Yargıç verdiği kararlar nedenyle yargılanabilir

  • Giriş : 01.10.2007 / 11:04:00

Hukuk Muhakemeleri Kanun Taslağı'nda tartışma yaratacak madde

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Adalet Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, Başbakanlığa gönderilen Hukuk Muhakemeleri Kanun Taslağı'na göre, hâkimin verdiği kararlar nedeniyle devlet aleyhine tazminat davası açılabilecek. Ancak taslağın yasalaşması halinde devlet, ödediği tazminatı, ödeme tarihinden itibaren bir yıl içinde sorumlu hâkimden tahsil edebilecek. Hâkim aleyhine açtığı tazminat davası reddedilen kişi ise 5 bin YTL'ye kadar para cezası ödemeye mahkûm olabilecek. Yargı mensupları, 2006 yılında Türkiye'deki hâkim sayısının 8 bin 500 olduğunu belirterek, "Geçen yıl görülen dava sayısı 700 bine yaklaştı. Yargıtay'a ait 32 dairenin günde 2 binden fazla davayı karara bağladığı düşünülürse, asıl sorun hâkimlerin gereğinden fazla davayı takip etmesidir" görüşünü savundular.

Adalet Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Kanun Taslağı kapsamında hâkime kararları nedeniyle tazminat davası açılması yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Taslak, hâkimlere de yargı yolunun açılmasını sağlıyor. Yargı mensupları ise Türkiye'deki hâkim sayısının yetersiz olduğunu ve bunun hâkimlerin kararını olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan yeni tasarıda, hâkimlerin yanlış karar vermeleri halinde davanın hâkime değil, Adalet Bakanlığı'na açılması kuralı getiriliyor. Tasarıya göre bakanlığın davayı kaybederek, tazminat ödemesi halinde, bakanlık tarafından ödenen tazminat hâkimden tahsil edilecek. Tazminat davasını kaybeden taraf ise hâkime değil, devlete 500 YTL ile 5 bin YTL arasında para cezası ödeyecek.

Konu Yargıtay Başkanı Osman Arslan' ın yeni adli yıl konuşmasında da gündeme gelmişti. Söz konusu değişiklikleri eleştiren Arslan, " Haksız eylemde bulunan ve suç işleyen hâkim doğrudan sorumlu olmalıdır, ancak bu tür davalarda devlet aleyhine verilecek kararlarda tazminatların hâkimlerden tahsil edilmesi, hâkimleri devlet memuru haline dönüştürebilir " uyarısında bulunmuştu. Arslan, böyle bir uygulama ile hâkimlerin dava tehdidi altında olabileceklerini de belirtmişti.

Tazminat ödenecek kararlar
* Taraf tutma, taraflardan birine olan kin veya düşmanlık nedeniyle hukuka aykırı karar verme. Rüşvet alarak karar verme.

* Farklı bir anlam yüklenemeyecek kadar açık ve kesin bir kanun hükmüne aykırı karar verme.

* Duruşma tutanağında olmayan bir sebebe dayanarak karar verme. Hakkın yerine getirilmesinden kaçınma.

CUMHURİYET

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious