Yılın ilk yarısında bütçe 5.9 milyar YTL açık verdi

  • Giriş : 25.07.2007 / 13:05:00

Merkezi Yönetim Bütçesi, haziran ayında 2.5 milyar YTL açık verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Yılın ilk altı aylık döneminde ise bütçe açığı 5.9 milyar YTL, bütçedeki faiz dışı fazla rakamı ise 21 milyar YTL olarak gerçekleşti.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz ay bütçeden 17 milyar 186 milyon YTL harcama yapıldı.

Bunun 3 milyar 585 milyon YTL'sini personel giderleri, 435 milyon YTL'sini sosyal güvenlik kurumlarına destek primi, 1 milyar 328 milyon YTL'sini mal ve hizmet alımları, 3 milyar 228 milyon YTL'sini faiz giderleri, 6 milyar 424 milyon YTL'sini cari transferler, 1 milyar 273 milyon YTL'sini sermaye giderleri, geri kalan bölümünü de sermaye transferleri ve borç verme oluşturdu.

Haziran ayındaki bütçe gelirleri ise 11 milyar 364 milyon YTL'si vergi olmak üzere 14 milyar 645 milyon YTL olarak belirlendi.

Böylece geçtiğimiz ay Merkezi Yönetim Bütçesi 2 milyar 541 milyon YTL açık verdi. Bütçedeki faiz dışı fazla tutarı da, 687 milyon YTL oldu.

İlk altı aylık sonuçlar

Ocak - haziran döneminde ise bütçe harcamaları 100 milyar 679 milyon YTL, bütçe gelirleri de 94 milyar 795 milyon YTL şeklinde gerçekleşti.

Faiz hariç bütçe giderlerinin 73 milyar 786 milyon YTL olduğu bu dönemde, bütçe açığı 5 milyar 885 milyon YTL'de seyrederken, bütçedeki faiz dışı fazla ise 21 milyar 9 milyon YTL olarak hesaplandı.

Yılın ilk yarısında faiz dışı fazlada 2007 bütçe hedefinin yüzde 58.2'sine ulaşıldı. Bütçe açığı da, 16 milyar 830 milyon YTL olan yıllık hedefin yüzde 35'i oldu. Maliye Bakanlığı, bu durumun yıl sonunda bütçe açığının, hedefin altında kalacağını gösterdiğini belirtti.

İlk altı ayda, bütçeden 26 milyar 893 milyon YTL faiz ödendi. Bütçeden personel için 21 milyar 974 milyon YTL, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi için 2 milyar 725 milyon YTL, mal ve hizmet alımları için 8 milyar 349 milyon YTL, cari transferler için 32 milyar 776 milyon YTL, sermaye giderleri için de 4 milyar 466 milyon YTL çıktı.

Bütçedeki sermaye transferleri tutarı 1 milyar 877 milyon YTL, borç verme de 1 milyar 618 milyon YTL oldu.

Mahalli idarelere 6.2 milyar YTL gitti

Ocak - haziran döneminde devlet, 3 milyar 225 milyon YTL sağlık harcamasında bulundu. Bütçeden, sosyal güvenlik kurumlarına açıklarının kapatılması için 16 milyar 491 milyon YTL aktarılırken, tarımsal destekleme ödemeleri de 4 milyar 834 milyon YTL'lik bir yekun oluşturdu.

KİT'lere 842 milyon YTL sermaye desteğinde bulunulan bu dönemde, bütçe gelirlerinden mahalli idarelere 6 milyar 235 milyon YTL, fonlara da 1 milyar 832 milyon YTL pay verildi.

Bu şekilde altı ayda, toplam bütçe ödeneklerinin yüzde 49.1'i, faiz hariç ödeneklerin ise yüzde 48.5'i kullanıldı.

Bütçe gelirleri

Yılın ilk yarısında 94 milyar 795 milyon YTL olarak gerçekleşen Merkezi Yönetim Bütçesi gelirlerinin 70 milyar 588 milyon YTL'si vergilerden geldi.

Bütçedeki vergi dışı gelirler 21 milyar 784 milyon YTL, özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 564 milyon YTL, düzenleyici ve denetleyici kurum gelirleri ise 858 milyon YTL oldu.

Haziran sonu itibariyle bütçe gelirleri tahsilatında, yıl sonu hedefinin yüzde 50.4'üne ulaşılırken, vergi tahsilatında geçen yıla göre yüzde 7'lik bir artış kaydedildi. Maliye Bakanlığı, bu performansın, son yıllardaki vergi indirimlerine rağmen ortaya çıkmasının anlamlı olduğunu ifade etti.

Açıklamada, bütçe performansının sürdürülebilirliği açısından kamu mali yönetim sisteminde alınan yapısal tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanması için gerekli çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Bütçe gelir ve gider uygulamaları arasındaki uyum gözönüne alınmakta, vergi gelir performansının aynı şekilde sürdürülmesi ve kayıtdışı ekonomi ile mücadele amacıyla gerekli tedbirler alınmaya devam edilmektedir" denildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious