Yüce Divan kararını verdi: Yedek üyelere oy yok!

Yüce Divan kararını verdi: Yedek üyelere oy yok! .14644
  • Giriş : 31.07.2007 / 17:14:00

Anayasa Mahkemesi'nde başkanlık seçimlerinin kilitlenmesine yolaçan Mahkeme yedek üyelerinin de başkanlık seçimine katılması isteği yine Mahkeme tarafından reddedildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Anayasa Mahkemesi, başkanlık seçiminde asıl üyelerin oy kullanmasını düzenleyen yasa hükmünün iptali istemini reddetti. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç, Ankara 14 ve 16. İdare Mahkemelerinin 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle yapılan başvurularının karara bağlandığını söyledi.

Kılıç, söz konusu hükmün iptal isteminin 2'ye karşı 9 üyenin oyuyla reddedildiğini, düzenlemenin Anayasa'ya uygun olduğuna karar verildiğini bildirdi. Haşim Kılıç, başkanlık seçim gününün belli olmadığını, önümüzdeki ay üyelerin tatile çıkacaklarını bu nedenle seçimlerin Eylül ayına kalacağını belirtti. Bu karar doğrultusunda eskiden olduğu gibi Anayasa Mahkemesi Başkanlık seçiminde yalnızca asıl üyeler oy kullanacak.

DAVA KONUSU İŞLEM

Anayasa Mahkemesi'nin yedek üyeleri Cafer Şat ve Fettah Oto, başkanlık seçimlerinde oy kullanmaları gerektiğini ileri sürerek, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na başvurmuşlardı. Bu istem reddedilince işlemin iptali istemiyle Ankara İdare Mahkemesi'nde dava açan iki yedek üye, davada, Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un başkanlık seçimini düzenleyen 8. maddesinin birinci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürmüşlerdi. Bu üyeler, Anayasa'nın, başkanlık seçiminin üye tam sayısının katılımı ile yapılacağını öngördüğünü, yasadaki hükmün ise seçimin asıl üyelerin katılımıyla yapılmasını düzenlediğini ileri sürerek, yasanın Anayasa'ya aykırı olduğunu savunmuşlardı.

Ankara 14. ve 16. İdare Mahkemeleri, yasadaki ilgili hükmün Anayasa'ya aykırılık iddiasını ciddi bularak, Anayasa Mahkemesi'ne göndermişti. Anayasa Mahkemesi'nin iptal istemini reddettiği 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrası, ''Anayasa Mahkemesi, asıl üyeleri arasından gizli oyla ve asıl üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir Başkan ve bir Başkanvekili seçer'' hükmünü içeriyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious