Volkan Daştan'ın iddialarına cevap

Volkan Daştan'ın iddialarına cevap.14749
  • Giriş : 14.10.2008 / 17:38:00

'Tedavim bitmeden, para bitti diye hastaneden çıkartıldım' diyor; hastane 'tedavisi bitti'; yapımcı 'para yetti' diyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle askerde başlayan tedavi sürecinde birçok sıkıntıyla karşılayan Murat Volkan Daştan'ın yaşadıklarını geçtiğimiz Cuma günü yayınladığımız bir haberde anlatmıştık. Haberdeki iddiaları sorduğumuz kuruluşlardan gelen cevapları da bu haberimizde yer veriyoruz.

Murat Volkan Daştan atv'de ANS tarafından hazırlanan (Daha sonra D Yapım oluyor) 'Yarınlar Umut Olsun' adlı bir yardım programına katılır. Sakıp Sabancı'nın da katıldığı programda büyük miktarda yardım toplanır. Hastanın tedavisi için para toplandıktan sonra Daştan, International Hospital'de Prof. Dr. Sacid Yıldız (CHP İstanbul Milletvekili) tarafından tedavi edilir.

Ancak daha önceki haberimizde de belirttiğimiz bazı noktalar ilgili kurumlardan gelen açıklamalarla da aydınlığa çıkmadı. Murat Volkan Daştan tedavisi sürerken hastaneden 'senin için yatırılan para bitti' denilerek çıkartıldığını ve tedavisinin bitmediğini iddia ederken, International Hospital'dan yapılan açıklamada ise tedavinin tamamlandığı belirtiliyor.

Yardım amaçlı kurulan Acil İhtiyaç Projesi Vakfı (AİP Vakfı) ise olaya sonradan dahil olup, Daştan'ın tedavi sürecini takip eden bir kuruluş olarak karşımıza çıkmıştı. Ancak hastane, faturaları bu Vakıf'a kestiğini belirten bir açıklama gönderirken, Vakıf da faturaların Daştan adına kesildiğini söyleyerek, bir de fatura örneği gönderiyor. ANS'den bu konuda bilgi istediğimizde ise faturaların AİP Vakfı adına kesilmiş olabileceği aktarıldı. Hastane ise hastanın yazılı izni olmadan faturaları ve hasta hakkındaki bilgilerin verilemeyeceğini belirterek fatura göndermeyi kabul etmedi.

AİP Vakfı'nın açıklamasında hastanın şikayetlerinin tedavi sonrası da devam ettiği belirtilerek, hastayı JFK hastanesine yönlendirdikleri belirtilirken, International Hospital'dan yapılan açıklamada tedavinin tamamlandığı bildirilmişti.

İşte açıklamalar takdir kamuoyunun:

AİP Vakfı, International Hospital ve ANS'den (D Yapım) gelen açıklamalar aşağıdadır.

ACİL İHTİYAÇ PROJESİ VAKFI'NIN AÇIKLAMASI:

Acil İhtiyaç Projesi Vakfı kurulduğu 1995 yılından bu yana çok sayıda ihtiyaç sahibine yardımcı olmaya çalışmaktadır. Destek olduğumuz projelerden sadece biri olan "Yarınlar Umut Olsun" programı ve o programdaki hastalardan sadece biri olan Murat Volkan Daştan ile ilgili olarak sormuş olduğunuz sorularınıza içten yanıtlarımız aşağıdadır:

1-Yapmış olduğunuz haberde yer alan Sayın Engin Kıymaz'ın açıklaması zaten bizim açıklamamızı kapsamaktadır.

2- ANS Prodüksiyon, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'daki bütün vakıfların listesini temin etmiş, birçok vakıfla görüşmüş ve sonunda bu programda mağdurlar ve hikayelerine ihtiyaçları olduğu için bizimle çalışmaya karar vermişlerdir.

3-AİP Vakfı Murat Volkan Daştan'ın tedavisi süresince hem hastanenin hem de hastanın memnuniyetini sağlamaya çalışmış, hastanın psikolojik destekçiliğini yürütmüştür.

4-Yazı muhteviyatınızda belirttiğiniz hasta Murat Volkan Daştan'ın tedavisi için yapılan harcamaların tamamı hasta adına tanzim edilmiştir. Kesinlikle vakıf adına herhangi bir fatura tanzim edilmemiştir. Çünkü hasta adına yapılan harcamaların tamamı Yardım Toplama Kanununun gereklerinden olan ve sorumlu kurul tarafından yönetilen müstakil bir hesaptan yapılmıştır. Bu banka hesabındaki para ve sarf evrakları İç İşleri Bakanlığı ve dernekler kanunu teftiş makamlarınca denetlenmiştir.

Murat Volkan Daştan için ise öngörülenden 4.884.415.532 TL daha fazla harcanmıştır. Hastanın dahil olduğu programda 3 hastanın ihtiyacı olandan daha fazla para toplanmış ve söz konusu para Yardım Toplama Kanunu gereğince başka programlarda eksik toplanan yardımlar için başka hastalara aktarılmak üzere muhafaza edilmiştir.

Ayrıca hasta Murat Volkan Daştan'ın tedavisi için hastane tarafından öngörülen 14.737.500.000 TL nin ve eklenen paranın harcanmasından sonra şikayetleri devam ettiği için vakfımıza başvurmuştur. Vakfımız amaçlarında belirtildiği gibi muhtaç insanlara yardım edebilmek için Murat Volkan Daştan tedavi olduğu hastanenin dışında başka bir hastaneye (JFK) tedavi için göndermiştir ve hastanın da beyan ettiği gibi ödemeler (sintigrafi muayene ilaç vb.) vakfımızca gerçekleştirilmiştir.

Murat Volkan Daştan ile tedavi sürecinde başka hastalarla ilgilenildiğinden daha fazla ilgilenilmiştir. AİP Vakfı olarak kendisine ve ailesine kayıtlı mağdurumuz olması sebebiyle yardımlarımız halen sürmektedir.

Gülçin Zengin
Acil İhtiyaç Projesi Vakfı Koordinatörü

INTERNATİONAL HOPSİTAL BASIN AÇIKLAMASI...

Haber7 internet sitesinde yayınlamış olduğunuz Volkan Daştan isimli hasta, International Hospital'da 343056 protokol numarasıyla tedavi görmüştür. 2000 yılının mayıs ayından beri şikayetleri olduğunu ifade eden hasta 2002 mart ayında hastanemize başvurmuş ve takip ve tedavileri uygulanmıştır.

Ancak 2003 yılı itibarıyle hasta Prof. Dr. Sacid Yıldız'ın ve hastanemizin kontrolü dışındadır. Bir yıl boyunca hastanın tedavisi ve takipleri yapılarak, operasyonları başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Hastamıza ait tüm tetkik ve raporlar (patoloji, radyoloji, laboratuar) hastamızın izni olduğu takdirde ilgili merciler tarafından değerlendirilmek üzere doküman olarak tarafınıza birer kopyaları verilebilir. Ayrıca Prof. Dr. Sacid Yıldız Haziran 2007 yılına kadar hastanemizde tam gün görev yapmaya devam etmiştir. Bu süre içinde ve daha sonrasında hastadan ameliyatı, tedavisi veya ödeme konusuyla ilgili bir şikayetle tarafımıza geri dönüşüm olmamıştır.
Hastanın ödemesi “Acil İhtiyaç Projesi Vakfı”na faturalandırıldığı için kendisinden ödeme talep edilmemiştir. Tüm masraf ve ödemeler vakıf tarafından karşılanmıştır. Hastane ve Dr. Sacit Yıldız tarafından hastadan para talebi hiçbir şekilde olmamıştır.
Hastanın sağlık durumuyla ilgili ayrı bir açıklama gönderilmiştir:
“18.3.2003'de Prof. Dr. Ali Aydemir Gürçay'ın notu (Nefroloji profesörü); ameliyat öncesine göre sağ böbrek üreterdeki genişlemelerin gerilemiş olduğu ve üreter dilatasyonunun gerilediği (ameliyat öncesine göre düzeldiği ve sonuçların normal olduğu belirtilmiştir.). Hasta Dr. Sacid Yıldız tarafından en son 31.3.2003'de görülmüş, kontrol amaçlı idrar tahlili ve kültürü istenmiş olmasına rağmen daha sonra hasta hiç gelmemiştir.”
Prof. Dr.Sacid YILDIZ Op.Dr.Tahir ASLAN
Üroloji Uzm. Hastane Direktörü ve Başhekim


D Yapım'ın açıklaması:

Yarınlar Umut Olsun isimli Televizyon Programı, Ans Prodüksiyon tarafından ATV kanalında yayınlanmak üzere 2002-2004 yılları arasında yapılmıştır. ANS Prodüksiyon, bu Programın sadece yapımcısı olarak faaliyet göstermiştir. Ans Prodüksyon tarafından programda yapılacak yardımlara ilişkin olarak İçişleri Bakanlığının 14.3.2002 tarih ve 62191 sayılı yazısıyla gerekli izin alınmış ve akabinde üç kişilik kurul oluşturularak, yardımları toplama ve ihtiyaç sahiplerine dağıtma görevi verilmiştir. İçişleri Bakanlığı, sürecin denetlenmesi görevini ise İstanbul Valiliği İstanbul Emniyet Müdürlüğüne vermiştir.

Organizasyon aşağıda anlatıldığı şekildedir:

Yardıma muhtaç kişiler programda belirtilen yollarla üç kişilik kurula müracaat ederler. Kurul müracaatları değerlendirdikten sonra Emniyet Müdürlüğündeki ilgili birime bildirir. Emniyet Müdürlüğü, yaptığı tetkik sonucunda kişinin gerçekten yardıma muhtaç olup olmadığını araştırır ve verilen bilgiler doğruysa programa katılmasını onaylar. Her bir programa 3 – 5 ihtiyaç sahibi davet edilir. Sağlık sebepleri dolayısıyla programa başvuran ve yardım ihtiyacı onaylanan kişinin hastanede yapılan tıbbi tetkikleri sonucunda nasıl bir tedavi görmesi gerektiği ve bunun bedelinin ne kadar olacağı hastane tarafından belirlenir. Hastaneden alınan bilgiler Emniyet Müdürlüğü'nce onaylanır ve bunun sonucunda o kişi programa katılarak Program yapılır. Toplanan yardımlar üç kişilik kurula ait ve sadece bu program konusu organizasyon için açılmış bir banka hesabından, hastanelerden gelen ve Emniyet Müdürlüğünce onaylanan fatura karşılığı yine sadece Emniyet Müdürlüğü'nün onayıyla ilgili banka tarafından ilgili hastaneye ödenir.

Yukarıda da anlatıldığı gibi, Ans Prodüksyon'un bu işteki tek görevi programın yapımıdır. Bu program dolayısıyla elde edilen tek gelir de yapımcı olarak hazırlanan program karşılığı ATV Televizyonundan elde edilen gelirdir. Yardım toplama ve ihtiyaç sahiplerine dağıtma organizasyonunu gerçekleştirme görevi ise İçişleri Bakanlığı'ndan izin alınarak kurulan 3 kişilik kurul aracılığıyla usulune uygun olarak yerine getirilmiştir. . Şöyle ki;

Bahsi geçen Volkan Daştan 4 .üncü programda mağdur hasta olarak bulunmuştur. Aynı programda başka ihtiyaç sahipleri de bulunmaktaydı. Yukarıda açıklandığı üzere yetkili birimlerden gerekli izin ve onay alındıktan sonra Volkan Daştan'ın tedavisi için hastane tarafından öngörülen rakam 14.737.500.000.-TL olarak belirlenmiştir... Ancak yapılan ilk ameliyattan sonra ikinci bir ameliyat daha gerekmiş ve yine Emniyet Müdürlüğü'nün onayıyla kendisine ikinci bir ameliyat daha yapılmıştır. Programa katılan Volkan Daştan için hastaneye ödenen toplam tutar 18.773.836.032.- TL dir. Bahsedilen 4. programda katılımcı tüm ihtiyaç sahipleri için toplanan para 34.390.300.600.- T.L. dir. Ancak Volkan Daştan dışında programda iki mağdur daha vardı ve bu üç mağdur için toplam olarak 33.288.405.397.-T.L. gider faturaları karşılığı ilgili hastanelere yine Emniyet Müdürlüğü'nün onayı ile ödemeler yapılmıştır.. Kalan miktar ise başka programlarda eksik toplanan yardımlar için kullanılmıştır.

Yukarıda izah edildiği üzere; programa katılan Volkan Daştan'ın tedavisi için öngürülen rakamın üzerinde harcama yapılmış olup, kendisine yapılan ilk ameliyattan sonra ikinci bir ameliyat daha yapılması gerekmiş ve yine Emniyet Müdürlüğü'nün onayı ile ikinci ameliyat daha yapılmış ve öngörülenin üzerinde bir meblağ ödenmiştir.

Yarınlar Umut Olsun isimli program iki yıl sürmüş, bu iki yıl içinde birçok mağdur tedavi edilmiştir. Her yıl sonunda ise İstanbul Valiliğinin görevlendirdiği kurul tarafından yapılan denetim sonucunda kampanyanın amacına ulaştığı ve herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadığı konusunda tutanak tutulmuştur.

Bilgilerinize,


Engin Kıymaz
Genel Koordinatör
D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş.

ANS (D Yapım)'ın daha önce yayınladığımız açıklamasına ek olarak gönderdiğimiz sorulara vermiş oldukları cevaplar aşağıdadır:

Avukat Oktay Demir tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Program bir yardım programı olduğu için, yapım işinin böyle bir vakıfla birlikte yapılması düşünülüyordu ve bu aynı zamanda bir gereklilikti. Bu tip programlarda yardım toplama işini de yapım firmalarının yapması hatırladığım kadarıyla o günlerde mümkün değildi. Acil İhtiyaç Projesi Vakfı da o tarihlerde oldukça aktif hizmet vermekteydi. 3 kişilik kurul da o nedenle bu vakfın kurucuları arasından seçilmiştir. İçişleri Bakanlığı programda yardım toplama işi için izni bu kurula verdi. Dolayısıyla banka hesabı da bu kurul adına açıldı. Sanıyorum o nedenle faturalar bu kurul adına kesiliyordu. Kurul ve Emniyet tarafından onaylanan faturalar talimatla banka tarafından hastaneye ödeniyordu. Ayrıca belirtilen Vakıfla ANS arasında bunun dışında hiçbir ilişki yoktur.”

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*