13 yaşında evlendi: Eşime ‘baba’ diyordum

Diyarbakır'da yapılan çocuk evlilikler araştırmasında ilginç sonuçlar çıktı.

<p>
Diyarbakır&#39;da 300 kadın &uuml;zerinde yapılan araştırmada kadınların yarısından fazlasının 15 yaşını tamamlamadan, y&uuml;zde 72&#39;sinin evlendirilirken &#39;rızası&#39; olmadan evlendirildiği, y&uuml;zde 30&#39;undan fazlasının da eşini daha &ouml;nce hi&ccedil; g&ouml;rmeden evlendiği ortaya &ccedil;ıktı. Araştırmada, &ccedil;ocuk yaşta evlendirilen her &uuml;&ccedil; kadından birinin de hayatının bir b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde canına kıymayı d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ğ&uuml; ve buna teşebb&uuml;s ettiği belirtildi. Araştırmaya katılan bir kadının, &quot;Evlendirildiğimde kocamın &ccedil;ocukları ile oyun oynuyordum, kocama &#39;baba&#39; diyordum&quot; s&ouml;zlerinin &ccedil;ocuk gelinlerin durumunu anlatan en iyi &ouml;rneklerden biri olduğu belirtildi.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Diyarbakır B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİKASUM), Dicle &Uuml;niversitesi Tıp Fak&uuml;ltesi Psikiyatri Anabilim Dalı &Ouml;ğretim &Uuml;yesi Prof. Dr. Remzi Oto&#39;nun danışmanlığında Hasırlı, Aziziye, Ben ve Sen ve Yenik&ouml;y semtlerindeki &ccedil;amaşır evlerinden yararlanan kadınlardan erken yaşta evlendirilen 300&#39;&uuml; &uuml;zerinde &#39;&ccedil;ocuk gelin&#39; olgusunu araştırdı. Kadınlar &uuml;zerinde yapılan &ccedil;alışmalar sonucunda evlilik kararını alınmasından, evliliğin s&uuml;rmesine, &ccedil;ocuk sahibi olunmasından kararların nasıl ve kimler tarafından alındığına kadar bir&ccedil;ok konu incelendi. Anket sonucunda elde edilen veriler SPSS programı ile değerlendirildi.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Diyarbakır&#39;da &ccedil;ocukken gelin olan 18-65 yaş arasındaki kadınların y&uuml;zde 12&#39;sinin okuryazar, y&uuml;zde 73&#39;&uuml;n&uuml;n okuryazar olmadığı tespit edildi. Bu durum &ccedil;ocuk gelin olgusunun bu kişilerde oluşturduğu eğitim faciasının &ouml;nemli bir g&ouml;stergesi oldu. Araştırmada, resmi nik&acirc;hla evlenenlerin oranı y&uuml;zde 86,3 olduğu ancak hala dini nik&acirc;h ile evliliğini s&uuml;rd&uuml;renlerin oranının ise y&uuml;zde 12,3 olduğu belirtildi.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Ccedil;OCUK GELİNLERDE KARDEŞ SAYISI 9 VE &Uuml;ST&Uuml;<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DİKASUM psikologu Serap &Ccedil;apraz, araştırmada &ccedil;ocuk gelinlerin kardeş sayısının 9 ve &uuml;st&uuml; olduğunu, bunun y&uuml;zde 91&#39;lik bir orana denk geldiğini kaydetti. &Ccedil;apraz, &quot;&Ccedil;ocuk gelin olgusuna kalabalık, yoksul ve eğitim d&uuml;zeyi d&uuml;ş&uuml;k ailelerde daha y&uuml;ksek oranda karşılaşıldığını g&ouml;rd&uuml;k.&quot; dedi.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bireysel g&ouml;r&uuml;şmelerde kadınların evlendirilme sebebini &#39;Evde bir boğaz daha eksilir&#39; c&uuml;mlesiyle ifade ettiğini belirten &Ccedil;apraz, &quot;&Ccedil;ocuk gelin olgusunun altında yatan temel nedenlerden birinin ekonomik neden olduğu kabul edilmektedir. Aileler &ccedil;evrelerinde toplumsal tepki de olmadığından kız &ccedil;ocuklarını belirli bir başlık parası karşılığında erken yaşlarda evlendirme yolunu se&ccedil;mektedir. &Ccedil;ocuk gelinlerin y&uuml;zde 45,7&#39;si başlık parası karşılığı evlendirildiklerini ifade etti.&quot; dedi.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Ccedil;OCUK YAŞTA EVLENDİRİLEN HER 3 KADINDAN 1&#39;İ İNTİHARA TEŞEBB&Uuml;S ETMİŞ<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Araştırmaya katılan kadınların ilk evlilik yaşları itibariyle yarısından fazlasının 15 yaşını tamamlamadan evlendirildiğinin tespit edildiğini dile getiren &Ccedil;apraz, şu bilgiyi verdi: &quot;Her &uuml;&ccedil; kadından biri intiharı d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ğ&uuml;n&uuml; ya da ger&ccedil;ekleştirmek i&ccedil;in girişimde bulunduğunu belirtti.&quot;<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Ccedil;ocuk gelinlerin y&uuml;zde 72&#39;sinin evlendirilirken &#39;rızası&#39; olmadan evlendirildiğini s&ouml;yleyen &Ccedil;apraz, y&uuml;zde 30&#39;undan fazlasının da eşini daha &ouml;nce hi&ccedil; g&ouml;rmeden evlendiğinin ortaya &ccedil;ıktığını kaydetti.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Ccedil;ocuk gelin olgusunun &ouml;nemli &ccedil;ocuk ve kadın sorunlarından biri olduğunu vurgulayan &Ccedil;apraz, &quot;Bu olgunun yasal, sosyal, k&uuml;lt&uuml;rel, ekonomik, sağlık ve psikolojik bir&ccedil;ok boyutu var. &Ccedil;ocuk gelin olgusunun &ouml;zellikle alt sosyo-ekonomik gruplarda ekonomik karşılığı bulunuyor. Başlık parası ve &#39;evden bir boğaz eksilir&#39; ifadesi bu bakış a&ccedil;ısının etkisini g&ouml;stermektedir. Okul &ccedil;ağında okul ile ilişkisi kesilen &ccedil;ocuklar izlemeye alınmalı. Mahallelerde &ccedil;ocuk gelinlere &ccedil;ocuk gelin olgusuna ilişkin yasal yaptırımlar g&ouml;steren afişler, duyurular ve &ouml;zellikle ailelere y&ouml;nelik toplantılar yapılmalı. &Ccedil;ocuk gelinler ile ilgili şik&acirc;yetler ve başvurular &#39;Alo Şiddet&#39; hattına d&acirc;hil edilmelidir.&quot;<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&quot;13 YAŞINDAYDIM KOCAMA &#39;BABA&#39; DİYORDUM&quot;<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;İsmini vermek istemeyen bir kadın ise k&uuml;&ccedil;&uuml;k yaşta evlendirilmesini ş&ouml;yle anlattı: &quot;12 yaşındaydım 13&#39;e yeni basacaktım. O, 70 yaşındaydı. Ona &ccedil;ocukları ile birlikte ben de &#39;baba&#39; diyordum. Daha sonra kumam beni uyararak ismiyle hitap etmemi istedi. Ben bunu yapamayınca &#39;Şşşşt&#39; diye seslenmek zorunda kaldım. Yukarıda Allah var, beni gelin ettikleri zaman ben daha dışarıda oyun oynuyordum.&quot;</p>