Fethullah Gülen röportajı 2014 - Üçüncü Fethullah Gülen son açıklamaları - Son dakika haberler

Fethullah Gülen röportajı 2014 - Üçüncü Fethullah Gülen son açıklamaları - Son dakika haberler.15052
20.03.2014 / 07:19:35

Muhammed Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Zaman Gazetesi'ne verdiği röportajı Haberaktuel.com'dan okuyabilirsiniz.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Muhammed Fethullah Gülen röportajı, hizmet hareketinin yakından takip ettiği haberaktuel.com sayfalarından da yayınlandı. Yukarıdaki "Takip et" ve "Tavsiye et" butonlarına tıklayarak röportajı Twitter'da ve Facebook'ta yayabilirsiniz.

RÖPORTAJIN BİRİNCİSİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

RÖPORTAJIN İKİNCİSİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

RÖPORTAJIN ÜÇÜNCÜSÜ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

RÖPORTAJIN DÖRDÜNCÜSÜ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

haberaktuel.com'dan ayrılmayın!

Bu arada Haber Aktüel yazarı Ali Ünal'ın Hocaefendi'yi anlattığı köşe yazısını okuyabilirsiniz:
Fethullah Gülen, her şeyden önce bir İslâm âlimidir; fakat o, skolastik bir din âlimi değildir. Gülen, yukarda zikrettiğimiz, peygamberlerin İslâm tarihinde âdeta üç ayrı grup tarafından temsil edilen vazifelerinin üçünü bir bütün halinde birleştirmeyi ve "komple insanlar"ın yetişmesini savunan bir âlimdir. Ayrıca o, çağ ve mevcut şartlar gibi, evrenselliği içinde İslâm'ın bu çağa ve şartlara bakan yanını da çok iyi kavramış bir âlimdir. Dolayısıyla, bir yandan Tefsir, Fıkıh, Hadis, Kelâm, Tasavvuf gibi geleneksel İslâmî ilimleri çalışır ve okuturken, diğer yandan Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Edebiyat, Felsefe gibi beşerî ilim dallarında da derin ve kapsamları okumaları olmasının yanısıra, Fizik, Kimya, Astronomi, Biyoloji, Zooloji, Matematik gibi bilimleri de oturdukları esaslar ve kanunlar temelinde tanıma adına sürekli cehd ortaya koymuş bir âlimdir. Bazı ilim ehli vardır ki, sadece öğrenme ve öğretme adına ilimlerle meşgul olur; fakat, son derece orijinal bir tespit olarak "ilmin hal olması"ndan sözeden Fethullah Gülen, ilmin âdeta insan olarak müşahhaslaşması, insan varlığı ve benliğiyle bütünleşmesi üzerinde dururken, ilmi aynı zamanda aksiyonun temeli ve yol göstericisi olarak değerlendirir. Yeryüzünde bütün yaratılmış varlık mertebelerinin en üstündeki konumu ve mevkiinin insana yüklediği sorumluluğun tam şuurunda olarak iman, ilim ve aksiyonu birleştiren Fethullah Gülen, kendisini insanlığa adamış ve "beklentisiz adanmışlığı" aksiyonuna temel yapmış bir âlimdir.
 
TAMİR VE İNŞA ÇİZGİSİ
 
Fethullah Gülen'in aksiyonunun çizgisi, tahrip ve bozgunculuktan bütünüyle uzak olarak tamamıyla tamir ve inşa üzerine oturur. Dolayısıyla o, kesinlikle başkalarını tenkitle uğraşmaz; "Siz, kendinize, çizginize, nasıl davrandığınıza bakın. Eğer yolunuz doğru, yaptığınız yerinde ise, yanlış yollarda gidenlerin size vereceği bir zarar yoktur." (Mâide Sûresi/5: 105) Kur'ânî düsturdan hareketle, daima kendi yaptığıyla, neyi nasıl yapması gerektiğiyle ilgilenir; yine aynı sebeple, tenkit ve sorgulamaları daima kendisinedir. Gülen'in aksiyonunda bir diğer temel, onun ruhunu tamamen merhamet ve sevginin oluşturmasıdır. Çünkü, her peygamberin, gönderildiği zaman ve şartlarla bağlantılı olarak Cenab-ı Allah (c.c.) ile hususî bir münasebet hattı vardır ve her bir peygamber, bu hattın birinci derecede gerektirdiği sıfatla anılır. Sözgelimi, Hz. İbrahim (a.s.) Halîlullah; Hz. Musa (a.s.) Kelîmullah, Hz. İsa (a.s.) Rûhullah'tır. Fakat, İslâm'ın peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s.), Habîbullah'tır. Aynı zamanda,  Kur'an, Hz. Muhammed'in (s.a.s.) bütün âlemlere başka bir sıfatla değil, ancak bütün varlıklara rahmet olarak gönderildiğini beyan buyurur (Enbiyâ Sûresi/21: 107). Dolayısıyla İslâm, tamamen bir rahmet veya merhamet ve sevgi dinidir. Merhamet ve sevgi, Fethullah Gülen'in düşüncesinde ve aksiyonunda öylesine temel bir yere sahiptir ve onun benliğinde öylesine yer etmiştir ki o, "Hayatımda iki dakika dahi kendim için yaşamadım" der; herkes için gözyaşı döker; ve yine o, "Sonbaharda dalından düşen bir yaprak, bende kolum kopmuşçasına bir acı meydana getirir." der. Fethullah Gülen, yeryüzünü bir kardeşlik beşiği, bütün insanları, Hz. Ali'nin ifadesiyle "ya dinde veya insanlıkta kardeşler" olarak görür ve onlarla böyle bir münasebet içinde olunması gerektiğine kânidir.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*