Zirvede laiklik tartışması

  • Giriş : 05.02.2007 / 00:00:00

Cumhurbaşkanı Sezer, Arınç’a yanıt verdi

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, laikliğin sadece din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi değil tüm özgürlüklerin güvencesi olduğunu belirtirken, laikliğin "Devlet’in sosyal, ekonomik, siyasal ve hukuksal temel düzeninin kısmen de olsa din kurallarına dayandırılamayacağı düzenin adı" olduğunu kaydetti. Sezer, Anayasa ve Anayasa Mahkemesi’nin kararlarında yer alan tanıma karşın, Anayasa’daki laikliğe ilişkin maddenin gerekçesine dayanılarak yapılan tanımların "Anayasa’yla bağdaşmayacağını" belirtti.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, laiklik ilkesinin Anayasa’ya girişinin 70’nci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Sezer, Cumhuriyet’in başarılarının gerisinde ’çağdaşlığın temeli’ olan laiklik ülkesinin yattığını belirterek, "Türk Devrimi’nin ekseni olan laiklik ilkesi, çağdaşlaşma ve toplumsal dönüşüm tasarımını hedefine ulaştırmıştır" dedi.

Atatürk’ün, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılabilmesinin öncelikle devletin toplumsal ve hukuksal yapısının dinsel kurallardan arındırılmasına bağlı olduğuna inandığını vurgulayan Sezer, laikliğin Türkiye’nin ümmetçilikten ulusçuluğa, kulluktan yurttaşlığa, bağnazlıktan çağdaşlığa yönelişinin simgesi olduğunu ifade etti.

LAİKLİK SADECE DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİLDİR

Sezer, laiklik ilkesinin ilk olarak Erzurum Kongresi kararlarında vurgulandığını, 1937 yılında Anayasa’ya girdiğini, laikliğe 1961 ve 1982 anayasalarında da özel önem verilerek, devletin değiştirilemez temel nitelikleri arasında yerini aldığını anımsattı. Laikliğin özü yönünden ’devletin dinsel, kurallarla yapılandırılmasını, dinsel otoriteden bağımsız bir siyasal örgütlenmenin oluşturulmasını, aklın ve bilimin devlet ve toplum yaşamında egemen kılınmasını, yurttaşların yasalar önünde eşit olmasını ve saygı görmesini’ öngören bir yaşam biçimi olduğunu belirten Sezer mesajında, laikliği sadece ’din ve vicdan özgürlüğü’ olarak tanımlayanlara da yanıt verdi. Anayasa’nın Başlangıç bölümünde ve 24’ncü maddesi ile Anayasa’yı yorumlamaya yetkili tek organ konumundaki Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli kararlarında laiklik ilkesinin, ülkenin toplumsal gerçekleri ışığında açık ve net olarak anlamını ve tanımını bulduğunu kaydeden Sezer, şöyle dedi:

"Laiklik din ve vicdan özgürlüğü değildir. Laiklik, tüm özgürlüklerin, bu bağlamda din ve vicdan özgürlüğünün de güvencesidir. Laiklik dinin Devlet işlerine, politikaya ve toplumsal yaşama kesinlikle karıştırılamayacağı, Devlet’in sosyal, ekonomik, siyasal ve hukuksal temel düzeninin kısmen de olsa din kurallarına dayandırılamayacağı düzenin adıdır.

Anayasa’da ve Anayasa Mahkemesi kararlarında laikliğin açıkça tanımı yapılmışken, madde gerekçesinden yola çıkılarak laikliği tanımlamaya çalışmanın ya da ’gerekçedeki tanımı benimsemenin’ hiçbir gerçekliliği olamaz ve bu yaklaşımlar Anayasa’yla bağdaşmaz."

ÖDÜN VERMEYİZ

Sezer mesajına, "Ulusumuz laik, demokratik, çağdaş yaşam seçiminden asla ödün vermeyecektir" sözleriyle son verdi.

ARINÇ’IN AÇIKLAMALARI

TBMM Başkanı Bülent Arınç, laikliğin Türkiye Cumhuriyeti’nin vazgeçilmez ilkeleri arasında olduğunu belirterek, "Laik düzende herkes, dini inanç ve düşünce özgürlüğüne sahiptir" dedi.

Arınç, laiklik ilkesinin anayasaya girişinin 70. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Arınç mesajında, laik düzende herkesin dini inanç ve düşünce özgürlüğüne sahip olduğunu ve bu nedenle laikliğin Türkiye Cumhuriyeti’nin vazgeçilmez ilkeleri arasında yer aldığının altını çizdi.

Arınç’ın mesajı şöyle:

"Cumhuriyetimizin temel değerlerimizden laiklik ilkesinin anayasamıza girişinin 70. yıldönümünü sevinçle kutluyoruz.Laiklik vatandaşlarımıza vicdan,dini inanç ve kanaat özgürlükleri konusunda en büyük güvenceyi sağlamıştır.5 şubat 1937 tarihinde anayasa hukukumuza giren laiklik ilkesi ile tüm inançlar teminat altına alınmıştır.

Laik düzende herkes, dini inanç ve düşünce özgürlüğüne sahiptir.bu nedenle laiklik,Türkiye Cumhuriyeti’nin vazgeçilmez ilkeleri arasındadır.

Bu duygu ve düşüncelere laiklik ilkesinin Anayasamıza girişinin 70. yıldönümünü bir kez daha kutluyor,tüm vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious