Yaklaşık 219 bin geçici işçiye kadro

  • Giriş : 05.04.2007 / 00:00:00

TBMM Genel Kurulu'nda, kamudaki geçici işçilerin kadroya alınmasına ilişkin kanun tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Kanunla, yaklaşık 219 bin geçici işçi kadroya alınacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Kadro kapsamındaki kuruluşlarda 2006 yılında usulüne uygun olarak vizesi yapılan geçici iş pozisyonlarında, toplam altı ay ve daha fazla süreyle çalışan geçici işçilerden, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmeleri devam edenler kadroya alınacak.

2005 veya 2006 yıllarında aynı şartlarda çalışıp da askerlik, doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedeniyle iş sözleşmeleri askıda kalanlara da kadro verilecek.

Fabrika, şantiye, atölye, çiftlik, arazi gibi işçi istihdamının zorunlu olduğu yerlerde işçiler eliyle görülmesi gereken işlerde fiilen çalışanlar sürekli işçi kadrolarına; bunların dışında kalan geçici işçiler ise istekleri halinde sözleşmeli personel olarak atanacak.

İl Genel Meclisi tespit edecek

İl Özel İdareleri, belediyeler ve belediyelerin bağlı kuruluşlarında çalışırken kadroya atanmak için gerekli şartları taşıyanlar sözleşmeli personel statüsüne; gerekli şartları taşımayanlar ile durumuna uygun boş kadro bulunmayanlar ise sürekli işçi kadrolarına atanacak.

Sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi gerekenlerin sayısı, boş kadro sayısından fazla olması halinde, sözleşmeli personel statüsüne geçirilecekler, geçici işçi statüsünde çalışanların kıdemleri, eğitim durumları, ihtisas alanları ve hizmet ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek il genel, belediye veya bağlı idare yönetim kurulu ile birlik meclisleri tarafından tespit edilecek.

Emekliliği gelenlerin sözleşmeleri sona erdirilecek

Geçici işçilerden, tasarının kanunlaştıktan sonra yayımı tarihi itibariyle, bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanmış 56 yaşını dolduran kadınlar, 58 yaşını dolduran erkekler sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeyecek.

Bu kişilerin iş sözleşmeleri, tüm yasal hakları ödenerek sona erdirilecek.

İşçiye 15 gün süre

Sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeleri öngörülen geçici işçilere, ilgili idare, kurum ve kuruluşların kararları tebliğ edilecek.

Geçici işçi, sözleşmeli statüye geçirilmeye veya mevcut statüsünde çalışmaya devam etmesine ilişkin tercihini, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde bildirecek.

Sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilecek geçici işçiler için öncelikli olarak, boş sürekli işçi kadroları veya sözleşmeli personel pozisyonları ile sözleşmeli personel çalıştırılmasına esas alınan norm kadrolardan boş olanlar kullanılacak.

Sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin tescilleri, Türkiye İş Kurumu'na yaptırılacak. Kurum tarafından tescili yapılmayanlar, sürekli işçi kadrosuna geçirilmiş sayılmayacak.

Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçiş işlemleri, tasarının kanunlaşmasının ardından, yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlanacak.

Ücretlerde artış olmayacak

Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçiş işlemleri, kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde tamamlanacak.

Geçici iş pozisyonlarından sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücretlerinde, diğer mali ve sosyal haklarında artış yapılmayacak.

Orman yangınları için geçici işçi

Kanunla, kamuda geçici işçi istihdamına son verilecek. Ancak mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde bir mali yılda altı aydan az olmak üzere vize edilecek geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılabilecek.

Kapsama girmedikleri için sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılamayanların mağdur olmalarının önlenmesine yönelik olarak, ilgili idare, kurum ve kuruluşlara, müteakip yıllarda bu kapsamdakileri geçici iş pozisyonlarında çalıştırabilme yetkisi tanınacak.

Sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyenlerin, müteakip yıllarda mevcut geçici iş pozisyonlarında 2006'da çalıştıkları sürelerle sınırlı kalmak kaydıyla çalıştırılmalarına imkan tanınacak.

Ayrıca bu kapsamdakiler, emekli aylığına hak kazandıkları tarihten itibaren emekli olacak. Geçici işçiler için vize edilen geçici iş pozisyonlarının herhangi bir nedenle boşalması halinde bu pozisyonlar iptal edilmiş sayılacak.

Sözleşmeli personele sendika üyeliği

Sözleşmeli personel, kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecek. Özeleştirme sonucu hizmet sözleşmesi feshedilmiş olanlar da bu düzenlemelerden yararlanabilecek.

Kanunla, 218 bin 733 geçici işçi kadroya alınacak. Bu kişilerin kadroya alınmasının yıllık ilave maliyeti 867 milyon YTL olacak.

Tekriri müzakere

Tasarının maddeleri üzerindeki görüşmenin tamamlanmasından sonra, Hükümet'in önergesiyle 1'inci madde üzerinde tekriri müzakere açıldı.

Hükümet önergesinin kabul edilmesiyle, tasarıya dün eklenen, ''Geçici işçilerden, 1 Nisan 2007 tarihi itibariyle iş sözleşmeleri devam edenleri kapsar'' hükmü, madde metninden çıkarıldı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious