11. madde görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği teklifinin, Meclis Başkanlık Divanının görev süresine ilişkin 11. maddesinin görüşmelerine başlandı.

Teklifin 11. maddesine göre, TBMM’nin Başkanlık Divanına ilk seçilenlerin görev süresi 2 yıl olacak. İkinci devre için seçilenlerin görev süresi ise o yasama döneminin sonuna kadar devam edecek.

Teklifin 11. maddesi üzerinde ilk sözü MHP Grubu adına Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz aldı.