YÖK rektörleri uyardı: Eğitim hakkı engellenemez

YÖK rektörleri uyardı: Eğitim hakkı engellenemez.13614
  • Giriş : 26.02.2008 / 00:29:00
  • Güncelleme : 26.02.2008 / 00:30:31

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ikinci bir açıklamayla başörtüsü yasağını devam ettiren rektörleri uyarırken, bunun bir suç olduğunu duyurdu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Anayasa değişikliğinin 'doğrudan uygulanabilir bir hüküm' içerdiğini ve uygulama için yeni bir kanuna gerek olmadığını vurgulayan YÖK, temel hak ve özgürlüklerin mahkeme kararıyla değil sadece kanunla sınırlanabileceğini kaydetti. YÖK, "Cumhuriyetin nitelikleri, temel hak ve hürriyetlerin korunmasının ve geliştirilmesinin teminatı olup, hiçbir biçimde kişi hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasının gerekçesi olarak kullanılamazlar" dedi.

Pazar akşamı yazılı bir açıklama yaparak Anayasa değişikliğinin bir yasaya gerek duyulmadan uygulanmasını isteyen YÖK, 'oluşturulmaya çalışılan tereddütlere açıklık getirmek amacıyla' ikinci bir açıklama yaptı. Anayasa gereği bir hak ve özgürlüğün, 'idarenin genel düzenleyici işlemlerinin yanı sıra, mahkeme kararıyla sınırlandırılamayacağını' kaydeden YÖK, buna karşılık bir hak ve özgürlüğün kötüye kullanılmasının da himaye edilemeyeceğini belirtti.

Başörtülüleri almayan rektörler suç işliyor

YÖK'ün açıklamasında, "Kişilerin belirli bir kılık ve kıyafet tarzını benimsemeleri veya terk etmeleri yönünde zorlamaya tabi tutulması, Türk Ceza Kanununun 106. maddesinde tanımlanan tehdit suçunu oluşturur" denilerek başörtülüleri üniversiteye almayan rektörlerin suç işlediği ima edildi. Türk Ceza Kanununun 112. maddesinde eğitim ve öğretim hakkının engellenmesinin müstakil bir suç olarak tanımlandığı hatırlatılan açıklamada, "Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla; devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerine, Öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara veya bunların eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına engel olunması suç oluşturmaktadır" denildi.

YÖK'ün açıklaması şu ifadelerle sona erdi: "Türk Ceza Kanununun 112. maddesinde tanımlanan söz konusu suç, kişilere karşı cebir veya tehdit kullanarak işlenebileceği gibi, örneğin bu hizmetlerin verildiği bina ve tesislere ilişkin kapıların öğrencilerin giriş ve çıkışını engelleyecek şekilde kapatılması suretiyle de işlenebilir. Anayasa, "Kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimse yükseköğrenim hakkını kullanmaktan mahrum edilemez" hükmünü taşımaktadır. Bu hükme göre, kanunda açıkça gösterilmemiş bir sebebe dayanarak kişiler süreli veya süresiz olarak yükseköğrenim hakkını kullanmaktan yoksun bırakılamazlar. Anayasanın söz konusu hükmü bu bakımdan, doğrudan uygulanabilirliği olan bir hükümdür. Yükseköğrenim hakkının süreli veya süresiz olarak kısıtlanmasını gerektirecek disiplin yaptırımlarının hangi fiiller nedeniyle uygulanabileceği 2547 s. Yükseköğretim Kanununun 54. maddesinde tasrih edilmiştir. Bu durum karşısında, Anayasanın söz konusu hükmünün uygulanabilirliğini sağlamak için ayrıca bir kanuni düzenleme yapılması gerektiği yönündeki açıklamalar, hukuki dayanaktan yoksundur."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious