Yabancı doğrudan yatırım rekor kırdı

Yabancı doğrudan yatırım rekor kırdı  .12194
  • Giriş : 14.01.2008 / 10:30:00

Küresel doğrudan yabancı yatırımın (FDI) geçtiğimiz sene 1,5 trilyon dolara ulaşarak 2000 yılının rekorunu geçtiği bildirildi. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından hazırlanan rapora göre gelişmiş, gelişen ve geçiş (Güneyd

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Ayrıca şirketlerin artan kar oranı ve nakit zenginliğinin sınır ötesi şirket birleşmeleri ve satın almalarının değerini artırdığı ve bunun yabancı doğrudan yatırım işlemlerinin büyük kısmını oluşturduğu belirtildi. 2007'nin son yarısında baş gösteren finans ve kredi krizi, Amerikan ekonomisinin yavaşlaması ve doların değer kaybetmeye devam etmesi gibi etkenlerin bile yatırımları etkilemediği ifade edildi.
Fakat raporda, bu yıl fiyatlardaki beklenmedik artışların enflasyona etkisi, artan faiz oranları, finansal pazarların daralması ve ABD ekonomisinin gerilemeye devam etmesi gibi risklerin hala geçerli olduğu da ifade edildi.
EN ÇOK YATIRIM NEREYE?
Gelişmiş ülkelere yapılan yabancı doğrudan yatırımlar geçtiğimiz dört senedir artmaya devam ederken 2007'de 1 trilyon dolarlık değere ulaştı.
En çok hareket özellikle İngiltere, Fransa ve Hollanda'da görülürken Amerika Birleşik Devletleri tek başına en büyük yatırımı çeken ülke olma özelliğini korudu.
Bölge olarak da Avrupa Birliği (AB) 2007'deki tüm yatırımların yaklaşık yüzde 40'ını çekmeyi başardı.
Yabancı doğrudan yatırım, gelişen ekonomilerde yüzde 16, geçiş ekonomilerinde ise yüzde 41'lik bir artış gösterdi.
Batı Asya'da yabancı yatırımlarda yüzde 12'lik bir düşüş yaşanmasına rağmen gelişen ekonomi kategorisine dahil edilen Türkiye ile petrol zengini Körfez ülkelerinin cazibesini yitirmediği ifade edildi.
Yayınlanan istatistiklere göre Türkiye'ye 2007'de 19,4 milyar dolarlık yabancı doğrudan yatırım akışı gerçekleşti.
Bu rakamın 2006'da kaydedilen 20,1 milyar dolarlık yatırıma kıyasla eksi 3,7'lik bir düşüş olduğu belirtildi.
Afrika kıtasına 36 milyar dolarlık bir yatırım akışı gözlenirken Mısır, Fas ve Güney Afrika bundan en çok faydalanan ülkeler oldu.
Latin Amerika ve Karayipler'e gelen yabancı doğrudan yatırım yüzde 50 artarak 126 milyar dolar seviyesine ulaştı. En çok faydalanan ülkeler ise Brezilya, Şili ve Meksika oldu.
Güney, doğu ve güneydoğu Asya ile Okyanus ülkelerine yapılan yatırımlar yüzde 12 artarak geçen sene 224 milyar doları buldu.
Çin ve Hong Kong bölgede en büyük yatırımı çekmeye devam ederken güney ve güneydoğu Asya'ya doğru talebin arttığı kaydedildi.
Geçiş ekonomilerine yapılan yatırım 98 milyara ulaşırken Rus Federasyonu bundan en büyük payı aldı.
cihan

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious