Yeni yıl zamlarla geldi

Yeni yıl zamlarla geldi.5717
  • Giriş : 02.01.2007 / 00:00:00

2007 yılı beraberinde getirdiği zamlarla geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Maliye Bakanlığı'nın Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Tebliğ kapsamında taşıtlardan motor hacmine göre alınacak yıllık vergi tutarları, 7-11 yaş arasındakiler için 130 YTL-8 bin 883 YTL, 12-15 yaş arasındaki taşıtlarda ise 98 YTL-2 bin 368 YTL ve 16 yaşla yukarı için de 38 YTL-920 YTL arasında değişiyor.

Motosikletler için de motor gücüne göre vergi tutarı 1-3 yaş için 64 YTL-798 YTL, 4-6 yaş için 51 YTL-524 YTL, 7-11 yaş için 38 YTL-328 YTL, 12-15 yaş için 25 YTL-261 YTL ve 16 yaşla yukarısı içinde 12 YTL-130 YTL arasında oldu.

Taşıtların yaşlarına göre ise minibüsler için vergi tutarı en düşük 393 TL, en çok ise 130 YTL olarak belirlendi. Panel Van ve motorlu karavanların motor hacmine göre 1-6 yaş arası için vergi tutarı ise 524 YTL ile 789 YTL arasında belirlendi.

Otobüs ve benzerleri için vergi tutarı 1-6 yaş arası için oturma yeri sayısına göre en düşük vergi tutarı 986 YTL, en yüksek vergi tutarı ise 1578 YTL olacak. Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri için de ağırlıklarına 1-6 yaş aralığı için göre en düşük vergi tutarı 354 YTL, en yüksek ise 1775 YTL oldu.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ'NE ZAM

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan Özel İletişim Vergisi, 24,15 YTL'den 26 YTL'ye yükseltildi.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ BELİRLENDİ

Yeni yılda ödenecek çevre temizlik vergileri belirlendi.Vergi, konutlarda su tüketim miktarı esas alınarak, büyükşehirlerde metre küp başına 17 YKr, diğer yerlerde ise 14 YKr olarak hesaplanacak.

İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için ise vergi tutarı, yeniden değerleme oranı olan yüzde 7,8 oranında artırıldı.

Buna göre vergi, büyükşehirlerde bina grupları ve derecelere göre 17-2.000 YTL, diğer belediyelerde ise 14-1.600 YTL arasında uygulanacak.

Öte yandan büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç, kalkınmada öncelikli yörelerde ve nüfusu 5 binden az belediyelerde, belirlenen tutarlar yüzde 50 indirimli uygulanacak. Konutlara ait çevre temizlik vergisi su faturalarına yansıtılıyor. İşyerleri ve diğer binaların çevre temizlik vergileri ise 6 aylık dönemlere ait 2 taksitte ödeniyor.

BİNA, ARSA VE ARAZİ DEĞERLERİ ARTTI

Bina, arsa ve arazi vergi değerleri yeni yılda, 'yeniden değerleme oranının yarısı' nispetinde, yüzde 3,9 artırılacak.

Harç tutarları artırıldı

Harçlar Kanunu Genel tebliğiyle, Harçlar Kanunu çerçevesinde gelecek yıl uygulanacak harç tutarları da belirlendi.

Buna göre, 1 yıllık pasaport harcı 126,7 YTL'den 136,5 YTL'ye çıkarılırken, giriş vizesi harcı tek girişlerde 152,4 YTL'den 164,2 YTL'ye yükseltildi.

Bir diğer Harçlar Kanunu Tebliği ile de yılbaşından itibaren konsoloslukların yapacağı işlemlerden alınacak harç tutarları ve değerli kağıt bedellerinin hesaplanmasında esas alınacak döviz kuru da saptandı. Buna göre, bu işlemlerde 1 ABD Doları 1,45 YTL olarak esas alınacak.

Tebliğ hükümleri doğrultusunda yıl içinde geçerli olacak bazı harç miktarları şöyle:

NOTER HARÇLARI

-Özel vekaletnamelerde beher imza için: 3.7 YTL
-Genel vekaletnamelerde beher imza için: 5.6 YTL
-İşletme defteri ve diğer her türlü defter tasdiki: 10,50 YTL
-Serbest meslek kazanç defteri: 13,10 YTL

PASAPORT, VİZE, İKAMET TEZKERESİ VE YABANCILARA VERİLECEK ÇALIŞMA BELGESİ HARÇLARI

-Pasaport harçları
6 aya kadar olanlar: 95,6 YTL
1 yıl için olanlar: 136,5 YTL
2 yıl için olanlar: 230,3 YTL
3 yıl için olanlar: 329,3 YTL
3 yıldan fazla süreli olanlar: 466,7 YTL
-Giriş vizesi (Tek giriş): 164,2 YTL
-Müteaddit giriş: 549,6 YTL
-Transit vizesi : 329,3 YTL
-Yabancılara verilecek süreli çalışma izin belgesi (1 yıla kadar): 84,3 YTL
-3 yıla kadar: 253,4 YTL
-Süresiz çalışma izin belgesi: 422,5 YTL
-Bağımsız çalışma izin belgesi: 845,5 YTL

TRAFİK HARÇLARI

-A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil): 59,1 YTL
-B sınıfı sürücü belgesinden: 177,5 YTL
-F ve H sınıfı sürücü belgelerinden: 59,1 YTL
-Uluslararası sürücü belgelerinden: 118,3 YTL
-Diğer sürücü belgelerinden: 295,9 YTL
(Stajyer sürücü belgeleri de ilgili olduğu sınıfın harcına tabi tutulacak)

VERGİ CEZALARI ARTIYOR

Vergi cezaları, yeni yılda yüzde 7,8'e varan oranlarda arttı. Bilanço esasına göre defter tutma hadlerinde de aynı oranda artış oldu.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı, Başbakanlığa gönderildi.

Taslağa göre, kanunla ilgili çeşitli had ve miktarlar, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yüzde 7,8 olarak ilan edilen yeniden değerleme oranına kadar varan oranlarda artış gördü..

Bu çerçevede, halen 129 YTL olan, fatura, gider pusulası, müstahsil ve serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmamasının cezası, yeni yılda 139 YTL'ye çıktı.

Bir takvim yılı içinde her bir belge için kesilecek toplam ceza miktarı da 64 bin YTL oldu.

En az ceza haddi, damga vergisinde 6 YTL'den 6,4 YTL'ye, diğer vergilerde de 12,9 YTL'den 13,9 YTL'ye yükseldi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious