Yedek er ve erbaşlara 435 YTL maaş

Yedek er ve erbaşlara 435 YTL maaş.13672
  • Giriş : 27.02.2008 / 09:55:00

Yedek erbaş ve erlere, seferberlik tatbikatı ve eğitimi süresince aylık 435 YTL ödenmesini öngören kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Kanuna göre, yedek erbaş ve erlere, tatbikat ve eğitim süresinin her günü için İş Kanununa göre 16 yaşını doldurmuş bekar işçilere uygulanmakta olan aylık asgari ücretin net tutarının otuzda biri tutarında ödeme yapılacak.

Ancak, ilgili mevzuat gereğince seferberlik tatbikatı ve eğitimi süresince görevli bulundukları kamu kurum ve kuruluşlarından, çalışmakta oldukları iş yerlerinden veya tabi oldukları sosyal güvenlik kurumlarından maaş, ücret veya aylıklarını tam olarak almaya devam eden yedek erbaş ve erlere, bu maddeye göre ayrıca harçlık ödenmeyecek.

Bunun dışında, seferberlik tatbikatı ve eğitimine katılan diğer erbaş ve erlere ise günlük yaklaşık 15 YTL, aylık da 435 YTL ödeme yapılacak.

YEDEK SUBAYLAR VE YEDEK ASKERİ MEMURLAR KANUNU İLE EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TASARI KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun tasarısı kabul edildi. Kanun, Türk Silahlı Kuvvetlerinde nitelikli personele sefer görevi verilmek suretiyle ihtiyacın karşılanmasını öngörüyor.

Kanuna göre, sefer ve fevkalade haller dolayısıyla ordunun kısmen veya tamamen seferi mevcuda tamamlanamaması halinde, yardımcı sınıf yedek subayların yarbay ve daha aşağı rütbelerdekileri 60 yaşını geçmemek kaydıyla kanunda belirtilen yaş hadlerinden 10 yıl fazlasına ve diğer yedek subayları da yaş hadlerine kadar, sağlık durumlarının elverişli olması ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen diğer nitelikleri taşımaları halinde en gencinden başlayarak orduya alınmaları sağlanacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious