Yeni anayasa taslağında 'türban'a yönelik öneri de var

  • Giriş : 24.08.2007 / 11:46:00

AKP'nin yeni anayasa taslağında üniversitelerde türban yasağının kaldırılmasına yönelik öneri de var.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Taslakta, milletvekili dokunulmazlığı sınırlandırılırken, cumhurbaşkanlığı makamı için de dokunulmazlık öngörülüyor. Konuya ilişkin son kararı Başbakan Erdoğan'la AKP yönetimi verecek

AKP'nin akademisyenlere hazırlattığı anayasa taslağında üniversitedelerde türban yasağını ortadan kaldıracak düzenlemelere de yer verildiği öğrenildi. Konuya ilişkin birden fazla seçeneğin yer aldığı düzenleme konusunda son kararı Başbakan Tayyip Erdoğan'la AKP yönetimi verecek. Taslakta cumhurbaşkanlarına kişisel suçlarla ilgili 'dokunulmazlık zırhı' getirilmesi de öngörülüyor. Bu düzenleme için 1924 Anayasası örnek alındı.
AKP'nin, Bilkent Ünevirsitesi Öğretim Üyesi Prof. Ergun Özbudun başkanlığında bir akademisyen grubuna hazırlattığı yeni anayasa taslağında, gerilim yaratabilecek tartışmalı konular için birden fazla seçenek yer aldığı ve inisiyatifin Erdoğan'la parti yönetimine bırakıldığı öğrenildi. Bu kapsamda, üniversitelerdeki türban yasağıyla ilgili olarak da seçenekler sunuldu. Taslakta "Üniversitedeki türban yasağının kaldırılması" gerektiği yönünde öneri yer alıyor. Anayasa Mahkemesi'nin türban yasağına ilişkin kararını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapılması da öneriliyor.
Erdoğan ve AKP yönetiminin konuyu değerlendireceği ve türban yasağı konusunda bir karara varacağı belirtiliyor.

Vekil dokunulmazlığına sınırlama
Yeni taslakta milletvekili dokunulmazlıkları kısmen sınırlandırılırken, cumhurbaşkanının kişisel suçlardan yargılanmasına ilişkin dikkat çekici bir düzenleme de getiriliyor. 1924 Anayasası'nda bulunan 1960 ve 1982 anayasalarında yer verilmediği için 'yasal boşluk' tartışmalarına neden olan 'cumhurbaşkanlarının görevdeyken kişisel suçlardan yargılanması' konusunda 1924 kriterine dönülüyor ve bu suçlar kapsamındaki yargılamalarda Köşk'e 'milletvekili dokunulmazlığı' zırhı getiriliyor. Buna göre, cumhurbaşkanının 'sorumluluk ve sorumsuzluk hali'nin düzenlendiği anayasanın ilgili maddesine "Cumhurbaşkanının kişisel suçlarından dolayı sorgulanması gerekirse anayasanın milletvekilliği dokunulmazlığıyla ilgili maddenin hükümlerine uyulur" ifadesi ekleniyor.

1924 Anayasası'nın 41. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen, ancak 60 ve 82 anayasalarında yer almayan hükümde, "Cumhurbaşkanının özlük işlerinden dolayı sorumlanması gerekirse anayasanın milletvekilliği dokunulmazlığı ile ilgili 17. maddesi hükümlerine uyulur" deniliyor. 1924 Anayasası'nın 17. maddesi şöyle: "Bir milletvekilinin vatan hayınlığı ve milletvekilliği sırasında yiyicilik suçlarından biriyle sanık olduğuna TBMM Kamutayı hazır üyelerinin üçte iki oy çokluğu ile karar verilir yahut 12. maddede yazılı suçlardan biriyle hüküm giyer ve bu da kesinleşirse milletvekilliği sıfatı kalkar. Seçiminden gerek önce ve gerek sonra üstüne suç atılan milletvekili Kamutay'ın kararı olmadıkça sanık olarak sorgulanamaz, tutulamaz ve yargılanamaz. Cinayetten suçüstü yakalanma hali bunun dışındadır... Vekillik süresi içinde zamanaşımı yürümez"
1982 Anayasası'nda cumhurbaşkanının 'sorumluluk ve sorumsuzluk hali'ne ilişkin 105'inci maddedeki düzenleme ise şöyle:

"Cumhurbaşkanının, anayasa ve diğer kanunlarda başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardan başbakan ve ilgili bakan sorumludur. Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz. Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır."

AKP'nin anayasa timi
Akademisyenlerin taslağı sunduğu AKP'de, Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla partili hukukçulardan oluşan 10 kişilik bir komisyon oluşturuldu. Komisyonun, taslak üzerinde çalışacağı ve "AKP Anayasa taslağı"nı hazırlayacağı belirtildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious