Zorunlu deprem sigorta tarifesi değiştirildi

  • Giriş : 20.02.2007 / 00:00:00

Asgari prim tutarı 30 YTL şeklinde belirlenirken, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı da 110 bin YTL'ye yükseltildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Devlet Bakanlığının bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ''Zorunlu deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat Tebliği''ne göre, ödenecek prim, daha önce belirlenen esaslara göre tespit edilen sigorta bedeline, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre bulunan tutara, 10 YTL ilave edilerek hesaplanacak.

Ancak İstanbul ili dahilinde bulunan rizikolar için bu tutar 15 YTL olarak uygulanacak.

Böylece İstanbul için ilk defa ayrı bir prim düzenlemesine gidildi.

deprem bölgesine ve yapı tarzına göre, herhangi bir ayrım yapılmaksızın 25 YTL olarak uygulanan primdeki asgari tutar da 30 YTL'ye çıkarıldı.

AZAMİ TEMİNAT TUTARI
Zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat oranı da yeni düzenleme ile 100 bin YTL'den 110 bin YTL'ye çıkacak.

Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınacak. Ancak, zorunlu deprem sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her durumda, 110 bin YTL'yi aşmayacak.

Yeni düzenleme ile sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedellerde de ortalama yüzde 10 artış yapıldı.

Bu çerçevede, sigorta bedeli hesabına esas metrekara bedel, çelik, betonarme karkas yapılarda 450 YTL, yığma kagir yapılarda 320 YTL, diğer yapılarda ise 170 YTL olacak.

Bu tutarlar, halen sırasıyla 410, 290 ve 155 YTL olarak uygulanıyor.

SİGORTA ŞİRKETLERİNE ÖDENECEK KOMİSYON
Tebliğde, yetkili sigorta şirketlerine ödenecek komisyonlara ilişkin madde de yeniden düzenlendi.

Buna göre, Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına zorunlu deprem sigortası sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerine, kendileri veya acenteleri tarafından yapılan zorunlu deprem sigortası primi tutarı üzerinden İstanbul ili dahilinde bulunan rizikolar için yüzde 12,5 oranında, diğer illerde bulunan rizikolar için de yüzde 17,5 oranında komisyon ödenecek.

Ancak, her bir sigorta sözleşmesi itibariyle, yekili sigorta şirketine ödenecek asgari komisyon 10 YTL olacak. Bu komisyonun 3 YTL'si sigorta şirketine, 7 YTL'si de acenteye ait olacak. Sigorta şirketine ödenecek komisyonun 10 YTL'yi aşması durumunda, acenteye verilecek komisyon, asgari tutarın altına düşülmemesi kaydıyla, sigorta şirketi ve acente arasında serbestçe belirlenecek.

Zorunlu deprem sigortası tarifesi ve talimatında yapılan değişiklikler, Perşembe günü yürürlüğe girecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious