Yüzde 21'lik elektrik zammı yürürlükte

Yüzde 21'lik elektrik zammı yürürlükte.20962
  • Giriş : 01.07.2008 / 15:26:00

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK), TEDAŞ'a bağlı 20 elektrik dağıtım şirketinin satacağı elektrikte konutlarda yüzde 21, sanayide yüzde 22 artışı onaylamasının ardından, perakende tarifeleri de netleşti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Yeni tarife ile elektriğin kilovatsaat (kWh) ücreti konutlarda yüzde 21 artışla 17.944 YKr, sanayide yüzde 21.56 artışla 16.143 YKr'ye yükseldi.

Ticarethaneler için elektriğin yeni kilovatsaat ücreti de yüzde 21.78 artışla 20.994 YKr olarak belirlendi.

EPDK'nın yeni tarifelere ilişkin onayı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EPDK'nın, temel fiyat üzerine "dağıtım bedeli, iletim bedeli ve perakende satış hizmet bedelini" ekleyerek belirlediği, nihai tüketiciye dönük tarifeye göre, elektriğin kilovatsaat ücreti konutlarda yüzde 20.99 artışla 17.944 YKr'ye yükseldi.

Aynı şekilde elektriğin perakende kWh ücreti sanayide yüzde 21.56 artışla 16.143 YKr, ticarethanelerde ise yüzde 21.78 artışla 20.994 YKr olarak belirlendi.

Kalkınmada öncelikli illerdeki (KÖİ) meskenlerde daha önce 13.889 YKr olan elektriğin kWh fiyatı yüzde 20.43 artışla 16.727 YKr'ye çıkarken, tarımsal sulamada kullanılan elektriğin fiyatı yüzde 20.18 artışla kWh'de 12.852 YKr'den 15.446 YKr'ye, aydınlatmanın (sokak-cadde) 13.773 YKr olan kWh ücreti ise yüzde 20.28 artarak 16.566 YKr'ye yükseldi.

Şehit aileleri ve muharip malul gazilerin kullandığı ve kWh'sı 9.681 YKr olan elektriğin yeni fiyatı ise 11.436 YKr oldu.

Bu arada tarife; gece, gündüz ve puant (tüketimin yüksek olduğu zaman) dilimini içeren çok zamanlı saatlerde değişiklik gösteriyor.

Elektrik fiyatlarında 5 yıl kadar fiyat artırımı yapılmazken, ilk artırım bu yılın başında (1 Ocak 2008) tarihinde yapılmıştı. 1 Ocakta elektrik fiyatlarına konutlarda yüzde 19.5, sanayide ise yüzde 14.2 zam gelmişti.

ENERJİ KİT'LERİNDE OTOMATİK FİYATLANDIRMA DÖNEMİ BAŞLADI

Aralarında Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ), elektrik dağıtım şirketleri ve BOTAŞ'ın da yer aldığı enerji KİT'leri, bugünden itibaren "Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması"na resmen geçti.

Uygulamayla enerji KİT'leriyle, sermayesinin yüzde 50'den fazlasının kamuya ait olan elektrik dağıtım şirketlerinin (EDAŞ) mali açıdan sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması amaçlanıyor.

Buna göre, söz konusu kuruluşlar, bugünden itibaren yeni tarifelerini, belirlenen formulasyonları kullanarak, 1 Temmuz, 1 Ekim ve 1 Nisan 2009 tarihlerinden geçerli olmak üzere belirleyecek.

Uygulamayla enerji piyasasının serbestleşmesi sürecinde "sağlıklı bir fiyatlandırma mekanizmasının" tesis edilmesi, mali yapıları güçlenen EDAŞ'ların ve EÜAŞ bünyesinde yer alan portföy üretim gruplarının özelleştirilmesi sürecinden olumlu etkilenmesi, mali hedeflere ulaşılması öngörülüyor.

Sistem nasıl işleyecek?

Enerji KİT'leri, yılın geri kalan dönemi için uygulayacakları yeni tarifelerini tespit ederken, tespit edilen veya ilgili mevzuatta yer alan formülasyonlara göre belirlenen maliyetlerdeki değişimler ile yıl sonuna yönelik revize makro ekonomik gösterge varsayımlarını (döviz kuru, petrol fiyatı, TEFE, TÜFE...vs) kullanacak.

Bu varsayımlar, aylık olarak Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı tarafından ilgili enerji KİT'lerine bildirecek.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Termik Santrallere Kömür Verilmesi ile İlgili Protokol'ün ilgili maddesindeki mevcut "Baz Kalori Değer Fiyatını", belirleyen yer alan formülasyonun kullanılması suretiyle, 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edecek.

TKİ, portföy üretim grupları bünyesinde yer alan termik santraller dışındaki müşterilerine yapacağı kömür satış fiyatları revizelerinde, yılın geri kalan dönemi için uygulayacağı satış fiyatlarını belirlerken, güncel Genel Yatırım ve Finansman Programı'nda belirlenen mali hedeflerin tutturulmasını sağlayacak.

BOTAŞ:

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), YTL ile doğalgaz satışı yaptığı abonelerine uygulayacağı aylık tarifelerini, belirlenen formulasyonu kullanarak belirleyecek.

BOTAŞ'ın kendisinden doğrudan gaz alan, yap-işlet-devret ve yap-işlet santralleri, Hamitabat Elektrik Üretim Anonim Şirketi ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne ait santrallere uygulayacağı fiyatlar, mevcut sözleşmelerdeki hükümler çerçevesinde tespit edilecek.

BOTAŞ, yılın geri kalan dönemi için uygulayacağı satış fiyatlarını belirlerken, güncel Genel Yatırım ve Finansman Programı'nda belirlenen mali hedeflerin tutturulmasını sağlayacak.

Elektrik Üretim A.Ş.:

EÜAŞ, portföy üretim gruplarının EDAŞ'lara uygulayacağı tarifelerini saptanan ve her bir potföy üretim grubu için belirlenen formülasyonları kullanarak, 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edecek.

Şirket, TETAŞ'a yapacağı enerji satışlarında, güncel genel yatırım ve finansman programında belirlenen fiyatları
uygulayacak.

TETAŞ:

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ), özel sektör dağıtım şirketleri dahil olmak üzere dağıtım şirketlerine 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere uygulayacağı yeni tarifelerini ilgili mevzuat çerçevesinde tespit ederek EPDK'ya sunacak.

EPDK revize tarifeleri, 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde onaylayacak. Kurum, iletim sistemine doğrudan bağlı müşterilerine yapacağı enerji satışına ilişkin tarifeleri revize ederken, dağıtım şirketleri için belirleyeceği fiyat değişim oranını kullanacak.

Elektrik dağıtım şirketleri:

EDAŞ'lar ise TETAŞ ve portföy üretim gruplarının 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim itibarıyla uygulayacağı revize tarifeleri dikkate alarak belirleyecekleri yeni tarifelerini, mevzuatta öngörülen süreleri de göz önünde bulundurarak EPDK'ya sunacaklar.

EPDK, yeni tarifeleri, 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek şekilde onaylayacak. Dengesizlikten kaynaklanan Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) maliyetleri, yani serbest piyasada oluşan fiyatlar elektrik satış fiyatlarına dahil edilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious