Yunus Emre Vakfı kuruluyor

  • Giriş : 22.03.2007 / 00:00:00

Hükümet, Türkiye'nin kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak amacıyla Yunus Emre Vakfı kurulmasını öngören kanun tasarısını TBMM Başkanlığı'na sundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Tasarıyla ayrıca, yurtdışında bu vakfa bağlı kültür merkezleri kurulması öngörülüyor. Vakfın kuruluş çalışmaları için Tanıtma Fonundan 1 milyon YTL kaynak aktarılacak.
TBMM Başkanlığı'na sunulan tasarıya göre, kurulması istenilen Yunus Emre Vakfı; Türkiye'nin, kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak, dünya ülkeleriyle dostluğunu geliştirmek, kültürel alışverişini artırmaya katkıda bulunmak, bununla ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki bilgi ve dokümantasyonu dünyanın yararına sunabilmek, Türk dili, kültürü ve sanatı konularında eğitim almak isteyenlere yurtdışında gereken hizmetin verilmesi amaçları doğrultusunda faaliyet gösterecek. Merkezi Ankara'da olacak vakıf, yurtdışında Yunus Emre Türk kültür merkezleri açabilecek.
Amacı doğrultusunda yapılacak araştırma ve etkinlikler kapsamında yurtiçinde ve yurtdışındaki üniversite ve diğer sivil toplum örgütleri, ilgili diğer gerçek ve tüzel kişilerle ortak projeler yürütecek olan vakıf, bu konularda medyada süreli veya süresiz yayınlar yapacak veya yaptıracak. Yunus Emre Vakfı, ilgili akademik veya profesyonel çalışmalara mali veya ayni destek sağlamanın yanı sıra Türk dilinin, kültürünün ve sanatının tanıtımına ilişkin yarışmalar düzenleyecek.
Kültür merkezlerinin bulunduğu ülkelerdeki büyükelçinin veya o şehirdeki temsilcisinin başkanlığında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı temsilcisi, kültür ve tanıtma müşaviri ile eğitim müşavirinden, kültür merkezi koordinasyon kurulları oluşacak.
Vakıf, amaçlarını gerçekleştirmek ve yurtdışındaki kültür merkezlerinin işleyişini sağlamak için enstitü, iktisadi işletme veya sermaye şirketi kurabilecek. Vakıf, ücret karşılığı hizmet de verebilecek. Vakıf ayrıca, genel bütçeden ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca aktarılacak miktarlardan, her türlü yardım ve bağışlardan, vakfa ait taşınmazlardan, enstitü ve iktisadi işletmelerden gelir elde edecek.
Tasarının gerekçesinde, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerin de tanıtım faaliyetlerini yurtdışında teşkilatlanmış birlik veya şirketler aracılığıyla yürüttüğü belirtilerek, vakıf bünyesinde kültürel nitelikli faaliyetlerin icra edilmesinin yanı sıra yurtdışı tanıtıma yönelik bir oluşuma gidilerek, Türkiye'nin mevcut tanıtım faaliyetlerinin, sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla desteklenmesi ve etkinleştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious