Yanlış ödenen gümrük vergileri iptal ediliyor

Yanlış ödenen gümrük vergileri iptal ediliyor.25224
  • Giriş : 04.06.2008 / 10:53:00

Birçok değişiklik içeren Gümrük Kanunu Tasarısı TBMM'ye sunuldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

TBMM'ye sunulan Gümrük Kanunu Tasarısı ile yanlış tahsil edilen gümrük vergileri ile para cezalarının geri ödenebilmesinin yolu açılıyor.

TBMM'ye sunulan Gümrük Kanunu Tasarısı ile kanunen ödenmemesi gerektiği halde ödenen ya da tahakkuk ettirilmemesi gerektiği halde tahakkuk ettirilen gümrük vergilerinin yanı sıra para cezalarının da geri verilmesi ve kaldırılması imkanı getiriliyor.
Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı’sına göre, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün görevleri ile ilgili verilecek siparişlerin rekabet bozucu etki yaratmayacağı düşünülerek gümrük vergisinden muafiyeti öngörülürken, Türkiye dışında olan gerçek kişilerin Türkiye’de satın aldıkları veya kiraladıkları konutlarda kullanılmak üzere getirdikleri ev eşyasına da gümrük vergilerinden muaf tutulması planlanıyor. Kanunen ödenmemesi gerektiği halde ödenen ya da tahakkuk ettirilmemesi gerektiği halde tahakkuk ettirilen gümrük vergilerinin yanı sıra para cezalarının da geri verilmesi ve kaldırılması imkanı getirilerek yükümlünün haklarının korunması öngörülüyor.

-PARA CEZALARI İLE GÜMRÜK VERGİLERİ AYNI ANDA KARARA BAĞLANACAK-

Para cezalarının da gümrük vergileri ile birlikte aynı anda karara bağlanıp tebliğ edilebilmesi öngörülüyor. Para cezalarının zaman aşımı süresi de gümrük vergileri için yapılan değişikliğe paralel olarak 5 yıla çıkarılması planlanıyor. Ayrıca gümrük vergileri ve para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi ve tebliğ edilen gümrük vergileri ile para cezalarına ilişkin kararlara idari itiraz süresi ödeme süresine paralel biçimde 15 güne çıkarılmak suretiyle ödeme ve itiraz süreleri arasındaki farklılık giderilmeye çalışıyor.

Yolcuların kendi kullanımlarına mahsus ticari mahiyette olmayan kişisel eşyasına gümrük muafiyet hakkı da 300 eurodan 430 euroya çıkarılması öngörülüyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious