Yeni bir parti geliyor

  • Giriş : 30.09.2006 / 00:00:00

Anadolu Genç Liderleri (AGL) hareketi, siyasi parti olarak politikaya giriyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Bir yıl önce parti kuracağını açıklayan 'Ama bugün değil' diyen Bekleviç, 'Deniz Atı' amblemli GTP'nin kuruluşunu Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunarak gerçekleştirecek. Siyasi sorumluluklarının Türkiye'ye yeni bir kurtarıcı lanse etmek değil, ülkeyi yönetecek en iyi takımı sahaya sürmek olduğunu belirten GTP lideri Tuna Bekleviç, hedeflerinin 2023 yılının meclisini oluşturmak olduğunu belirtiyor.

Tuna Bekleviç, 6 yıllık hazırlık sürecinin ardından parti kurucuları tarafından oluşturulan "Ortak Gelecek Sözleşmesi"nin oluşturulduğunu belirtiyor. Partinin Ortak Gelecek Sözleşmesi hakkında şu ifadeler yer alıyor:

"Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde yaşanan gelişmeler ve bu duruma bağlı olarak artan demokrasi talebi ülkemizde uzun süredir seslendirilen değişim ihtiyacının derinleşmesine ve karşıt görüş olarak aşırı milliyetçiliğin yükselmesine neden olmuştur. Bu süreç dâhilinde, gerek sol gerekse sağ düşünce yapısına sahip bir grup yurttaşımız, Türkiye'nin içe kapatılmasının yararlı olacağına inanırken; diğer yurttaşlarımız insan odaklı, özgür ve demokrat Türkiye'yi arzu etmektedir. Yine bir grup yurdumuzun fiziki bütünlüğünü 'ortak geçmiş' söylemi ile muhafaza edeceğimizi düşünürken; diğer grup tüm yurttaşlarımızın üzerinde uzlaşacağı 'ortak gelecek' hedefi ile birlikteliğimizi sağlayabileceğimize inanmaktadır. Özellikle Milli Eğitim yolu ile farklılıkları aynılaştırılarak tek tip siyasal yurttaş haline getirilmiş halkımız, birçok seçimde tehlike altına olduğunu düşünerek siyasi tercihini onu tehlikelerden koruyacağını taahhüt eden otoriter liderlerden yana kullanmıştır. Bu tercihler tek özgür düşüncenin resmi ideoloji olmasına, yasakçı ve baskıcı zihniyetin yaşamımıza girmesine, bürokratik kurumların anti-demokrat özelliklerinin derinleşmesine ve bireylerin hak ve özgürlüklerinin temel milli yararların ardına itilerek devletin kutsallaştırılmasına neden olmuştur. Yapay içe kapanma eğilimi, yabancı düşmanlığı ile desteklenmiş ülke, dış politikasında yalnızlığa terk edilmiştir. Bu düşünceler kapsamlı bir dönüşüm ihtiyacını zorunlu hale getirmiştir. Kapsamlı dönüşüm ihtiyacı; yeni yurttaş kimliğinin tanımlanması, devletin temel görevlerinin yeniden düzenlenmesi ve yeni sivil anayasanın kabulü gibi 3 temel alanda cesaret gerektiren demokratik reformlarla gerçekleştirilebilir. Bu gerekçelerle dönüşümü talep eden yurttaşlarımızı temsil edecek, ulusal değerlerimize evrensellik katarak Türkiye'yi uluslararası camianın saygın üyeleri arasına taşıma hedefi taşıyan yeni bir siyasi partinin var olması gerektiğini düşünerek Türkiye siyasi hayatına katılmaya karar verdik.

Türkiye toplumunu meydana getiren tüm yurttaşlarımız ile Türkiye'yi insan odaklı, demokratik, sosyal bir hukuk devletine dönüştürmeyi; dünya devletlerinin özgürlükçü demokrasi, adil bölüşüm ve sürdürülebilir barış arayışlarına bütünleştirici katkı sağlayacak seviyeye taşımayı ve ülkemizi uluslararası camianın saygın bir üyesi yapmayı Ortak Gelecek Sözleşmesi olarak kabul ediyoruz. Ortak Gelecek Sözleşmesi, Türkiyeliler'in yeni yurttaş kimliği, etkin devlet anlayışı ve tüm yurttaşların haklarını güvence altına alan sivil anayasa ilkeleri üzerinde anlaşmasını temsil eder.

Yeni Yurttaş; din, dil, ırk, cinsiyet, etnik köken farkı arti olarak desteklerinize ler'i medeni, sosyal ve siyasi haklara sahip, eşit ve özgür yurttaşlar olarak kabul eder. Milli Eğitim yolu ile Türkiye'nin asıl gücü ve yaratıcılığının ilhamı olan farklılıklarını devletleştirerek tek tip siyasal yurttaş yaratma amacını reddeder. Değişen dünya koşullarında zaruri hale gelen anayasa ve diğer hukuki reformları gerçekleştirerek özgür, bağımsız, müzakereci ve kendine güvenen Türkiyeli olarak tanımladığı yeni anayasal yurttaşlık kimliğini Türkiye'nin bütünlüğünün teminatı olarak kabul eder. Etkin Devlet; her zaman ve her koşul altında önce yurttaşlarının özgür ihtiyaçları için var olan devlet felsefesi ve egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğu ilkesi üzerine inşa edilmiş, adalet ve güvenlik görevlerine odaklanmış etkin bir devlet anlayışını benimser. Sivil Anayasa; bağımsız yargıyı güvence altına almış, yerel sorunlara bütünleştirici yerel çözümler ve bireysel fırsat eşitliğine dayalı, ahlak ilkelerini benimseyen, katılımcı demokrasi ve açık il anayasa olmak üzere diğer hukuki reformların gerçekleştirilmesini hedefler.

İnanıyoruz ki, bilgi ve bilime önem veren, kucaklayıcı, şeffaf ve adil yeni nesil siyasetçiler tarafından odağında yurttaşın mutluluğu olan, yeni toplumsal düzen demokratik araçlarla tesis edilecek, insan odaklı yeni Cumhuriyet anlayışı ile yurttaşlarının mutlu olduğu ve geleceğinden umutlu Güçlü Türkiye oluşturulacaktır"

Yeni partinin amblemi de AGL'nin de sembolü olan "turuncu bir denizatı" olacak. Parti yetkilileri, 'denizatının deniz omurgalıları arasında tek dik duran canlı olduğunu. Bu anlamıyla GTP'nin siyasetteki duruşunu simgeleyeceğini belirtiyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious