Yüce mahkeme dinlemeyi görüşecek

Yüce mahkeme dinlemeyi görüşecek.11488
  • Giriş : 28.01.2009 / 11:34:00

Anayasa Mahkemesi, MİT, polis ve jandarmaya telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit, dinleme ve kaydetme konusunda yetki veren kanunun bir iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini yarın esastan görüşecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri


10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, polis, jandarma ve MİT'e telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit, dinleme ve kaydetme konusunda yetki veren 3 Temmuz 2005 tarihli 5397 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Anayasa Mahkemesi heyeti, yarın yapacağı gündem toplantısında, davayı esastan karara bağlayacak.

-İPTALİ İSTENEN HÜKÜMLER-

Kanun ile Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'na eklenen, ''dinleme faaliyetlerinin denetiminin Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılmasını'' öngören hükmün iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteniyor.

Kanunun ayrıca, Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde oluşturulan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın ''bir başkan ile teknik, hukuk ve idari olmak üzere üç uzmandan oluşacağı'' ve ''Telekomünikasyon İletişim Başkanı'nın, Telekomünikasyon Kurumu Başkanının teklifi üzerine Başbakan tarafından atanacağına'' ilişkin kurallarının da iptali talep ediliyor.

-JANDARMA VE MİT TARAFINDAN YAPILAN DİNLEMELERİN DENETİMİ-

10. Cumhurbaşkanı Sezer ayrıca dava dilekçesinde, kanun ile Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'na eklenen dinleme faaliyetlerinin denetiminin ''Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılmasını öngören'' hüküm ile Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na eklenen, ''dinleme faaliyetlerinin denetiminin, Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılmasına'' olanak tanıyan ibarelerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesini istedi.

CHP de aynı kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*