Yargı, rejimin güvencesidir

  • Giriş : 06.09.2006 / 00:00:00

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, hukuk devletinin yargı yoluyla iktidar gücünün dengelendiği sistem olduğunu belirtti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Sezer, "Kimi zaman şiddete varan baskılar karşısındaki ödün vermeyen kararlı tutumuyla takdir toplayan Türk yargısı, laik ve demokratik rejimin yaşatılması, çağdaş toplum düzeninin korunması konusundaki en önemli güvencelerdendir." dedi.
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 2006-2007 Adli Yılı'nın açılışı dolayısıyla,Yargıtay Başkanı Osman Arslan'a bir mesaj gönderdi. Hukuk devleti ilkesinin Cumhuriyetin değiştirilemez nitelikleri arasında yer aldığını kaydeden Sezer, hukuk devleti ilkesinin demokratik rejimin ayırt edici özelliklerinden birisi olduğunun altını çizdi.

Sezer, "Hukuk devleti, en yalın tanımıyla, yurttaşların hukuksal güvenlik içinde bulundukları, Devlet'in eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu, yönetimde keyfi yaklaşımların önlendiği bir sistemi anlatmaktadır. Hukuk devleti, aynı zamanda yargı yoluyla iktidar gücünün dengelendiği sistemdir. Hukuk kurallarına bağlılık, devlet organlarının eylem ve işlemlerinin yargı denetimi altında tutulmasıyla sağlanır. Hukuk devletinin en önemli ögelerinden biri, 'yargı bağımsızlığı'dır. Yasama ve yürütme işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetleyecek yargı, bu organlar karşısında tam bağımsızlığa sahip değilse, yargı denetiminden beklenen yarar ortadan kalkacaktır. Unutulmamalıdır ki, etkin ve bağımsız yargı hukuk devletine, hukuk devleti de demokrasiye işlerlik kazandıracaktır." dedi.

Sezer, yargı organlarının tüm etkilerden, siyasal karışmalardan ve yönlendirmelerden uzak tutulması, yargıçların ve savcıların güvencede olması, yargı kararlarına saygı gösterilmesi ve uygulanmasının hukuk devletinin gereği olduğunu ifade etti. Sezer açıklamasını şöyle sürdürdü: "Yargı organlarının kuruluşu, çalışma ilkeleri, yargıçların seçimi ve özlük hakları konularında yargı bağımsızlığını gölgelemeyecek yöntemlerin yeğlenmesi, hiçbir zaman savsaklanmaması gereken bir konudur. Yargı bağımsızlığını güçlendirecek, yargının iş yükünü hafifletecek, adaletin etkin ve hızlı dağıtılmasını sağlayacak düzenlemelerin zaman yitirilmeksizin, yargının beklentileri doğrultusunda yapılması, aynı zamanda demokratikleşme sürecini de hızlandıracaktır. Bununla birlikte, yargı mensuplarına çağdaş çalışma koşullarının sağlanması da önem taşımaktadır. Bugün Türk yargısı, sorunlara karşın, üstlendiği anayasal görevini, hukukun evrensel ilkelerine, Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlılıkla ve çağdaş bir anlayışla yerine getirmekte, hukuk devletinin ve demokratik değerlerin yerleşmesine özverili çalışmalarıyla katkıda bulunmaktadır.

Kimi zaman şiddete varan baskılar karşısındaki ödün vermeyen kararlı tutumuyla takdir toplayan Türk yargısı, laik ve demokratik rejimin yaşatılması, çağdaş toplum düzeninin korunması konusundaki en önemli güvencelerdendir. Yöneteni ve yönetileniyle toplumun tüm kesimlerinin, kurumlarımızın hukuk devletinin yerleşmesi için sorumluluklarını yerine getirecekleri inancıyla, Adli Yılın Açılış Günü'nde başta Yüksek Mahkemelerin Başkan ve üyeleri ile yargıç ve savcılar olmak üzere tüm yargı çalışanlarına başarılar ve esenlikler diliyorum."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious