110 imzayı bulamayan CHP’nin formülü

CHP, pakete destek vermeyecek, bununla da kalmayıp paketin parlamentodan geçmesini engelleyecek.

Anayasa değişikliğini daha referandum yapılamadan “hukuk devletini yıkmaya teşebbüs” suçlamasıyla Anayasa Mahkemesine götürme planı yapan CHP gerekli 110 imzayı bulmakta zorlanıyor. CHP’liler yeni bir formül üzerinde çalışıyor. Akıl hocaları sayesinde geliştirdikleri bu formül TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’i köşeye sıkıştırmayı hedefliyor. Ayrıca uygulayacakları bu formülle 110 imzaya gerek kalmadan mevcut parti grubuyla Anayasa Mahkemesine dava açabilmeyi hedefliyorlar.

Plan şu: Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin dün kendisine sunulan anayasa değişikliği taslağını görüşülmek üzere bugün Meclis Anayasa Komisyonuna sevk etti. CHP’nin beklediği de buydu. Şimdi CHP meclis çatısı altında anayasaya aykırı bir taslağın görüşülemeyeceğini iddia ederek Anayasa mahkemesine “içtüzük ihlali” gerekçesiyle dava açmayı deneyecek.

CHP’nin bir hafta içinde Anayasa Mahkemesine gidebileceği parti çevrelerinden gelen bilgiler arasında.

CHP’nin Anayasa Mahkemesine gitme gerekçesi olan içtüzük ihlali konusu Anayasa’nın 148. maddesinde; “Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler” şeklinde yer alıyor. Dolayısıyla CHP Meclis Başkanının taslağı komisyona sevk etmesini “iç tüzüğün esas bakımından incelenmesi” hükmüne sokmayı planlıyor.

ABDULLAH ABDULKADİROĞLU-Samanyoluhaber.com