Yılda 3 milyar YTL tasarruf

  • Giriş : 05.12.2006 / 00:00:00

Türkiye, e-devlet konusunda son yıllarda atmaya başladığı hızlı adımların sonuçlarını görmeye başladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

OECD'nin e-devlet konusundaki raporuna göre, sosyal güvenliğe yapılan 2,5 milyon dolarlık kamu yatırımı sayesinde, sahteciliğin önlenmesi (yıllık 1 milyar dolar) ve etkinliğin artırılmasında (yıllık 3 milyar dolarlık tasarruf) önemli mesafeler alındı.

Sosyal güvenlik prim tahsilatı 2003'teki 12,5 milyar dolar seviyesinden bugün 17,9 milyar dolara ulaşırken, bu başarı, e-devlet uygulamaları sayesinde ''daha iyi kontrol sistemlerinin'' oluşturulmasıyla sağlandı.

Gelir vergisinin toplanması işleminin vergi daireleri yerine bankalar aracılığıyla yapılması sonucu da vergi toplama birim maliyeti 2 dolardan 0,35 dolara çekildi.

DENGESİZ GELİŞİYOR

Buna karşılık, Türkiye'de bilgi toplumunun gelişmesinde dengesizliklerin devam ettiğine dikkat çekilen raporda, Türkiye'nin, yüzde 47 olan AB ülkelerindeki internet erişim oranında yüzde 14'ler seviyesinde kaldığına dikkat çekildi.

Rapora göre, internet erişim oranı kentsel yerlerde yüzde 19'a ulaşırken, kırsal kesimde yüzde 6'da kalıyor, erkelerde yüzde 19 olan internete erişim oranı da kadınlarda sadece yüzde 9 seviyesinde bulunuyor.

Bu sayısal uçurumun giderilebilmesi için daha güçlü gayretlere ihtiyaç olduğu vurgulanan OECD raporunda, Telekomünikasyon Kurumu'nun, telekom sektöründe daha hızlı ve daha ucuz internet erişimi sağlamak için rekabeti teşvik edici rolünü oynamaya devam etmesi gerektiği belirtildi.

Diğer yandan, devletin, eğitim ve rehberlik hizmeti verecek internet kafelerin sayısını artırmaya yönelik yasal teşvikler öngörmesi de önerildi.

AÇIK ÖĞRETİM TECRÜBESİNDEN YARARLANILMALI

Rapora göre, Türkiye ilk ve orta dereceli okullarda bilgisayar okuryazarlığını artırmaya yönelik ciddi projeler gerçekleştirirken, okul dışındaki vatandaşların da bilgisayar okuryazarlığını artırmaya yönelik çabalar içine girmesi gerekiyor.

Türkiye'nin açık öğretim konusunda sahip olduğu tecrübeden bilgisayar okuryazarlığının geliştirilmesi alanında da yararlanması isteniyor.

Türkiye'nin karasal telefon ağı 15 milyon aileye ulaşırken, hane halklarının internete ulaşımı yüzde 8,7 gibi düşük bir oranda kalıyor.

Bu durum, kısmen internet erişim maliyetlerinin, abonelik ücretinin aylık gelire göre kıyaslaması yapıldığında yüksek olmasından kaynaklanıyor.

İŞ DÜNYASINA SUNULAN HİZMET AB-10'DAN DAHA FAZLA

Raporda, Türkiye'nin iş dünyasına sunduğu tam etkileşimli çevrim içi hizmetlerin oranının doğrudan vatandaşlara sunulandan daha fazla olduğu da vurgulandı.

Bunun yanında, iş dünyasına sunulan tam etkileşimli e-hizmet oranı, AB-28 (Norveç, İzlanda ve İsviçre dahil) ortalamasına yakın, AB-10 ülkelerinden daha yüksek seviyede bulunuyor.

KAMUNUN 10 BİN 667 SİTESİ VAR

Rapora göre, Temmuz 2006 itibariyle kamu kesimi 10 bin 667 web sitesine sahipken, bunlardan 3 bin 812 adedi merkezi kamu kurumlarına ait bulunuyor.

Raporda, bu kadar çok sayıdaki sitenin kullanıcıların fayda temin etmesini önemli ölçüde azalttığı, bu nedenle Türkiye'nin de e-devlet portalı üzerinde çalıştığı kaydediliyor.

VERİ EŞLEŞTİRMESİ

Raporda, sosyal güvenlik ve emeklilik sistemleriyle ilgili alan çalışmalarının, veri eşleştirmenin anlamlı faydalar sağlayabildiğini gösterdiği ifade edildi.

Türkiye'nin bir kişinin sağlık veya sosyal yardımları hak edip etmediğini mevcut veri tabanlarıyla karşılaştırmak suretiyle yıllık 3 milyar dolar civarında tasarruf sağladığı vurgulandı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious