Yargıtay'dan yargı bağımsızlığı açıklaması

Yargıtay'dan yargı bağımsızlığı açıklaması.15606
  • Giriş : 23.03.2007 / 00:00:00

Yargıtay'dan yapılan açıklamada, "Yargı bağımsızlığı ve Yargıtay'a ilişkin hususların konum ve sıfatı gereği toplumdaki her fertten çok Yargıtay Başkanını ilgilendirdiği bilinmesi gerekir" denildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Yargıtay'dan yapılan yazılı açıklamada, 20 Mart 2007 tarihinden bu yana, yazılı ve görsel basında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, yargı bağımsızlığı ve Yargıtay üye seçimine ilişkin konular yoğun biçimde gündeme gelmediği ve her platformda tartışıldığı belirtildi. Yargı bağımsızlığı ve Yargıtay'a ilişkin hususların konum ve sıfatı gereği toplumdaki her fertten çok Yargıtay Başkanını ilgilendirdiği bilinmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca Kurul bağımsızdır. Anılan Kanunun 17. maddesi gereğince bir kısım Kurul Üyeleri ile ilgili olarak disiplin ve cezai yönden kovuşturma ve soruşturma yapmak görev ve yetkisi Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'na ait olup, Yargıtay Başkanı da bu kurulun başkanıdır. Yargıtay Başkanı olarak ihsası rey anlamına gelebilecek açıklama ve davranışlarda bulunması beklenmemelidir."denildi.
Yargıtay Başkanı göreve başladığı günden itibaren, önüne gelen veya gelmesi muhtemel konularda fikir beyanından özenle kaçındığına işaret edilen açıklamaya şöyle devam edildi: "Yasaların öngördüğü yaklaşım da budur. Yargıtay üye seçimi ile ilgili olarak, Birinci Başkanlık üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmiştir. Konuya ilişkin devam eden süreçte Birinci Başkanlıkça yapılan girişimlerin bu aşamada kamuoyu ile paylaşılması uygun bulunmamaktadır. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun Adalet Bakanlığı Müsteşarı hakkındaki yazılı başvurusu üzerine konu Birinci Başkanlık Kurulu gündemine alınmıştır. Bu bağlamda ve yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde, Birinci Başkanlık Kurulu kararını verinceye kadar Yargıtay Başkanının bir değerlendirme, yorum ve açıklama yapmayacağı hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious