Yatırımı teşvik için neler yapılacak?

Yatırımı teşvik için neler yapılacak?.12576
  • Giriş : 22.01.2009 / 09:16:00

Hazine Müsteşarlığı, ekonomik kriz sebebiyle azalan yatırımlara yeniden ivme kazandırmak için harekete geçti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Teknik Komite Eylem Planları çerçevesinde, bu yıl yatırım ortamının iyileştirilmesi için 107 eylem planı hayata geçirilecek.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nun 13. toplantısı Devlet Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 11 Ocak 2009'da gerçekleştirilmişti. Toplantıda, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik eylem planlarında yer alan konular çerçevesinde sağlanan ilerlemelerin kurulun sekreteryası tarafından her ay düzenli olarak izlenmesi ve sağlanan ilerlemeler hakkında Yönlendirme Komitesi üyelerinin bilgilendirilmesi kararlaştırıldı.

Açıklamaya göre, Şimşek de düzenli olarak kurulun gelişmeleri hakkında Bakanlar Kurulu'nu bilgilendirecek ve üç aylık dönemlerde eylem planları çerçevesinde sağlanan ilerlemeler, Hazine'nin internet sitesinde yapılacak basın duyurusu aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacak. Söz konusu eylem planları, www.hazine.gov.tr adresinde de erişime açıldı. Eylem planlarında, yatırım alanlarının bulunduğu yerlerdeki 2B orman alanlarının tescil ve kullanımının düzenlenmesi, Gelir Vergisi stopajı teşvikinden işverenlerin yararlanmalarının sağlanması ve GSYO şirketlerine genel veya proje bazlı fon kurma yetkisinin verilmesi gibi tedbirler yer aldı.

Eylem planlarına göre, Şirket Kuruluşu Teknik Komitesi, şirket kuruluşu işlem maliyetlerinin azaltılması amacına yönelik olarak ana sözleşme ve imza tasdiklerinde noterlik ücretlerinin azaltılması, şirket kuruluşu ve tescil işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi için çalışacak. Şirket kuruluşu teknik komitesi, ticaret sicili harçlarının Harçlar Kanunu'nda ayrı bir başlık altında düzenlenmesi, şirket tasfiyesi süreciyle ilgili sorunların tespiti, defter tasdiklerinin tescil ile aynı gün yapılmasından kaynaklanan sorunların giderilmesi ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın şirket kuruluşu süresi işlem sayısı ve maliyetine etkisinin incelenmesi için çaba gösterecek. Ankara, Zaman

YATIRIMI TEŞVİK İÇİN NELER YAPILACAK?

Tasfiye süreci basitleştirilecek.

Çalışma izni başvuruları daha kısa süre içerisinde sonuçlandırılacak.

Tapu harçları sadeleştirilecek.

Kredi kefalet sistemi geliştirilecek.

Üniversite-sanayi işbirliği etkinleştirilecek.

Mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik teşvik edici önlemler tespit edilecek.

Sektörel lisans maliyetlerinin azaltılması ve sürecin basitleştirilmesi planlanıyor.

İnşaat öncesi, inşaat süreci ve sonrasındaki işlemlerin maliyeti azaltılacak.

Ekili-dikili arazilerin ve mera alanlarının daraltılması önlenecek.

Yatırımların bölgesel ve sektörel bazda desteklenmesine ilişkin teşvik sisteminin kurulması düşünülüyor.

Elektronik fatura uygulaması yaygınlaştırılacak.

Fikri mülkiyet haklarıyla ilgili olarak veri bankası oluşturulacak.

Uluslararası doğrudan yatırımların çekilmesine yönelik somut projelerin geliştirilmesi öngörülüyor.

KOSGEB'in imalat sanayii dışındaki sektörlere de destek verebilmesine yönelik kanuni düzenlemenin yapılması ve birliğin idari ve mali yapısının güçlendirilmesi önemli bir konu.

Döner sermaye uygulamaları, tıp fakülteleri dışındaki fakülteler için yeniden yapılandırılacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*