YÖK üyesi Yüzbaşıoğlu yasakta ısrarlı

YÖK üyesi Yüzbaşıoğlu yasakta ısrarlı .9562
  • Giriş : 25.02.2008 / 11:44:00

YÖK üyesi Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın üniversitelere türbanla girilmesi konusunda yasal düzenlemeye gerek olmadığı yolundaki açıklamasının "Anayasaya açıkça aykırı" olduğunu söyledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Prof. Dr. Yüzbaşıoğlu, yaptığı açıklamada, Anayasa Değişikliği sürecinde bir ek 17. madde düzenlemesine ihtiyaç duyulduğunu hatırlatarak, Anayasa değişikliğinden sonra bu ek 17. maddeden vazgeçilmiş gibi göründüğüne dikkat çekti. MHP ve AKP arasında türbana yönelik düzenleme konusunda uyuşmazlık çıktığını ve kamuoyundaki tartışmaların da ek 17. maddenin çıkarılmasının zorunlu kıldığı yönünde olduğunu belirten Prof. Dr. Yüzbaşıoğlu, "Hal böyleyken YÖK Başkanı hangi hukukçuya danışarak böyle bir açıklama yaptı onu bilemiyorum. Çünkü son YÖK Genel Kurulunda bu konuda yasal düzenleme yapılması gerektiği yönünde görüş bildirdiler" dedi. Anayasa'nın 42. maddesine konulan düzenlemenin çok açık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yüzbaşıoğlu, "Sayın 411 milletvekili bu hükme el kaldırırken kılık kıyafet dahil her türlü sınırlamaları biz belirleriz diyorlar. Dolayısıyla yasa koyucunun Anayasayla kendine atfettiği bir düzenlemeyi bir başka kurumun yapması mümkün değildir. Bu konuda ne YÖK Başkanının ne YÖK Genel Kurulu'nun ne de Üniversitelerin maalesef hiçbir düzenleme yapma yetkisi yoktur" şeklinde konuştu. Prof. Dr. Yüzbaşıoğlu, Anayasanın açıkça kanunla belirlenmesi gerektiğini söylediği hususların yasama organı yerine bir başkasının belirlemesinin hukukta yetki saptırması olduğunu belirterek, "bunun hukuki karşılığı yokluktur" dedi. Başörtüsüyle üniversitelere girmenin bu düzenlemelerle mümkün olamayacağının altını çizen Prof. Dr. Yüzbaşıoğlu şöyle konuştu: "Bize göre Anayasada yapılan değişiklikler Anayasa Mahkemesi İçtihatları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de uygun bulduğu hukuki durumda bir değişiklik yapmamıştır. Yasayla düzenleme yapılmadığı sürece bu hukuki durum devam edecektir. Mahkeme kararlarının uygulanması bir zorunluluktur. Buna uymamak suç işlemek manasına gelir."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious