Yeni müsteşarlık konusu komisyonda

Yeni müsteşarlık konusu komisyonda.8869
  • Giriş : 20.05.2009 / 16:41:00

TBMM İçişleri Komisyonunda, Terörle Mücadelede Kurumlar Arasında Koordinasyonu Sağlamak Üzere Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kurulmasını düzenleyen tasarı ele alındı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri


İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Türkiye'nin terörle mücadelede hem büyük kayıplar verdiğini hem de büyük bir birikime sahip olduğunu söyledi.

TBMM İçişleri Komisyonunda, Terörle Mücadelede Kurumlar Arasında Koordinasyonu Sağlamak Üzere Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kurulmasını düzenleyen tasarı ele alındı.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde söz alan İçişleri Bakanı Atalay, güvenliğin, devletin temel varlık nedeni olduğunu, sadece polisiye tedbirlerden ibaret konu olarak algılanmasının, eksik bir bakış açısı olacağını ifade etti.

Güvenliğin bir insanın en temel hakkı olduğunu kaydeden Atalay, bu temel hakkın ihlal edilmesi halinde, diğer hakların korunması ve geliştirilmesinin mümkün olamayacağını söyledi. Atalay, bu konudaki çalışmalarda güvenlik-özgürlük dengesinin demokrasi ve hukuk yoluyla teminat altına alınmasının, güvenlik çalışmalarının temelini oluşturduğunu vurguladı.

Günümüz dünyasında pek çok konunun, birbirine irtibatlı olması nedeniyle tek bir boyuta indirgenemeyeceğine dikkati çeken Atalay, uzun vadeli güvenlik ve kamu düzeni vizyonunun demokrasi, özgürlük ve insan hakları kavramlarının merkeze alınarak hayata geçirilebileceğini söyledi.

Bakan Atalay, güvenliğin, insani, siyasi, sivil, askeri, ekonomik, kültürel, sosyolojik ve psikolojik yönleriyle bütün halde ele alınması gerektiğini, güvenlik uygulamalarının bir hafıza oluşturabilmesi için, her türlü sivil katkıya açık olma çabasını gösterdiklerini dile getirdi.

Bu konuda akademi dünyasının analizine, basının bulgularına ve sivil toplum kuruluşlarının önerilerine de önem verdiklerini kaydeden Atalay, ''Bizim insan odaklı güvenlik vizyonumuz, güvenlik alanının farklı aktörlere açılmasını ve onların katkılarının sürece dahil edilmesini ön görmektedir'' dedi. Atalay, AK Parti'nin, bu temel ilkelere bağlı yaklaşımını, beyanlarıyla ve uygulamalarıyla göstermiş bir siyasi parti olduğunu kaydetti.

-TERÖRLE MÜCADELE-

Terörün, tüm dünyada barış ve güvenliği tehdit eden en önemli unsur oluğunu belirten Atalay, ''Terör, sadece güvenliği değil, her birimizin hak ve özgürlüklerini de tehdit etmektedir. Terörün hedefi hayatlarımız, özgürlüklerimiz, demokratik kazanımlarımız, birlik ve beraberliğimizdir'' dedi.

Terörizm ile özgürlüğün ters orantılı olduğunu, birinin zaferinin diğerinin yenilgisi sonucunu doğurduğunu belirten Atalay, bu nedenle, terörle mücadelede en sağlıklı yöntemin, insan haklarına dayanan demokratik hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarını hakim kılmak ve çalıştırmak olduğunu ifade etti.

Atalay, Türkiye'nin, yaşadığı acı tecrübeler sonucu, terörle mücadele konusunda hem büyük kayıplar verdiğini hem de büyük bir birikime sahip olduğunu söyledi. Atalay, güvenlik güçlerinin kararlı ve başarılı şekilde, çalışmalarını yıllarca sürdürdüğünü, bu uğurda çok şehit verildiğini, çok can kaybedildiğini belirtti.

-DEMOKRASİNİN GELİŞİMİ-

Bakan Atalay, terörle mücadelenin çok boyutlu bir çaba gerektirdiğini kabul etmekle birlikte, bunun ön koşulunun, siyasi iradenin sağlamlığı ve kararlığından geçtiğini söyledi.

Hükümetin baştan beri devletle milleti aracısız şekilde buluşturmayı amaçladığına vurgu yapan Atalay, şöyle devam etti:

''Yönetim anlayışımızın ana eksinini bu oluşturmaktadır. Hükümet olarak milletimizin huzurunu, devletin itibarını gölgelemek isteyen hiç kimseye karşı, hiç bir zaman zaaf içinde olmadık ve olmayacağız. Bütün dikkatimiz, vatandaşlarımızın huzurunu korumak içindir. Bir tek vatandaşımızın, en ufak acısını bile yüreğimizde hissediyoruz.

Bu hassasiyetimizden dolayı, bütün dünyada temel hak ve özgürlük alanları daraltılırken, Türkiye demokrasisini geliştirmek yolunda çok büyük adımlar atmıştır. Demokrasiyi, özgürlükleri, hukuku istismar ederek Türkiye'nin hukuk ve demokrasi yolunda geri adım atmasını bekleyen varsa, beyhude bekleyeceklerdir. Biz, özgürlük alanlarını genişleterek gelişeceğiz. Bütün vatandaşlarımız eşit hak ve hürriyetlere sahiptir. Demokrasi dairesi geniştir, siyasi kanallar açıktır ve açık olacaktır. Bu dairede herkesin kendini ifade etme hakkı ve imkanı vardır. Türkiye'nin meselelerinin çözümsüz olmadığına inanıyoruz. Çözümsüzlüğü, kesinlikle çözüm olarak kabul etmiyoruz.''

Terörle mücadelenin olmazsa olmaz ilkelerinin terörist ile vatandaşın birbirine asla karıştırılmaması olduğunu vurgulayan Atalay, ''Bu hassasiyetimiz, ülkemiz adına çok olumlu sonuçlar da vermiştir'' dedi.

-''ARŞİVİMİZ İSTEDİĞİMİZ KAPSAMDA DEĞİL''-

Terörle mücadele farklı kurumların analizlerinin, birikimlerinin hayati önem taşıdığının altını çizen Atalay, bu analizlerin bir havuzda toplanarak güvenlik stratejisine dönüştürülmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Bu yönde bazı eksikliklerin söz konusu olduğuna işaret eden Atalay, yeni oluşturulacak müsteşarlığın koordinasyon sağlayacağını ve analizleri güçlendireceğini ifade etti. Atalay, ''Tek merkezden bütün verileri toplayarak ve terörle mücadele tarihimize de bakarak, bu süreç içinde yapılanları, yapılmış olanları, sonuçları, daha iyi analiz edeceğiz'' dedi.

Bakan Atalay, terörle mücadele konusunda istedikleri boyutta bir arşiv bulunmadığını belirterek, bunların hepsini tek merkezde toplayarak analiz yapmak zorunda olduklarını kaydetti.

-YENİ KURULACAK MÜSTEŞARLIK-

Yeni kurulacak müsteşarlıkta uzman ekipler çalıştırılacağını, saha araştırmalarına, derinlikli analizlere dayalı politika ve stratejiler geliştirileceğini bildiren Atalay, şu bilgileri verdi:

''Ciddi bir insan birikimi kullanmayı hedefliyoruz. Geliştireceğimiz politika ve stratejiler bu bilgi birikimine dayalı olarak vücut bulacaktır. Sosyal, ekonomik ve kültürel konular dahil, terörle mücadele alanında politika ve stratejiler üreterek uygulamasını izlemek, müsteşarlığın temel görevlerinden olacak.

Ülkemizde istihbarat konusunda dağınıklık var. Yasa ile bu konu belli çerçeveye oturtulmaktadır. Terörle mücadele alanında elde edilen sonuçlarla ilgili değerlendirme çalışmaları yapılacak ve ilgili kuruluşlarla paylaşılacak. Terörle mücadele konusunda düşüncesi, birikimi olan bütün insanlardan, bütün düşüncelerden faydalanmak istiyoruz. Analizci çalışmayı, buranın temel metotlarından birisi olarak görüyoruz.

Burada, hem insanımızın teröre bulaşmasını önleme hem de teröre şu veya bu şekilde katılan insanımızı tekrar kazanma yönünde önemli çalışmalar yapılmasını hedefliyoruz.

Yurt dışı çalışmalar da önemli. Burada ileri bir birim oluşturuyoruz. Daha çok uluslararası hukukçuların yer alacağı bir birim.''

Atalay, tasarıyla aynı zamanda, güvenlik kuruluşları ve ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu oluşturulacağını bildirdi. Atalay, müsteşarlık bünyesinde terörle mücadele alanında oluşturulacak stratejilerle, stratejik istihbarat değerlendirme merkezi oluşturulacağını, güvenlik, sosyal ve ekonomik politikaların uyumlu yürütülmesini sağlamak için, il sosyal etüd ve proje müdürlükleri kurulmakta olduğunu ifade etti.

Atalay, yeni yapılanmada geleneksel örgütlenme modelinin yerine, hızlı ve etkin karar almaya müsait, esnek bir teşkilatlanma modelini benimsendiğini bildirdi.

Söz konusu müsteşarlığın yetkisinin ve gücünün yüksek tutulduğunu ifade eden Atalay, koordinasyonda sıkıntı olmayacağını, bütün Bakanlıkların, istenilen bilgiyi istenilen zamanda ileteceğini söyledi.

Atalay, konuşmasını şöyle tamamladı:

''Biz istiyoruz ki kimse teröre bulaşmasın, terör nedeniyle hayatını kaybetmesin. Terörsüz bir hayatı istiyoruz ve güçlü bir siyasi iradeyle bu mümkündür diye düşünüyoruz. Bu güne kadar sosyal ve ekonomik alanda yaptığımız reformlar, bölgesel adaleti sağlamak için attığımız dev adımlara ilaveten daha kuşatıcı adımlar atmayı planlıyoruz. Sorunlarımızın çözümü için bugüne kadar yapılanlardan daha fazlasını yapmak istiyoruz. Ne yapacaksak mutlaka hak, hukuk ve hürriyetler ekseninde yapmak istiyoruz.''

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*