Yüce Divan'da bugüne kadar kimler yargılandı?

  • Giriş : 06.10.2007 / 15:32:00
  • Güncelleme : 27.03.2010 / 03:16:30

Yüce Divan’da bugüne kadar 1 başbakan, 19 bakan ve 1 milletvekili yargılandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Yargılamalardan 9'u beraatle sonuçlanırken Mesut Yılmaz'ı ise Rahşan Ecevit kurtardı.

Türk siyasal yaşamında Yüce Divan'da bugüne kadar yargılanan 1 başbakan, 19 bakan ve 1 milletvekili yargılandı. Yargılamalardan 9'u beraatle sonuçlanırken eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın davası Rahşan affı kapsamında ertelendi. Yüce Divan 9 yargılamada ise bakanlara 36 yıl ile 1 yıl 8 ay arasında ceza verdi. Yüce Divan'da en çok bayındırlık bakanları yargılandı.

Yüce Divan'a ilk sevk kararı 26 Ocak 1928 yılında alındı. Bahriye Nazırı İhsan Eryavuz ile Bilecik Milletvekili Dr. Fikret Onuralp, Yavuz Zırhlısı'nın onarımında yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Divan'ı Ali'ye sevk edilmişti. Eryavuz 2 yıl ağır hapis, Onuralp ise 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İŞTE YÜCE DİVAN'A SEVK EDİLENLER

1-İhsan Eryavuz: Yüce Divan'ın Cumhuriyet döneminde verdiği ilk mahkumiyet kararı eski Bahriye Nazırı Eryavuz ile ilgili oldu. Eryavuz 2 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.
2- Dr. Fikret Onuralp: Bilecik Milletvekili Onuralp yolsuzluk iddiasıyla yargılandığı Yüce Divan'da 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
3- Ali Cenani: Eski Ticaret Bakanı Cenani, Bakanlık emrine verilen 500 bin liranın harcanmasında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 10 Mart 1928'de Yüce Divan'a gönderildi. Cenani 1 ay hapis ve 170 bin lira tazmin etme cezasına çarptırıldı.
4- Mahmut Muhtar Katırcıoğlu Paşa: Bahriye eski Bakanı Katırcıoğlu, Anadolu Demiryolu Kumpanyası ile ilgili olarak İngiltere'de Times İron Works fabrikalarına 20 bin İngiliz lirasını kefaletsiz ödeyerek 'hazineyi zarara uğratmak' suçlamasıyla Yüce Divan'a sevk edildi. Yüce Divan, şirkete ödenen 22 bin Türk altınının yüzde 5 iskonto edilmek suretiyle Katırcıoğlu'ndan tahsiline karar verdi.
5- Suad Hayri Ürgüplü: Eski Gümrük Tekel Bakanı Ürgüplü, kibrit üretimi ve kereste alımında yolsuzluk yaptığı iddiaları üzerine 1946 tarihinde kendi isteği üzerine Yüce Divan'a sevk edildi. Ürgüplü beraat etti.
6-Mehmet Baydur: 1964 tarihinde Yüce Divan'a sevk edilen eski Ticaret Bakanı Baydur beraat etti.
7-Hilmi İşgüzar: Eski Sosyal Güvenlik Bakanı İşgüzar, kayırma, usulsüzlük gibi suçlar nedeniyle Milli Güvenlik Konseyi tarafından Yüce Divan'a sevk edildi. İşgüzar 9 yıl 8 ay ağır hapis ve 5 milyon 251 bin lira para cezasına çarptırıldı.
8-Tuncay Mataracı: Rüşvet aldığı iddiasıyla Yüce Divan'a sevk edilen Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Mataracı 36 yıl ağır hapis ve 787 milyon 386 bin lira para cezasına çarptırıldı. Bu ceza Yüce Divan'ın verdiği en ağır ceza oldu.
9-Şerafettin Elçi: MGK tarafından rüşvet almak ve görevini kötüye kullanmak iddialarıyla Yüce divan'a sevk edilen Bayındırlık eski Bakanı Elçi, rüşvet suçundan beraat etti, görevini kötüye kullanmak suçunu işlediği gerekçesiyle de 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
10-Selahattin Kılıç: 1982 yılında Yüce Divan'a sevk edilen Eski Bayındırlık Bakanı Kılıç beraat etti.
11-İsmail Özdağlar: Rüşvet almak ve görevini kötüye kullanmak iddiasıyla Yüce Divan'a sevk edilen Eski Devlet Bakanı Özdağlar, 2 yıl hapis ve 30 bin lira ağır para cezasına mahkum edildi.
12-Sefa Giray: 1993 yılında Yüce Divan'a sevk edilen eski Bayındırlık Bakanı Giray beraat etti.
13-Cengiz Altınkaya: Otoyol ihaleleri sözleşmelerinde fiyat farkı ödenmeyeceğine ilişkin hüküm bulunmasına karşın fiyat farkı ödendiği iddiasıyla Yüce Divan da yargılanan eski Bayındırlık Bakanı Altınkaya beraat etti.
14-Hüsamettin Özkan ve Recep Önal Devlet Bakanı: Türkiye Halk Bankası A.Ş. bankanın zarara uğramasına sebep oldukları iddiasıyla 2004'te Yüce Divan'a sevkedildiler. Eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Özkan ile eski Devlet Bakanı Önal beraat ettiler.
15-Mesut Yılmaz ve Güneş Taner: Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan Yüce Divan'a sevkedildi. Eski Başbakan Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı Güneş Taner hakkında, Yüce Divan'a sevk kararı, 13 Temmuz 2004 tarihinde alındı. Yüce Divan, 23 Haziran 2006 tarihinde davanın kesin hükme bağlanmasını Rahşan affı uyarınca erteledi.
16-Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan: eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan, 13 Temmuz 2004 tarihinde Yüce Divan'a sevkedildiler. Çakan 2007'de beraat ederken, Ersümer'e 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi, ceza ertelendi.
17-Koray Aydın: Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Koray Aydın'ı 24 Şubat 2004'te yargılamaya başlayan Yüce Divan, 5 Ekim 2007'de beraat kararı verdi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious