Yarım metrekare tabelaya vergi yok

  • Giriş : 17.12.2006 / 00:00:00

Gelir İdaresi Başkanlığı, ilan ve reklam vergisinin kimlerden alınıp alınmayacağına açıklık getirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Bu kişilerin ilan ve reklam vergisi beyannamesi vermesi gerekmiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın işyerlerine tabela, levha ve benzerlerini asanlarla yarım metrekareye kadar olan ışıksız tabela asanların ilan ve reklam vergisi mükellefiyetine ilişkin Belediye Gelirleri Kanunu Sirküleri Osman Arıoğlu imzasıyla yayımlandı.

Buna göre, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, ilan ve reklam vergisine tabi olup söz konusu verginin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar da dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişiler olacak. İlan ve reklam vergisinin, mükellefler tarafından ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20'nci günü akşamına kadar beyan edilerek tahakkuk ettirilmesi ve beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekiyor.

YARIM METREKARE SINIRI

Buna karşılık, gerçek veya tüzel kişilerden, herhangi bir ilan ve reklam yapmayan, herhangi bir levha, tabela ve benzerlerini asmamış olanlarla, işyerlerinin içine veya dışına yarım metrekareyi aşmayan ve iş sahibinin kimliğiyle işin içeriğini gösteren ışıksız levhaları asanların ilan ve reklam vergisi mükellefiyeti bulunmadığından, bu kişilerin ilan ve reklam vergisi beyannamesi vermesine gerek bulunmuyor. Bu kişiler adına herhangi bir ilan ve reklam vergisi tarhiyatı da yapılmaması gerekiyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious