Yabancıların çalışma izinlerine kolaylık getiriliyor

  • Giriş : 22.06.2006 / 00:00:00

Türkiye'de çalışacak yabancıların çalışma izni almalarını kolaylaştıran kanun tasarısı TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Tasarıya göre, doğumla birlikte Türk vatandaşı olup da çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybedenler ile çocukları, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce basın kartı verilenler, bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca, kanun kapsamında çalışma izni verilen veya istihdam edilenlere çalışma izni zorunluluğu kaldırılacak.

Tasarıya göre, Türkiye'nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye'de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce Bakanlıktan izin almaları zorunlu olacak. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, çalışma süresi 3 ayı geçmemek üzere, işe başladıktan sonra da verilebilecek.

Yabancılara, Türkiye'de en az 5 yıl ikamet etmiş olmaları şartıyla bağımsız çalışma izni verilebilecek. Bu değerlendirme yapılırken en az 10 kişilik yerli işgücü istihdamı sağlayanlarda bu şart aranmayacak.

Bir Türk vatandaşıyla evli olan ve evlilik birliği içinde Türkiye'de ikamet eden veya bir Türk vatandaşı ile en az 3 yıl evli kaldıktan sonra evliliği sona ermekle birlikte Türkiye'de ikamet etmeye devam eden yabancılara izin verilebilecek.

Yabancıların türkiye'de çalışma izni başvuruları, çalışma vizesi ve ikamet izninin alınması halinde geçerlilik kazanacak. Çalışma izin belgesini alan yabancıların, bu belgeyi aldıkları tarihten itibaren en geç 90 gün içinde ülkeye giriş vizesi talebinde

bulunmaları, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde İçişleri Bakanlığına ikamet tezkeresi almak için başvurmaları gerekecek. Usulüne uygun olarak yapılan başvurular, belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla, bakanlık veya yetkili bölge müdürlükleri tarafından en geç 45 gün içinde sonuçlandırılacak.

Tasarıya göre, çalışma izni veya çalışma izninin uzatılması istemi, bazı durumlarda reddedilebilecek. Başvurulan iş için ülke içinde o işi yapacak aynı niteliğe sahip kişilerin bulunması, yurt içinden yapılan başvurularda yabancının geçerli bir ikamet

tezkeresinin bulunmaması, izin talebi reddedilen yabancının; aynı işyeri, işletme veya aynı meslek için, izin talebinin reddedildiği tarihten itibaren bir yıl geçmeden yeniden izin talebinde bulunması, çalışma izin başvurusunun sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapıldığının tespit edilmesi, sosyal güvenlikle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olunması halinde, çalışma izni veya çalışma izninin uzatılması reddedilebilecek.

Petrol hakkı sahipleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen izinle, yabancı idari ve mesleki personel ile uzman personel çalıştırabilecek. Turizm belgeli işletmelerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen izinle, yabancı uzman personel ve sanatkarlar çalıştırılabilecek

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious