Yunus Emre'yi anlamaya doğru...

Yunus Emre'yi anlamaya doğru....22949
  • Giriş : 20.05.2009 / 14:14:00

Karaman, sevgi ve hoşgörünün en büyük ve evrensel simgesi Yunus Emre’yi anma kapsamında bir sempozyuma hazırlanıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Sempozyumda Yunus Emre'nin dil ve düşünce mirasının yanı sıra bugüne bakan yüzünün de ele alınması hedefleniyor. “Yunus Emre'yi Anlamaya Doğru” alt başlığıyla duyurulan Yunus Emre Sempozyumu 22-23 Mayıs tarihlerinde Karaman'da gerçekleştirilecek.

Karaman Valiliğinin düzenlediği sempozyuma Prof. Dr. Kenan GÜRSOY, Prof. Dr. Cihan OKUYUCU, Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ, Prof. Dr. Belkıs GÜRSOY, Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY, Prof. Dr. Kemal YAVUZ, Prof. Dr. Emine YENİTERZİ, Prof. Dr. Osman TÜRER, Prof. Dr. Azmi BİLGİN, Doç. Dr. Turan KARATAŞ, Doç. Dr. Aliye ÇINAR, Doç. Dr. Mehmet AKGÜL, Doç. Dr. Bayram DALKILIÇ, Doç. Dr. Ekrem DEMİRLİ, Doç. Dr. Mustafa TEKİN, Doç. Dr. Mustafa KÜÇÜKAŞCI, Doç. Dr. İsmail TAŞ, Doç. Dr. A. Hakkı TURABİ, Doç. Dr. H.Ahpmet ÖZDEMİR, Yrd.Doç.Dr. Mustafa TATÇI, Yrd. Doç. Dr. Kaplan ÜSTÜNER, Dr. Kamil UĞURLU, Dr. Mehmet HARMANCI, Hasan AKÇAY, Mustafa ÖZÇELİK ve Ali SÖZER'den oluşan 26 akademisyen ve bilim adamı katılıyor.

Yunus Döneminde Tarihî Arka Plan, Yunus'un Dil ve Edebiyat Mirası, Yunus'un Düşünce ve Tasavvuf Mirası, Yunus Emre ve Çağımız başlıklı altı oturumdan oluşan sempozyum 2 gün sürecek.

I. YUNUS EMRE SEMPOZYUMU'NUN PROGRAMI

(22-23 MAYIS 2009 KARAMAN)

Bilim Kurulu:

Prof.Dr.Azmi BİLGİN

Prof.Dr.Kemal YAVUZ

Doç.Dr. Turan KARATAŞ

Dr.Ali Hakan ÇAVUŞOĞLU

Uzman Ali SÖZER

Tertip Komitesi:

Yılmaz ŞİMŞEK (Vali Yardımcısı-Tertip Komitesi Başkanı)

Abdullah ŞAHİNER (İl Mahalli İdareler Müdürü)

Cengiz ORTA (İl Kültür ve Turizm Müdürü)

Ahmet Murat ÖZEL (Sekreterya)

Burhan YEMİŞ (Sekreterya)

22 MAYIS 2009 CUMA

Program

Açılış

14:00-14:10

14:10-14:20 Protokol Konuşmaları

Sabri GÖKMEN (KMBÜ Rektörü)

Dr.Kamil UĞURLU (Belediye Başkanı)

Fatih ŞAHİN (Karaman Valisi

14:30-16:00 I.OTURUM: YUNUS DÖNEMİNDE TARİHÎ ARKA PLAN

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Turan KARATAŞ

14:40-15:00 Doç.Dr. H.Ahmet ÖZDEMİR Yunus Emre Döneminde Anadolu

15:00-15:20 Doç.Dr.Mustafa KÜÇÜKAŞÇI Yunus Emre'nin Yaşadığı Çağda İlmi ve Kültürel

Hayata Dair

15:20-15:40 Prof.Dr.Osman TÜRER13.Asırda Anadolu'da Tasavvuf Kültürü

15:40-16:00 Mustafa ÖZÇELİK Yunus Emre'yi Anlamanın İmkânları

16:00-16:30 ARA

16:30-18:00 II.OTURUM: YUNUS'UN DİL VE EDEBİYAT MİRASI 1

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Cihan OKUYUCU

16:40-17:00 Prof.Dr.Kemal YAVUZ14.Asrın İlk Yarısında Türk Edebiyatı ve Yunus Emre

17:00-17:20 Prof.Dr.Emine YENİTERZİ Risaletü'n-Nushiyye ve Mesnevi-i Ortak Ahlâki

Değerler

17:20-17:40 Yrd.Doç.Dr.Mustafa TATÇI Dervişlik Dedikleri –Y. Emre'nin Bir Şiirinin Yorumu

17:40-18:00 Yrd.Doç.Dr.Kaplan ÜSTÜNER Yunus Emre Divanında Dost

18:00-19:30 Şehir Gezisi (Yunus Emre Türbesi, Aktekke Camisi, Kale)

21:00-22:00 Sohbet

23 MAYIS 2009 CUMARTESİ

09:30-11:00 III.OTURUM: YUNUS'UN DİL VE EDEBİYAT MİRASI II

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Kemal YAVUZ

09:40-10:00 Dr. Kâmil UĞURLU Karamanlı Yunus Emre

10:00-10:20 Prof.Dr.Azmi BİLGİN Yunus Emre'nin Şiirlerinde Betimlemeler

10:20-10:40 Uzman Ali SÖZER Yunus Emre'nin Türkçede Bulduğu

10:40-11:00 Doç.Dr.A.Hakkı TURABİ Türk Din Musikisinde Yunus Emre

11:00-11:20 ARA

11:20-13:00 IV.OTURUM: DÜŞÜNCE VE TASAVVUF MİRASI I

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Kenan GÜRSOY

11:30-11:50 Prof.Dr.Süleyman Hayri BOLAY Yunus Emre'nin Tanrısı

11:50-12:10 Doç.Dr.Aliye ÇINAR Yunus'un Emre'de Sufizm Çözümlemesi

12:10-12:30 Doç.Dr.İsmail TAŞ Yesevî ve Yunus'ta Sufi Eleştirisi

12:30-12:50 Dr.Mehmet HARMANCI Yunus Tarafından Cevaplanan Sorular, Yunus Hakkında Cevaplan (a) mayan Sorular

14:30-16:10 V.OTURUM: DÜŞÜNCE VE TASAVVUF MİRASI II

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Hasan Kamil YILMAZ

14:40-15:00 Prof.Dr.Cihan OKUYU Hz.Mevlâna ve Yunus'ta Fikir ve Ruh Akrabalığı

15:00-15:20 Doç.Dr.Ekrem DEMİRLİ Yunus Emre ve Vahdet-i Vücut

15:20-15:40 Doç.Dr.Bayram DALKILIÇ Yunus Emre'yi Anlama ve Yorumlamanın İmkânları - Eleştirel Bir Okuma -

15:40-16:00 Doç.Dr.Mustafa TEKİN Halk Bilgeliği Bağlamında Yunus Emre

16:10-16:30 ARA

16:30-18:00 VI.OTURUM: YUNUS EMRE VE ÇAĞIMIZ

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Süleyman Hayri BOLAY

16:40-17:00 Prof.Dr.Belkıs GÜRSOY Türk Romanında Yunus Emre

17:00-17:20 Doç.Dr.Turan KARATAŞ Yunus Emre Bugünün Sanatçısına Ne Söyler

17:20-17:40 Doç.Dr.Mehmet AKGÜL Yunus Emre Ve Toplumsal Bütünleşme Ya Da Birr'de Bütünleşen İnsanlar

17:40-18:00 Hasan AKÇAY Yunusça Söylemin Günümüz Çocuklarına Verecekleri

18:00-18:40 Değerlendirme Konuşmaları

a)Prof.Dr.Kenan GÜRSOY b)Prof.Dr.Kemal YAVUZ

18:40-19:00 Kapanış Konuşmaları

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*