YÖK'ün bahanesi çok

YÖK'ün bahanesi çok.7073
  • Giriş : 28.02.2007 / 00:00:00

YÖK'ün "Türkiye'nin Yükseköğretim Stratejisi" raporunda, başörtüsü yasağı yine "kamusal alan" üzerinden değerlendirildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Şûrâ'dan çıkan katsayı engelinin kaldırılması tavsiyesine ise, "koşulları eşit olmayan yarışma yaptırmak" denilerek karşı çıkıldı.
YÖK'ün "Türkiye'nin Yükseköğretim Stratejisi" başlıklı raporu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e sunuldu. Başbakanlık ve diğer bakanlıklara da gönderilen raporda üniversitelerdeki kılık kıyafet özgürlüğü yine "kamusal alan" bahanelerine, bilimsel başarılar ödenek eksikliği bahanelerine takıldı. 17. Milli Eğitim Şûrâsı'nda oylanarak, bir an evvel kaldırılması istenen ÖSS'deki katsayı uygulamasının kaldırılması tavsiyesine, "koşulları eşit olmayan bir yarışma yaptırmak" anlamına geleceği iddiasıyla karşı çıkıldı. Şûrâda tüm eğitimcilerin üzerinde birleştiği katsayının kaldırılması kararına ise "sığ tartışma" denildi. Özellikle başörtü özgürlüğü ve katsayı adaletsizliğinin giderilmesi talepleri için, "Bu iki konu etrafında kümelenen tartışmalar, yeni ufuklar açmaktan çok, tıkanıklar ve gerilemeler yaratmıştır" denildi.

Katsayı eşitliğin, başörtüsü ise İslam'ın simgesi oldu

YÖK'ün strateji raporunda başörtüsü 'İslami simge', katsayı uygulaması da eşitliğin teminatı olarak gösterildi. Başörtüsünü savunanların da hukuki yaptırımı göze alması gerektiği vurgulandı

TEZİÇ ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERDİ

YÖK raporunda, "Türban diye adlandırılan ve 'İslami simge' haline getirilen, örtünme biçiminin, kamusal alanda yasaklanması, ulusal ve uluslararası mahkemelerin bağlayıcı kararlarına dayanmaktadır. Hukuk devletinde, kurallara ve mahkeme kararlarına uymak yurttaşlık görevi olduğu gibi, aksi davranışlar karşısında uygulanacak yaptırımlara katlanma sorumluluğu da vardır" denildi.

EŞİTSİZ KATSAYININ BAHANESİ EŞİTLİK

Raporun sunuş bölümünde "katsayı" konusuna da değinildi. Üniversiteye giriş sınavında öğrencilere uygulanan farklı katsayıların, meslek liselerinden mezun olanlar için "üniversiteye giriş yolunu tıkadığı" iddiası ile sığ bir tartışmanın başlatılmış olduğu ifade edilerek, "Üniversiteye girişte tek bir katsayı uygulaması yapmak, koşulları eşit olmayan bir yarışma yaptırmakla eş anlamlıdır" denildi.

'PARA YOK' BAHANESİ DE SÜRÜYOR

Raporda, Türkiye'nin yükseköğretime ayırdığı kaynağın az olduğu ifade edilerek, "Türkiye'nin yükseköğretime ayırdığı kaynak az. Finansman modelinde değişiklikler yapmak gerekecektir" denildi.

Ülke yıllardır başörtüsü yasağına karşı direniyor

YÖK raporunda yazılanların aksine, Milli Eğitim Şûrâsı'nda katsayının kaldırılması istenmişti. Hukuktan bahseden YÖK, Leyla Şahin davası öncesinde de yasağı hukuksuz olarak uygulamıştı

YASAK GEREKÇESİZ UYGULANIYORDU

Başörtü yasağına tüm sivil toplum karşı çıkıyor. Yasağı düzenleyen hiçbir yasal düzenleme bulunmazken, YÖK'ün uzlaşmaz tavrı Leyla Şahin davasında olduğu gibi Türk genç kızlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kapılarında hak arattırıyor. Oysa bugün "yargı kararı" savunması yapan YÖK, 2004'te sonuçlanan Leyla Şahin davası öncesinde de gerekçesiz olarak yasağı uyguladı.

ŞÛRÂDA "KALDIRILSIN" DENİLMİŞTİ

17. Milli Eğitim Şûrâsı'nda katsayı uygulamasının kaldırılması oylandı. Şûrâ'da, "ÖSS-ortaöğretim" konusunun ele alındığı komisyonda yapılan oylamada "herkes üniversiteye eşit koşullarda girsin" önerisi 4'e karşı 66 oyla kabul edildi. Şûrâ'nın kararları Tebliğler Dergisi'nde yayınlanarak resmiyet kazandı. Kararlarda ÖSS'de eşit katsayı ile alana devamda ek puan uygulaması öneriliyordu.

PARA ÇOK AMA BÜTÇEYE GELEN YOK

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, bu yıl YÖK'e ayrılan payın geçen yıla göre yüzde 12.65 arttığını ve bu payın bakanlık için ayrılan ödenekten de fazla olduğunu belirterek, Teziç'i bütçe görüşmelerine katılmadığı için eleştirdi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious