Yimpaş için ilk adım

  • Giriş : 08.11.2006 / 00:00:00

Yimpaş’la ilgili haberlere tepki gösteren hükümet, bir sonraki yasama dönemine bıraktığı Türk Ticaret Kanunu (TTK) tasarısını raftan indirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik


AKP’nin Yimpaş ile ilişkilendirilmesinden rahatsız olan hükümet, çok kapsamlı olduğu için görüşülmesi bir sonraki yasama dönemine bırakılan Türk Ticaret Kanunu tasarısını (TTK) sürpriz bir şekilde raftan indirdi. Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) para toplamayı durdurma, toplanan paraları koruma altına alma ve gerektiğinde Ankara Ticaret Mahkemesi’nden kayyum atanmasını isteme yetkisi veren, 1535 maddelik tasarı Adalet Komisyonu’nda ele alınacak.

AKP’Lİ BAŞKAN DA ŞAŞIRDI:

Operasyona, Hürriyet’e geçen hafta "Çok kapsamlı olduğu için bu dönem getirmeye cesaret edemeyiz herhalde" değerlendirmesini yapan TTK Alt Komisyonu Başkanı AKP’li Muzaffer Külcü de şaşırdı. Külcü, "Müzakerelerin nasıl yapılacağına yönelik ’yöntem belirleme’ toplantısı. Ben hálá aynı kanaatteyim" dedi. Külcü, tasarının birdenbire gündeme gelmesinde Yimpaş tartışmalarının etkisinin olup olmadığına yönelik bir soruya da "Yimpaş ile ilgili olduğunu sanmıyorum. Öyle olsaydı İslami Holdingleri Araştırma Komisyonu kurulunca bu tasarı da görüşülmeye başlanırdı" karşılığını verdi. Külcü, "Bu işi yapan şirketlerin Türkiye’ye faydası-zararı tartışılabilir, ama bu şirketlerin başındakiler ne kadar suçluysa, hukuki zemini oluşturmayan devlet de o kadar suçludur" dedi.

KENDİMİZİ KURTARABİLİR MİYİZ:

Alt Komisyonun CHP’li üyesi Mehmet Nuri Saygun ise tasarının bu dönem görüşüleceğine dair tek bir işaret olmadığını belirtirken, "Paldır küldür geliyorsa, alınacak tedbirlerle, ’Yapılan yanlışlıklardan acaba kendimizi kurtarabilir miyiz’ diye düşünüyor olabilirler. AKP’nin Yimpaş ile bağlantısının olmadığını söylemek mümkün değil. Sağlıklı düzenlemenin bir an önce hayata girmesinin ne kadar gerekli olduğunu Yimpaş olaylarıyla yaşadık" dedi. Mevcut TTK’da halktan para toplama ile ilgili herhangi bir düzenlemenin olmadığını ifade eden Saygun, "Yapılan düzenlemede yurt içi faaliyetlerde SPK’dan izin alma şartı getiriliyor. Bu yöndeki davaları çabuklaştırmak için benim önerimle Ankara Ticaret Mahkemesi yetkili kılınıyor." değerlendirmesini yaptı.

SPK’YA KAYYUM ATAMA YETKİSİ:

Tasarının 552’nci maddesi "Halktan para toplamayı" kurallara bağlıyor. Buna göre "Bir anonim şirket kurmak ve şirketin sermayesini artırmak amacı veya vaadiyle halktan para toplanabilmesi için SPK’dan izin alınacak. Aksi halde SPK para toplanması girişiminin ve başlanmışsa para toplanmasının tedbiren hemen durdurulmasını, toplanan paraların koruma altına alınmasını, gerekli diğer önlemlerin uygulanmasını, gerektiğinde kayyum atanmasını Ankara Ticaret Mahkemesi’nden isteyebilecek. SPK’nın istemi için güvence istenemeyecek.

ALTI AYDA DAVA AÇILACAK:

Bu hükme aykırı olarak para toplayanlar ve fiilden haberli olan kurumlar ile ilgili şirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve girişimcileri, toplanan paranın derhal SPK’ya yatırılmasından müteselsilen sorumlu olacaklar. Alınan tedbir veya hacizden itibaren altı ay içinde aynı mahkemede dava açılacak. İznin varlığı halinde toplanan tutarlar, izin tarihinden itibaren 6 ay içinde öngörülen amaca uygun olarak kullanılmadığı veya ciddi bir şekilde kullanılmaya başlanılmadığı taktirde yine aynı yaptırımlar sözkonusu olabilecek.

Almanya, ’Uyar’ın yurtdışına çıkış yasağını kaldırın’ dedi

ALMANYA’nın Türkiye’den Yimpaş Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Uyar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırmasının istediği bildirildi. Alman yargısı ifade vermek üzere Uyar’ın Almanya’ya gitmesini bekliyor. Ancak, Uyar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) açtığı dava nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor. Almanya’nın tutuklama kararı da Türkiye’de işleme alınmadığından Uyar, yurtdışı çıkış yasağını bahane edip Almanya’ya gitmiyor. Bir kaynak, bu kısır döngüyle ilgili, "Uyar, Almanya’ya gidip ifade vermeye hazır olduğunu söyledi. En iyisi Uyar’ın Almanya’ya gidip ifade vermesidir. Bunun için de Türkiye’nin, yurt dışına çıkış yasağını kaldırması gerekiyor" dedi.

Diyanet’den Yimpaş fetvası isteği

DİYANET İşleri Başkanlığı’nın bütçesinin görüşülmesi sırasında CHP’liler ilginç isteklerde bulundu. CHP’li Mustafa Özyürek, Yimpaş olayı nedeniyle yeniden "faiz fetvası" istedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde Özyürek, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın önemini vurgulayarak, "11 Eylül sonrasında İslam dini terörizm ile birlikte anılır hale gelmiştir. Diyanet, hem bu izlenimi ortadan kaldırmak, hem toplumu doğru bilgilendirmek, hem de personelini iyi eğitmek zorundadır" dedi. Özyürek, Yimpaş olayıyla yeniden gündeme gelen faiz konusunda, kurumun net bir açıklama yapmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti. CHP Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ise Türkiye’de din konusunda Anadolu ya da Türkiye Müslümanlığı yerine farklı yorumların yapıldığını belirterek, "Zaman zaman Vahabilik, İran ya da Mısır yorumuyla insanların kafası karıştırılıyor" dedi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious