Yargıtay, Türk Telekom'u kusurlu buldu

  • Giriş : 01.08.2007 / 14:30:00

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, abonelerin telefon hatlarının, bilgi ve rızaları dışında 900'lü hatlarla görüşmeye açılamayacağına hükmedti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Hattın açılmasında Türk Telekom'un da kusurlu olduğu gerekçesiyle 900'lü hatların aranmasından kaynaklanan ücrette belirli oranda indirim yapılması gerektiğine karar verdi.

Bir Türk Telekom abonesine, 2001 yılı Temmuz ve Ağustos aylarına ait 4 milyar 636 milyon TL'lik fatura geldi ve gecikme nedeniyle 10 milyar 512 milyon TL üzerinden icra takibi başlatıldı. Abone, fatura bedelinin çok yüksek olduğu, bu kadar görüşme yapmasının mümkün olmadığı iddiasıyla yerel mahkemede borçlu olmadığına dair tespit davası açtı.
Türk Telekom ise hat ve kontör atışında herhangi bir arıza olmadığı, 900'lü hatların aranması sonucu söz konusu fatura miktarının geldiğini iddia etti.
Yerel mahkeme, yargılama sonunda davanın reddine karar verdi.
Davacının temyiz istemini görüşen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, taraflar arasında imzalanan sözleşme metninde telefonun hangi hatlara açık olmasının istendiğine ilişkin aboneye seçme hakkı tanıyan bölümlerin yer almadığını tespit etti.
Türk Telekom'un, davacının bilgi ve rızası dışında telefon hattını 900'lü hatlara açtığına işaret eden Yüksek Mahkeme, abonelik sözleşmesi düzenlenirken telefonun özellikle şehirlerarası, milletlerarası ve 900'lü hatlara açık olup olmaması konusunda abonenin kurum elemanlarınca uyarılması gerektiğini vurguladı.
Söz konusu olayda abonenin herhangi bir isteği olmadan aboneliğin 900'lü hatlara açıldığına değinilen Yüksek Mahkeme kararında, "Davalı idarenin de kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediğinden oluşan zararın artmasında müterafik kusurunun varlığının kabulü gerekir" denildi.
Kararda, Borçlar Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca hakkaniyet kuralları da dikkate alınarak, 900'lü hatların aranmasından dolayı tahakkuk eden miktardan indirim yapılması gerektiğine hükmetti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious