Yargı 'Cemevi ibadethane sayılsın' talebini reddetti

Yargı 'Cemevi ibadethane sayılsın' talebini reddetti.13613
  • Giriş : 13.01.2008 / 08:36:00

Yargı, Alevilerin bütçe ve kadro talebine olumsuz cevap verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Cem Vakfı'nın açtığı davayı karara bağlayan Ankara 6. İdare Mahkemesi, ilginç tespitlerde bulundu.

Mahkeme, ideal olanın 'nötr devlet' olduğunu belirtirken 'dinsel norm ile hukuksal norm arasında kurulmaya çalışılan denge'nin laik devlet ilkesinden uzaklaşmaya yol açacağını savundu. Alevilerin inanç ve uygulama biçimlerinde farklılıklar olduğunun altını çizen mahkeme, bu taleplerin tüm Alevileri kapsamadığına dikkat çekti. Alevilerin inançlarıyla ilgili baskıya maruz kaldıklarına dair somut bir delilin olmadığını da vurguladı.

Dava konusu olay 2005'te gündeme geldi. Cem Vakfı, "cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi, ibadet için genel bütçeden pay ayrılması ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde kadro tahsis edilmesi" taleplerinde bulunmuştu.

19 Ağustos'ta Başbakanlık, bu talebi reddetti. Cem Vakfı 2 bin kişi adına bu kararın iptali için İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Oybirliğiyle başbakanlığı haklı bulan mahkeme, "Dinsel normla, hukuksal norm arasında kurulmaya çalışılan denge, giderek laik devlet ilkesinden uzaklaşmaya, farklı inanç biçimlerinin törpülenmesine ve nihayet din ve inanç özgürlükleri sınırlandırmalara yol açabilir.'' görüşünü savundu. Bu taleplerin yeni yasal düzenlemeler yapılmaksızın çözümlenmesinin mümkün olmadığına işaret edildi. Kararda şu ifadeler kullanıldı: "İdeal olan nötr bir devlet düzeninin varlığıdır. Eşitlik ilkesi ile amaçlanan, farklılıkların yok edilmesi değil, farklı gruplara tanınan imtiyazların önlenmesidir. Oysa davacılar, İslam'ın farklı bir yorumunu benimseyen Alevi topluluğu adına pozitif bazı ayırımlar talep etmektedir." Alevilerin özgürlüklerinin engellendiğine dair somut olaylar ortaya konulamadığını dile getiren mahkeme, Cem Vakfı'nın 'temsiliyet' durumunu da sorguladı. Aleviler arasında inanç biçimleri ve kendilerini tanımlamada farklılıklar bulunduğu kaydedildi. Cem Vakfı'nın kararı temyiz etmesi halinde dosya Danıştay'a gidecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious