükellef gruplarının hizmet ihtiyaçları belirlenecek.
* Mükelleflerin vergilerini ödemelerini kolaylaştırmak üzere yeni ödeme seçenekleri getirilecek. Bankalar, PTT ve benzeri kurumlar aracılığıyla yapılan ödemelerin kapsamı genişletilecek.
* Muhasebe kayıtlarının, teknolojik imkanlardan yararlanarak kolay ve düşük maliyette tutulmasını sağlayacak elektronik fatura uygulamasına geçilecek.
* Vergi Kanunlarının uygulanmasına yön veren Genel Tebliğler, her Vergi Kanunu için ayrı ayrı olmak üzere tek Tebliğ haline getirilecek.
* Yurt genelinde vergi bilincini oluşturmak için alışverişlerde fiş ve fatura alınması ve verilmesi alışkanlığını yerleştirecek kampanyalar düzenlenecek.
* Verginin okullarda ders olarak okutulması için yasal ve idari alt yapı oluşturulacak.
* Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde bir birim oluşturulacak. Kayıt dışılığın boyutunu ölçmek suretiyle vergi kayıp ve kaçağını önleme konusundaki kurumsal performans da değerlendirmeye alınacak.
* Sektörler itibariyle vergi kaçağının sebepleri araştırılacak, analiz edilecek ve raporlanacak.
* Mükelleflerin, uyum konusundaki davranış eğilimlerinin belirlendiği ve risk faktörlerine göre denetlenmek üzere seçildiği bir sistem oluşturulacak. Bu sistemin oluşturulmasında mükelleflerin beyanlarından ve 3. taraf bilgilerinden oluşan veri ambarından da etkin şekilde yararlanılacak.
* Veri ambarının kapsamı genişletilecek. Gayrimenkul alım satımları, ihracat ile mal ve para hareketlerine yönelik bilgilere ilaveten ithalat, saymanlık ödemeleri ve Noterler Birliği gibi kuruluşlardan alınacak bilgilerle de kapasite artırılacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious