Zengin yoksuldan 7 kat fazla kazanıyor

  • Giriş : 25.12.2006 / 00:00:00

Türkiye'de, en alt gelir grubundaki ailelerin gelirden aldıkları pay 2005 yılında yüzde 6,05 olurken, en üst gelir grubundakilerin payı ise yüzde 44,4 oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2005 yılı Hanehalkı Bütçe Araştırmasından elde edilen, ''2005 Gelir Dağılımı'' sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye geneli için hanehalkı kullanılabilir gelirlerine göre sıralı, en alttaki yüzde 20'lik dilimin 2004 yılında yüzde 6,04 olan toplam gelirden aldığı pay, 2005 yılında yüzde 6,05'e çıktı.

İkinci yüzde 20'lik grupta yer alan ailelerin toplam gelirden aldığı pay yüzde 10,69'dan 11,08'e, üçüncü yüzde 20'lik gruptaki ailelerin payı yüzde 15,22'den 15,83'e, dördüncü yüzde 20'lik grupta yer alan ailelerin payı ise yüzde 21,88'den 22,60'a çıktı.

Toplam
gelirden en fazla pay alan yüzde 20'lik grupta yer ailelerin payı ise yüzde 46,17'den yüzde 44,44'e geriledi.Buna göre, 2004 yılında en üst dilimde bulunan hanehalkları, birinci dilimdeki ailelerin 7,7 katı gelir elde ederken, 2005'de aradaki fark 7,3 kata indi.

Gelir dağılımındaki eşitsizlik durumunu ortaya koyan ölçütlerden ''gini katsayısı'' da 2004 yılında 0,40 iken, 2005 yılında düşüş göstererek 0,38 olarak gerçekleşti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious