14 Şubat’ta 405 hekim atanacak

Sağlık Bakanlığı, yılın ikinci zorunlu hizmet kurasını 14 Şubatta yapacak.

9. dönem devlet hizmet yükümlülüğü kurasında 270 uzman ile 140 pratisyen hekimin görev yapacağı yerler belirlendi.

Hekimlerin büyük bölümü Batman, Siirt, Kars, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Bitlis, Diyarbakır, Van ve Ağrı gibi şehirlere atandı. Zorunlu hizmetin yerine getirileceği iller arasında Bursa, İzmit, Balıkesir, İstanbul ve Ankara da bulunuyor. Yılın ilk kurasıyla söz konusu şehirlere ataması yapılan hekimlerin branşları ve görev yapacakları yerler şöyle:

-Bursa Orhangazi Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi (Pratisyen hekim)
-Bursa Yenişehir Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi (Pratisyen hekim)
-Bursa M. Kemalpaşa Merkez 1’nolu sağlık ocağı (Pratisyen hekim)
-Bursa İznik Merkez Sağlık Ocağı (2 pratisyen hekim)
-Bursa Büyükorhan Merkez Sağlık Ocağı (Pratisyen hekim)
-Bursa Orhaneli Merkez Sağlık Ocağı (Pratisyen hekim)
-Bursa Keles Sağlık Merkezi (Pratisyen hekim)
-Kocaeli İzmit Devlet Hastanesi (Plastik ve rekonstrüktif cerrahı)
-İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
Hastanesi (Tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanı)
-İstanbul Bakırköy Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (Tıbbi genetik uzmanı)
-İstanbul Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi (Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı)
-İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (Neonatoloji uzmanı)
-Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Çocuk alerjisi uzmanı)
-Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Çocuk kardiyolojisi uzmanı)
-Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi (Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı)
-Balıkesir Devlet Hastanesi (İlk ve acil yardım uzmanı)

YILIN İKİNCİ KURASI 14 ŞUBATTA

Bu arada Sağlık Bakanlığı, yılın ikinci zorunlu hizmet kurasını 14 Şubatta yapacak. Bu kurada da 289 uzman, 116 pratisyen olmak üzere toplam 405 hekim atanacak. Söz konusu hekimlerin tercihte bulunabilecekleri yerler, 30 Ocakta ilan edilecek. Bu hekimler tercih ettikleri 5 yerden birisine atanacak. Söz konusu kuraya ilişkin duyuru, bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı.

ZORUNLU HİZMETE KİMLER TABİ

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa, 5/7/2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5371 sayılı kanun ile eklenen maddeler uyarınca, 5 Temmuz 2005 (bu tarih de dahil) tarihinden itibaren yurt içinde veya dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanı olanlar, her eğitimleri için ayrı ayrı devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi tutuluyor.

Mecburi hizmet süresi, DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ilçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması’na göre kademelendiriliyor. Mecburi hizmet süresi 200 ila 500 gün arasında değişiyor. Bu kademelendirme şöyle:

-Altıncı grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinde 200,
-Beşinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile altıncı grup ilçe merkezlerinde 250,
-Dördüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile beşinci grup ilçe merkezlerinde 300,
-Üçüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile dördüncü grup ilçe merkezlerinde 350,
-İkinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile üçüncü grup ilçe merkezlerinde 400,
-Birinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile ikinci grup ilçe merkezlerinde 450,
-Birinci grup ilçe merkezlerinde 500 gün.