Veteriner hekimler hükümete kırgın

Veteriner hekimler hükümete kırgın.12637
  • Giriş : 30.05.2009 / 15:10:00

Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sinan Sağlam, 'Sağlık Personeli' kanununda 'veteriner hekimlerin' kapsam dışı bırakılmasına tepki gösterdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Veteriner Hekimlerin sağlık personeli dışında tutulamayacağın söyleyen Sağlam milletvekillerine, 'Veteriner Hekimler de hekimdir ve sağlık personelidir. Neden biz kapsam dışı bırakılıyoruz?" diye sordu.

Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sinan Sağlam bir süredir TBMM'de görüşülen, "Sağlık Personelinin tam gün çalışmasına ve sağlıkla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı"nda veteriner hekimlerin kapsam dışı bırakılmasını eleştirdi. Veteriner Hekimlerin yaklaşık 20 yıldır ihmal edildiğini söyleyen Sağlam, bu nedenle toplum sağlığının çok ciddi risk altına itildiğini söyledi. Veteriner Hekimlerin evcil hayvanları tedavi eden kimseler olarak görülmesinin çok büyük hata olduğunu belirten Sinan Sağlam, "Bir veteriner hekimin öncelikli görevi insan sağlığını güvence altına almaktır. Ama nedense birileri ısrarla bunu anlamak istemiyor. Bu nedenle de sağlıkla ilgili bütün düzenlemelerde meslektaşlarımız sürekli kapsam dışı kalıyorlar." diye konuştu.

Dünyada gelişmiş ülkelerde veteriner hekimlerin sağlık personeli olarak kabul edildiğini, ama Türkiye'de ise yerlerinin belli olmadığını belirten Sağlam, Veteriner Hekimlerin toplumdaki rolünün yalnızca hayvan sağlığı ile sınırlı kalmayıp aynı zamanda 'gıda güvenliği' ve 'halk sağlığını' da kapsadığını kaydetti. Sağlam şunları söyledi:

"Hayvan sahipleri dışında birçok kimse veteriner hekimlerin hayvanlardan insana geçen hastalıkların bir salgın haline gelmesini engellemedeki çabalarının farkında değiller. Bugün ülkemizde Brusella, Kuduz, Tüberküloz, Şarbon, Kuş Gribi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi zoonoz hastalıklar her yıl daha da artarak halk sağlığını tehdit etmeye ve can almaya devam ediyor. Bu hastalıkların önlenememesinin nedeni veteriner hizmetlerini koordine edecek merkezi otoritenin olmamasıdır. Daha korkutucu olanı ise dünyada yeni ortaya çıkan hastalıkların yüzde 75'inin zoonoz kaynaklı olmasıdır. Bu hastalıklarla mücadeleyi ise sadece veteriner hekimler yapabilirler. Oysa Türkiye'de AB uyum sürecinin de gereği olan yasal düzenlemeler bir türlü yapılmıyor. Maalesef veteriner hekimler, özlük haklarından ve her türlü araç -gereç - teknik imkandan yoksun olarak çalışıyorlar. Bu olumsuz şartlara rağmen veteriner hekimler; hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve halk sağlığı için gece gündüz, varını yoğunu ortaya koyarak özveriyle çalışıyorlar."

Çiftlikten sofraya güvenli gıda konusunda da en önemli halkanın veteriner hekimler olduğunu dikkat çeken Sinan Sağlam, gıda olarak tüketilen havan ürünlerinin çiftlikten sofraya gelene kadarki tüm aşamalarında veteriner hekimlerin çok kilit görevleri aldığına dikkat çekti. Sinan Sağlam gelişmiş ülkelerde veteriner hekimlerin öneminin her geçen gün anlaşıldığını ve sağlık alanındaki konumlarının net olduğunu ifade etti. Sağlam, AB'de veteriner hekimlerin, pratisyen - halk sağlığı ve hijyenist - eğitim araştırma - resmi veteriner hekim olmak üzere 4 alanda hizmet verdiklerini ve hepsinin görev alanlarının yasalarla net bir şekilde düzenlendiğini dile getirdi. Türkiye'de ise veteriner hekimlerin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde görev yaptıklarını, ancak konumlarının belirsiz olduğunu vurgulayan Sağlam, "Bu belirsizlik yüzünden meslektaşlarımız sürekli mağdur oluyorlar. Yetki ve sorumluluk alanlarımız da belirsiz olduğu için bundan bütün toplum zarar görüyor." dedi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*